آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

قابلیت های شبکه های اجتماعی تخصصی فارسی زبان

شبکه اجتماعی تخصصیاین پژوهش با هدف سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی آنها به اجرا درآمده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و ارزیابانه بوده، جامعه پژوهش شامل ۱۰ شبکه اجتماعی تخصصی تحت وب فارسی است. ابزار گردآوری داده‌ها، سیاهه وارسی شامل مهمترین ابعاد و مؤلفه‌های سنجش قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی است که بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی شبکه‌های اجتماعی موفق خارجی و مصاحبه با متخصصان تهیه شده است. قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی با توجه به ۵ بعد اصلی شامل پرونده شخصی، امنیت، قابلیت‌های شبکه‌سازی، جستجو و راهنمای فنی-پشتیبانی و ۴۴ مؤلفه مربوط بررسی گردید و مشخص شد که شبکه‌های « متخصصین ایران »، « کلوب » و «دوره» به ترتیب بیشترین میزان مطابقت را با ابعاد و مؤلفه‌های سنجش قابلیت‌های یک شبکه اجتماعی دارا هستند. در پایان، راهکارهایی برای بهینه‌سازی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی، ارائه گردید.

در مقاله اشاره شده است که:«تبادل اطلاعات علمی و تخصصی میان افراد جامعه با هدف ایجاد پیوند میان توانمندی های ذهنی متخصصان و فراهم آوردن امکان بهره‌گیری از خرد جمعی، به طور بالقوه ظرفیت تولید دانش را افزایش میدهد».

دانلود مقاله

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir