آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

حاکمیت معماری سرویس گرا

حاکمیت چیست؟

حاکمیت به عمل راهبری یا مدیریت یک چیز اطلاق می‌شود. رایج‌ترین نوع حاکمیت، حاکمیت در یک سازمان است. یک نظام حاکمیتی به طور عمومی یک نوع سیستم سازمانی است. برای مثال در یک جامعه برای راهبری یک اجتماع عمومی از یک سیستم سازمانی استفاده می‌شود. بطور مشابه یک سازمان نیز برای راهبری جامعه درونی خود از یک سیستم سازمانی استفاده می‌کند.
یک سیستم برای حاکمیت سازمانی به عنوان یک سیستم فرا-تصمیم‌گیرنده مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، این سیستم، تنها ابزاری برای تصمیم گیری نیست بلکه وسیله‌ای است که سازمان توسط آن تصمیمات مربوط به تصمیم‌گیری‌هایش را اتخاد می‌کند.

در یک سیستم حاکمیت کارهای زیر انجام می‌گیرد:

  • اعمال محدودیت بر روی تصمیمات
  • شناسایی افرادی که مسئولیت و اختیار برای تصمیم‌گیری را دارند.
  • فراهم کردن محدودیت‌ها و پارامترهای لازم به منظور کنترل، راهنمایی یا تأثیرگذاری بر روی تصمیمات

حاکمیت بخش مورد نیاز و حیاتی یک سازمان است. این مفهوم ترکیبی از افراد، سیاست‌ها و فرآیندهاست که تحقق رفتار مطلوب یک سازمان را تضمین می نماید.

 حاکمیت معماری سرویس‌گرا

حاکمیت معماری‌ سرویس‌گرا ترکیبی از افراد، سیاست‌ها و فرآیند‌ها در حوزه سازمان است که هدف سازمان از بهره‌گیری از آن‌ها دستیابی به رفتارهای مطلوب با استفاده از راهبردهای موجود در معماری سرویس گرا می‌باشد.
یک سازمان از حاکمیت به منظور کاهش ریسک و کمک به پیشبرد راهبردها، اهداف و اولویت‌هایش استفاده می‌کند. اعمال حاکمیت سرویس‌گرایی در یک سازمان از طریق سیستم حاکمیت سرویس‌گرایی قابل انجام است.
یک سیستم حاکمیت سرویس‌گرا، یک سیستم فرا- تصمیم  است که یک سازمان از آن به منظور کنترل و محدود کردن مسئولیت‌های تصمیم‌گیری مربوط به تطبیق و کاربردی کردن سرویس‌گرایی استفاده می کند.

+   سید محمد طباطبایی ; ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir