آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

چالش های روابط عموی
ساعت ٢:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳٠  کلمات کلیدی: روابط عمومى ، تبلیغات ، کیفیت ، اطلاعات

روابط عمومی‌‌ نهادی است که به جوامع نوین تعلق دارد و در روند پیدایش و رشد سازمان‌های نوین برای تسهیل ارتباط میان سازمانها با محیط درونی و بیرونی، مخاطبان، گروه‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر از سازمان‌، افکار عمومی، رسانه‌ها و سازمانهای دیگر ایجاد شده است. روابط عمومی با ایفای کارکردهای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوسویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرش‌های مخاطبان با سازمان و متقابلاً نزدیک کردن اقدامات و نگرش‌های‌سازمان با مخاطبان به پویایی و رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و استراتژی‌های آن کمک می‌کند. 1
با این وجود روابط عمومی، مانند سایر رشته های علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون ارتباط و اطلاعات در کشور ها، نتوانسته در آن تأثیری داشته باشد. حتی کشور در حال توسعه ما نیز چنین وضعی دارد.
چرا که در عصر ارتباطات و اطلاعات و در موقعیتی که جامعه متحول ما رو به سوی تکامل دارد و مدنیت را جست وجو می کند، روابط عمومی از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات است و در ایجاد بستر های مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادی و بنیادی دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت های آن به طور عمده، (ارتباطی، تعاملی و تبادلی) است و امر مشارکت نیز با مقوله اطلاع رسانی که از مهمترین رویکرد های روابط عمومی است آغاز می شود. پس بجاست، که با انجام مطالعات و بررسی های لازم اساساً معلوم شود که سازمان های ما واقعاً به چه رویه و رویکردی برای تعامل با مردم نیاز دارد؟ یکی از عواملی که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را برای رسیدن به هدفشان یاری می دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتی است که با آن سر و کار دارند.
همچنین، نقش عمده روابط عمومی، کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومی به واقعیت در سازمان هاست.
به عبارت دیگر هراندازه ارتباط در روابط عمومی، بطور مفید، مستقر و به نحو تاثیر گذار گسترش یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و مؤسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر می شوند. امروزه، دستگاه های دولتی روز به روز وسیع تر، وظایف آنها سنگین تر و پیچیده تر می شود، این روند فعالیت گوناگون آنها را متحول کرده و میان مردم و دولت و نیز ارکان دولتی روابط نزدیکتر برقرار می شود. با توجه به وظایف کلی روابط عمومی در حقیقت می تواند، در حکم واسطه میان دولت و مردم نقش قابل قبولی ایفا کند. 2
این مهم زمانی محقق خواهد شد که بدانیم با وجودگذشت بیش از ۵۰ سال از روابط عمومی در سازمان های دولتی ایران، هنوز کارکردهایش با فلسفهٔ واقعی آن در سازمان ها فاصله دارد و نتوانسته به جایگاه مناسب خود در سازمان ها دست یابد و نقش‌های مؤثر خود را در عرصه درون و برون‌سازمانی ایفا کند و راه حل این است که از راه مطالعه و پژوهش چالش‌ها، ‌مشکلات و موانع موجود روابط عمومی را دراجرای وظایف رسانه‌ای و مدیریتی‌اش در درون و برون سازمان شناسایی و مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم با آگاهی از محدودیت‌ها و مشکلات سازمانها در ارتباط با محیط، راهکارههای عملی بهبود وضع موجود و رفع مشکلات فراروی را ارئه داد. که در این مقاله سعی می شود به مهمترین آنها اشاره شود.


مقدمه
نبودن تعریفی مشخص یکی از بزرگترین چالشهای روابط عمومی نداشتن تعریف مشخصی از روابط عمومی می باشد که صاحب نظران روابط عمومی دلایل زیادی برای آن ذکر کرده اند. مثلا عده ای اعتقاد دارند این مساله ناشی از کارکردهای مختلف روابط عمومی در ارگانها و سازمانها می باشد یعنی این که هر روابط عمومی بر اساس نوع فعالیت سازمان مطبوع خود کارکردهای خاصی را می پذیرد. که حاصل آن تعریف متعدد و متفاوتی است که صاحبنظران از روابط عمومی ارائه کرده اند3
در این مورد دکتر احمد توکلی معتقد است اصولاً تعریف روابط عمومی کار مشکلی است چنانکه با وجود نزدیک به هزار تعریف برای روابط عمومی توسط اهل فن، هنوز تعریف واحدی که مورد قبول همه کارشناسان باشد وجود ندارد4 و یا صاحب نظر دیگری معتقد است: روابط عمومی چیست، پرسش دشواری است برای آن ها که همیشه دنبال تعریف و حدود علمی و کاربردی برای همه چیز هستند. دشواری این پرسش به طور عمده ناشی از نگاهی است که به روابط عمومی می شود. از زاویه دید اساتید ارتباطات و نظریه پردازان حوزه رسانه و علوم اجتماعی، روابط عمومی فراتر ازیک حرفه مشخص با حدود و اعراض معلوم، ترکیب موزونی از فن و هنر و فلسفه است. روابط عمومی فن ارتباط و اقناع و ترغیب است. هنر است چون باید بسیاری چیزها را به درستی برای مخاطب خاص و عام نمایش دهد و فلسفه است چون دورنما و افق داشته ها و نداشته ها را در یک مجموعه تعریف شده شرح می دهد و می سازد. زمانی به عمق دشواری برای تعریف روابط عمومی پی می بریم که بدانیم از ابتدای قرن بیستم تا کنون 472 تعریف برای آن صورت گرفته است. 5
با این همه دراین مقاله سعی می شود که به طور مختصر به مشهورترین این تعاریف از دیدگاه صاحب نظران و... پرداخته شود:
رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تألیفات گوناگونی در این رشته دارد روابط عمومی را عبارت از دانشی می داند که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.
در کتاب ماهیت روابط عمومی تألیف «مارستون » از روابط عمومی به عنوان هنری که به کمک آن می توان مؤسسه، سازمان و فرد را مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سر وکار دارند یاد شده است. این دو تعریف تا حدود زیادی با هم شباهت دارند ولی رکس هارلو روابط عمومی را یک علم و مارستون آن را یک هنر می داند.
انجمن جهانی روابط عمومی در ماه می 1960 از روابط عمومی تعریفی نمود که درنشست سال 1978 مکزیکو انجمن مورد تأیید مجدد قرار گرفت.
« روابـــط عمــومی بخشــی از وظـایف مــدیریت ســازمان است. عملی است ممتــد، مــداوم و طــرح ریزی شــده که از طریق آن افــراد و ســازمانهـا می کوشند تا تفــاهم و پشتیبــانی رسانی را که با آنهــا ســرو کار دارنــد بــدست آورند»6
در کتاب چگونه روابط عمومی کنیم در تعریف روابط عمومی آمده است: فن ایجاد حسن رابطه و تفاهم متقابل است بین افراد جامعه با هیات مدیره موسسه آئینه یک موسسه است هر چه شفافتر و بهتر. 7
احمد یحیایی ایله ای کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در کتاب مبانی روابط عمومی خود نزدیک به یکصد تعریف از روابط عمومی را گرد آوری کردده است هیچ کدام از تعاریف را کامل نمی داند و معتقد است می توان برای روابط عمومی در موقعیتهای متفاوت وظایف متفاوتی ترسیم کرد که در اولویت قرار می گیرد و آن را می توان وظیفه اول روابط عمومی در یک واقعیت خاص نامید. 8
هوشمند سفیدی در کتاب راهبردهای عملی با ارائه 27 تعریف از روابط عمومی و ذکر ویژگیهای آن معتقد است که می توان تعریفی جامع از روابط عمومی ارائه داد که آن تعریف به شرح ذیل می باشد: روابط عمومی مجموعه ای از فعالیتهای ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های عملی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری گفتاری دیداری و شنیداری است 9
دیوا کارشاما در کتاب روابط عمومی حرفه ای بالنده می گوید: هیچ تعریفی قابل قبول جهانی برای روابط عمومی وجود ندارد هرکتابی که در این زمینه نوشته شده است فهرستی از این تعریف را بدست می دهد وبه تعاریف موجود می افزاید. 10
کاظم متولی در کتاب روابط عمومی و تبلیغات معتقد است که نبودن تعریف جامعی از روابط عمومی حاکی از نقصان توانایی تشخیص و تحقیق پژوهشگران نیست بلکه نشان از اهمیت و وسعت مفاهیم وفراوانی ارتباطات پیچده معارف بشری در لغات و اصطلاحات دارد. 11
اکنون با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که ارائه تعریفی دقیق از روابط عمومی که مورد قبول همه صاحب نظران و دست اندرکاران روابط عمومی باشد کار بس دشوار و غیر ممکن به نظر می رسد اما چاره چیست؟ اولین قدم این است که دست اندکاران و صاحب نظران تعریفی از روابط عمومی ارائه نمایند که متناسب با شرایط و ویژگیهای فرهنگی و تاریخی و اجتماعی ایران باشد. دوم اینکه سازمانها و ارگانها با توجه به وظایف مختلف و متنوع که می پذیرند باید تعریفی دقیق از روابط عمومی خود داشته باشند تا روابط عمومی بتواند رسالت خود را که همان پل ارتباطی میان سازمان مطبوع خود با بیرون با معیارهای و سازکارهای مشخص است را ایفا کند تا وظایفش با دیگر بخشهای سازمان خلط نشود.


 
ارتباطات چه چیز نیست؟! " اگر ما مدیران می دانستیم! " _علی ملک عباسی
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٤  کلمات کلیدی: روابط عمومى ، ارتباط ، توسعه

 ارتباطات چه چیز نیست؟! امروزه نقش روابط عمومی در تصمیمات استراتژیک سازمان، نقش موثر قلمداد می شود و جایگاه روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی بر مبنای حرکت های علمی و حرفه ای از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات قلمداد می شود.

 روابط عمومی صاحب سبک، به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران، کارکنان و جامعه، مسئولیتی خطیر در فرآیند تصمیم گیری مدیران از مسیر شناخت افکار عمومی به عهده دارد. روابط عمومی نوین، به مثابه آینه تمام نمای انتظارات و مطالبات بر حق مردم، از سازمان ها و نهادهایی است که برای خدمت به آن ها، تکوین و سازمان یافته اند. 
"شروع دوره جدید" فرصتی است مغتنم برای بازبینی هوشمندانه و منصفانه در راه های طی شده، فراز و نشیب های فراوان پیش رو و نیز ترسیم چشم اندازی روشن از آینده که می تواند در خور شأن و منزلت جوامع امروز طراحی و تدوین شود. از زمانی که روابط عمومی به عنوان یکی از ارکان مدیریت و بخشی از نظام رسانه ای مطرح شده، اهمیت آن در مسئولیت ارتباطی سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و نهادهای فرهنگی اجتماعی، نمود تازه ای پیدا کرده است. تفاهم اجتماعی از دیگر مفاهیم نوینی است که امروزه از عوامل تأثیرگذار در توسعه جوامع انسانی محسوب می شود و پدید آوردن آن به عنوان سرمایه ای ارزشمند تلقی می شود. در این میان روابط عمومی می تواند با زمینه سازی برای ایجاد تفاهم میان سازمان ها و مخاطبان، نقش کلیدی خود را ایفا نماید.

 


 
حس برند
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱۳  کلمات کلیدی: معرفی یک کتاب ، برند
انتشارات بازاریابی کتاب حس برند اثر مارتین لیندستروم را با ترجمه مریم عبدلی، زهرا ملازاده اردکلو و زیر نظر دکتر بهرام خیری منتشر کرد.

این کتاب در 280 صفحه و در قطع وزیری منتشر شده است و دارای 8 فصل است. حس برند را میتوان به عنوان یک کتاب بین موضوعی معرفی کرد؛ یک موضوع مدیریت برند است و دیگری بازاریابی حسی.

در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است: در عصر رقابت هر چقدر جلوتر می‌رویم، اهمیت برند و نقش آن در توفیقات کسب‌و‌کار بیشتر می‌شود. قبلاً در شناساندن بنگاههای اقتصادی و برندینگ آنها از بین حواس پنجگانه‌ی انسان، دو حس بینایی و شنوایی مورد توجه قرار می‌گرفت و اگر این دو رویکرد با هم به کار گرفته می‌شدند، هم‌افزایی ایجاد شده حاصلی نظیر 5 = 2+2 را ایجاد می‌کرد.

در کتاب حس برند، تأکید بر این است که سایر حواس نیز تأثیرات و کارکردهای فزاینده‌ای در روح و روان و قلب مشتریان خواهند داشت و اگر بتوانیم از تمام حواس بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه بهره بگیریم آنگاه تأثیر X = 2+2+2+2+2 عددی را حاصل می‌کند که تأثیرات آن اتصال قویتری بین فرستنده و گیرنده است.

بدیهی است که با پیوندهای عاطفی حاصل از تعامل حواس مختلف، تطبیق بین ادراک و واقعیت بهینه‌ می‌شود. یادمان باشد حواس ما وسیله‌ی پیوند ما به حافظه هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه‌ی کتاب حس برند می‌توانند با شماره تلفن‌های 66408251(021) و 66408271 (021) انتشارات بازاریابی تماس بگیرند و یا از طریق سایت اینترنتی فروشگاه انتشارات بازاریابی به نشانی www.Marketingshop.irاقدام کنند.

 

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED


 
لطفا با کفش مشکی جوراب سفید نپوشید.
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳  کلمات کلیدی: آداب معاشرت ، ارتباط ، کسب و کار

بهترین پوشش در محل کاردکتر کامران صحت بهترین پوشش در محل کار را معرفی می کند.

آمارها نشان می دهد سه ثانیه اول در ارتباط از سه ساعت بعدی مهمتر است. آیا می دانید سه ثانیه اول شما در ارتباط حضوری چیست که می تواند تاثیر را روی طرف مقابل بگذارد؟

بر اساس آمار دکتر آلبرت مهرابیان، ۵۵ درصد تاثیری که شما روی دیگران می گذارید، به وضعیت ظاهری شما بستگی دارد. در کسب و کار آدابی وجود دارد که می تواند روی مدیران، همکاران یا مشتریان اثرات ویژه ای بگذارد بنابراین توجه به ظاهر مناسب در آداب معاشرت حرفه ای کسب و کار، بسیار حایز اهمیت است.

 


 
نقش مدیر ارشد استراتژی (CSO)
ساعت ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳  کلمات کلیدی: مدیریت استراتژیک ، مدیران

نقش مدیر ارشد استراتژی (CSO)با درک تغییر چشمگیر وظایف مدیر ارشد استراتژی از سازمانی به سازمان دیگر، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل می‌توانند تصمیمات بهتری در خصوص نوع مدیر ارشد استراتژی برای تیم‌های رهبری خود بگیرند.

مدیر ارشد استراتژی، یک نقش نسبتاً جدید است که اهمیت آن روز به روز افزایش می‌یابد. واضح است که نقش‌های مدیران ارشد استراتژی مختلف، متفاوت می‌باشند. با تمرکز بر دو بعد می‌توان این نقش‌های مختلف را بهتر نشان داد.

اولین بعد، مرحله‌ای از فرایند استراتژی است که مدیر ارشد استراتژی در آن درگیر است. یک سر این طیف، فرموله‌سازی استراتژی قرار دارد و در سر دیگر آن، اجرای آن استراتژی قرار گرفته است.

دومین بعد، نحوه تعامل مدیر ارشد استراتژی در فرایند استراتژی است. برخی از مدیران ارشد استراتژی تسهیل‌گر بودند و در خلال فرموله‌سازی استراتژی به واحدهای کسب و کارمشاوره می‌داند یا در اجرای استراتژی یاری می‌رساندند. سایر مدیران ارشد اجرایی قانون‌گذارانی بودند که بسیار بعید به نظر می‌رسید که فرایند استراتژی را خودشان یا تیمشان اجرا نمایند.

 


 
طراحی استراتژی دیگر حق انحصاری نیست
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۳  کلمات کلیدی: استراتژی ، مدیران ، فروش ، احساس

حتی درخشان‌ترین استراتژی‌ها اگر خوب اجرا نشوند بی‌ارزش هستند. به خصوص اگر اجرای نامناسب از طرف افراد خط مقدم سازمان باشد؛ یعنی آنهایی که به طور مستمر با مشتریان در ارتباطند.

حتی درخشان‌ترین استراتژی‌ها اگر خوب اجرا نشوند بی‌ارزش هستند. به خصوص اگر اجرای نامناسب از طرف افراد خط مقدم سازمان باشد؛ یعنی آنهایی که به طور مستمر با مشتریان در ارتباطند.
متاسفانه همیشه از این کارمندان خواسته می‌شود همان استراتژی را پیاده کنند که افراد دیگری آنرا مطرح کرده بودند و ممکن است این کارمندان حتی نتوانند این استراتژی را بفهمند. در واقع، طبق گفته رابرت کاپلن و دیوید نورتن که فقط 5 درصد از کارمندان، استراتژی شرکت متبوعشان را درک می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که اجرای این استراتژی تقریبا غیرممکن شود. پس چگونه می‌توان به گونه‌ای به کارمندان خط مقدم سازمان کمک کرد که نه فقط استراتژی آن را درک کنند، بلکه آن‌را پشتیبانی نیز کنند. 
متخصصان چه می‌گویند؟