آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

The Impact of ICT on Trade in Persian Gulf Countries

Information and Communications Technologies( ICT) are transforming our world on a daily basis. In a fast-moving global economy, international trade, by adopting electronic technologies, could save billions of dollars every year. ICT development which has lead to faster, cheaper and more efficient modes of trade by reducing transactions costs. Due to the network characteristic of ICT, trade enhances when both trading partners have advanced ICT developments. The study analyzes empirically this theoretical argument. A gravity model is applied to assess the impact of ICT development on trade in Persian Gulf countries. In this study, it was tried to investigate the impact of ICT on business in the neighboring countries to the Persian Gulf. The obtained results from the gravity model assessment using panel data method for the countries of Iran, Bahrain, Iraq, Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar, and UAE from 2001 to 2009 showed that the better ICT development infrastructures the countries have, the more their business exchanges increase. In fact, for country business partners to increase business exchanges, it is imperative to have proper ICT development.

Keywords:
ICT, Trade, Panel Data

Author(s):
Farahani , Tayebeh and Reza Parvardeh

Iranian Economic Review , 2012(Issue 32)


+   سید محمد طباطبایی ; ٢:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۸/۱۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir