آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

شایستگی چیست؟
ساعت ٩:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱٢/٩  کلمات کلیدی: توسعه ، منابع انسانی ، شایستگی‌ ، ارزیابی

اغلب انسجامی بین برنامه‌های مختلف منابع انسانی دیده نمی‌شود و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان روشن نیست. از سوی دیگر به دلیل فقدان تصویری روشن از اهداف کمی این برنامه‌ها، حتی وجود چنین تاثیری نیز انکار می‌شود. بنابراین لازم است که برنامه‌های سازمان در انتخاب، ارتقا و توسعه کارکنان با یکدیگر پیوند یافته و با دیدگاه واحدی طراحی و پیاده شوند تا هم‌افزایی ناشی از یکپارچه‌سازی و ارایه تصویری روشن از اهداف و برنامه‌ها، امکان سنجش و پایش دستاوردها و نتایج برنامه‌ها را فراهم سازد.

به منظور حل این معضل، مدیریت منابع انسانی در سال‌های اخیر به ارزیابی شایستگی‌ها به عنوان ابزاری برای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد و همچنین شناسایی افراد مستعد سازمان گرایش یافته است. به این ترتیب ارزیابی مبتنی بر شایستگی‌ها برای انتخاب و انتصاب، ارتقا و همچنین توسعه و برنامه‌ریزی آموزشی نتایج قابل ملاحظه‌ای داشته است.

تعریف شایستگی

نقطه آغاز هر گونه ارزیابی، شایستگی است. دقت و جامعیت در تعریف شایستگی‌ها و طراحی مدل شایستگی از مهم‌ترین عوامل اعتبار ارزیابی می‌باشد.

در نگاه کلی، شایستگی را به دو مقوله فنی و رفتاری تقسیم می‌کنند. شایستگی فنی بیشتر با دانش فنی انجام کار ارتباط داشته و به عبارت دیگر به چه بودن کار می‌پردازد. از این رو فهرست شایستگی‌های فنی بسیار طولانی بوده و در شغل‌های مختلف با یکدیگر تفاوت فراوانی دارند. به عکس، شایستگی‌های رفتاری به چگونگی انجام کار نظر دارند و در شغل‌های متفاوت تا حد زیادی مشابه هستند. به عنوان مثال، مشتری‌مداری نوعی رفتار است که در شغل‌های متفاوت می‌تواند تعریفی یکسان داشته باشد. به همین دلیل فهرست شایستگی‌های رفتاری کوتاه‌تر می‌باشد.

شایستگی‌های فنی، مواردی است که از درون شرح شغل‌های مرسوم سازمان‌ها قابل استخراج بوده و با دوره‌های آموزشی قابل بهبود می‌باشند. مثلاً، آشنایی با تکنیک‌ها از جمله شایستگی‌های فنی به شمار می‌رود. البته نمی‌توان این دو نوع شایستگی – فنی و رفتاری – را کاملاً از یکدیگر مجزا دانست. باید توجه داشت که رفتار آدمی از دانش و ویژگی‌های فنی تاثیر می‌پذیرد. به عنوان مثال، شناخت از محیط، سازمان، مکانیسم‌های بازار و سایر موارد مرتبط، بر شیوه رفتار با مشتری تاثیر به‌سزایی دارد.

مراکز ارزیابی بیشتر رویکرد رفتاری به شایستگی داشته و سعی در اندازه‌گیری چنین شایستگی‌هایی دارند. اولین بار دیوید مک‌کله‌لند با چنین نگاهی شایستگی را در سال 1973 مطرح نمود. وی در رویکرد خود بر رفتارها و ویژگی‌هایی تاکید داشت که مدیران موفق از خودشان بروز داده بودند و به عملکرد نسبتا قابل قبول مدیران توجهی نداشت. چنین رویکردی بر ویژگی‌های متمایزکننده و عملکرد برتر تاکید دارد.

تحقیقات مک‌کله‌لند و همکارانش با مطالعه بویاتزیس در سال 1982 تکمیل شد. بویاتزیس نیز به شایستگی همچون ویژگی متمایزکننده می‌نگریست. در واقع وی تعریفی را که در کارهای مک‌کله‌لند مستتر بود، طرح نمود. از نظر بویاتزیس «شایستگی ویژگی‌هایی است که به عملکرد برتر یا اثربخش در شغل مورد نظر ارتباط دارد. به عبارت دیگر شایستگی‌ها شواهدی هستند دال بر این که فرد ویژگی‌هایی برای عملکرد برتر و یا اثربخش را دارد.» شایستگی‌ها می‌توانند از زمره انگیزه‌ها، رفتارها، مهارت‌ها، وجوه نقش اجتماعی یا دانشی باشند که فرد از آنها استفاده می‌کند.

پاتریشیا مارشال نیز چنین رویکردی به تعریف شایستگی دارد و آن را از زمره ویژگی‌هایی می‌داند که فرد را قادر می‌سازد عملکردی برتر در شغل خود داشته باشد. جین وایتمن نیز شایستگی را رفتاری می‌داند که برای کسب نتایج مطلوب ضروری است.

با توجه به تعریف‌های مختلفی که از شایستگی عنوان شد، می‌توان گفت شایستگی ویژگی‌های زیر را دارد:

  • بر اساس "رفتار قابل مشاهده" فرد تشخیص داده می‌شود.
  • ناظر بر "عملکرد برتر" بوده و شایستگی‌های لازم برای عملکرد معمولی را شامل نمی‌شود.
  • "مجموعه‌ای منسجم" از شایستگی‌ها برای عملکرد برتر ضروری است.


آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید

 

 

  Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید.