آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

طراحی الگوی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت سازمان‏های پژوهش و فن‏آوری در ایرا

 
چکیده
در سیر تکامل سیاست‏گذاری علم، فن‏آوری و نوآوری، چارچوب¬های نظری مختلفی تجربه شده است که تکامل‏یافته‏ترین آن‏ها، رویکرد نظام نوآوری است. نظام نوآوری هر کشور در برگیرنده‏ی نهادهایی است که در فرایندی تعاملی عملکرد نوآورانه‏ی یک کشور را تعیین می‏کنند. در نظام نوآوری هر کشور سازمان¬های پژوهش و فن‏آوری نقش قابل توجهی در ایجاد و حمایت از توسعه‏ی فن‏آوری بر عهده دارند. این سازمان¬ها نقش حلقه‏ی واسط را بین دانشگاه، صنعت و دولت ایفا می‏کنند و بخش مهمی از زیر‏ساخت‏های توسعه‏ی علم، فن‏آوری را و نوآوری تشکیل می‏دهند. اغلب کشورها از چنین سازمان‏های مستقل، عمومی یا نیمه‏دولتی، مأموریت‏گرا (به شکل شفاف یا تلویحی) و غیرشرکتی که تحت حمایت مالی دولتند و در عین حال به دنبال جذب مشتریان دیگر نیز هستند، برخوردارند. هدف این مقاله ارائه‏ی الگوی عوامل مؤثر بر موفقیت جهاد دانشگاهی به مثابه یک سازمان پژوهش و فن‏آوری ملی است. به همین منظور پس از مرور ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، الگوی مفهومی تدوین و سپس با استفاده از تکنیک‏های تحلیل عاملی و مدل‏سازی معادلات ساختاری مدل نهایی ارائه شد. طبق نتایج کسب‏شده از این پژوهش، مشخص شد که تمام مؤلفه¬های شناسایی‏شده در ادبیات پژوهش در موفقیت سازمان¬های پژوهش و فن‏آوری مؤثرند و از میان عوامل درون‏سازمانی، موفقیت یک سازمان پژوهش و فن‏آوری ملی (مانند جهاد دانشگاهی) بیش از هر چیز تحت تأثیر فرهنگ سازمانی است.
کلیدواژگان
سازمان پژوهش و فن‏آوری (RTO)؛ معادلات ساختاریافته؛ تحلیل عاملی
مراجع
1 رضا انصاری ابوالفضل کزازی (1390) طراحی الگوی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت سازمان‏های پژوهش و فن‏آوری در ایران (مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی) سال 6 (شماره 23), 1-26
2 Reza Ansari Abolfazl Kazazi (2011) Internal success factors for research and technology organizations in Iran: the case of ACECR vol 6 (Number 23), 1-26
 
 دوره 6، شماره 23، پاییز 1390، صفحه 1-26 XMLاصل مقاله (285 K)

 آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:  

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٩:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/٢٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir