آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

معیارهای ارزیابی روش شناختی تکنیک های مطالعات آینده

با توجه به خلا ادبیات موجود و عدم تامل در باب مباحث پایه‎ای، این مقاله درصدد گسترش مباحث روش‎شناختی در حوزه مطالعات آینده می‎باشد. مسئله اصلی مقاله بررسی ضوابط ارزیابی محصولات و یافته‎های تحقیقات آینده‎نگری و نیز ملاک‎های ارزیابی و تمیز تکنیک‎های مختلف رایج در مطالعات آینده می‎باشد تا از قِبل آن امکان تشخیص توانمندی‎های ذاتی هر کدام از تکنیک‎های رایج و نواقص موجود در هر کدام فراهم آید. بر این اساس، پس از بررسی جایگاه مطالعات آینده در بین سایر روش‎های تحقیق، مهم‎ترین و رایج‎ترین تکنیک‎های آینده‎پژوهی مرور اجمالی شده است. آنگاه توقعات و انتظارات مشتریان محصولات مطالعات آینده که شامل تصمیم‎گیرندگان ارشد دولتی، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی می‎شود، معرفی شده و در نهایت مهم‎ترین ملاک‎های روش‎شناختی به منظور ارزیابی روش‎های آینده‎شناسانه شامل ارائه انواع آینده‎ها، تعیین اولویت‎ها به آینده‎ها، تعیین نیروهای پیش‎ران، تشریح مکانیسم علی، معرفی و تشخیص بازیگران و کنشگران، ابتناء بر چارچوب نظری و قوانین علمی، قابلیت اعتباربخشی به یافته‎ها و پویایی روش توضیح و تشریح شده است. در نهایت طی ماتریس دوبعدی تک‎تک روش‎ها با ملاک‎ها مقایسه و تصریح شده که هر کدام از روش‎ها دارای مزیت‎های نسبی خاص خود هستند که در هنگام انتخاب تکنیک، بایستی به آن مزیت‎ها و نیز توقعات و انتظارات خاصی که از هر کدام از روش‎های مطالعات آینده انتظار می‎رود، توجه شود. همچنین پیشنهاد شده است تا محققان در هنگام اجرای طراح‎های آینده‎شناسی دست به ترکیب انواع روش‎های آینده‎پژوهی بزنند.

دانلود مقاله

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٢۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir