آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

رابطه چشم‎انداز، استراتژی، برنامه‎ها
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٩  کلمات کلیدی: استراتژیک ، رهبری ، برنامه ریزی ، استراتژی

چشم انداز اثربخش حداقل بایستی دارای شش  ویژگی اصلی به شرح زیر باشد:
-1 تصویری از آینده ارائه دهد.


-2 منافع بلند مدت کارکنان، مشتریان،سهامداران و دیگر افراد را نمایش دهد.


-3 اهداف واقعی و عملی را در برگیرد.


-4 به اندازه کافی روشن باشد تا رهنمودلازم را برای تصمیم گیری ارائه دهد.


-5 به اندازه کافی کلی بوده و به افراد اجازه دهد تادر شرایط متغیر عکس العمل های مختلف داشته باشد.


-6 انتقال آن به افراد ساده باشد.

ادامه مطالب در :ماهنامه مهندسی مدیریت ، سال ششم، شماره 49

نویسنده:دکتر سیدمهدی میرحسینی زواره