آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

خلاصه کتابهای مدیریتی

ناماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). کتاب  
پرده آخر مدیریتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
کشف توانمندی هااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
کارکنان نامرئیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
نقش و منابع قدرت در عرصه مدیریتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
ثروتمندترین مرد بابلاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
بزرگترین اصل مدیریت در دنیااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
کسب و کار به شیوه بیل گیتزاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
کاتلر در مدیریت بازاراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
پنج دشمن کار تیمیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
پنجمین فرماناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
چگونه چون مدیران عالی بیندیشیماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
چگونه می توان پیروز شداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
چه کسی می گوید فیلها نمی رقصنداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
ناجی نیساناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کنداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
مدیریت بر خوداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
مدیریت در ابهاماز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مدیریت در جامعه آیندهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
مدیریت نگرشاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
مستندسازی تجربیات مدیراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
مدیریت بر آینده با تکنولوژی فردااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مدیران یک دقیقه ایاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
مدیریت از راه ارزشهااز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
مدیریت استراتژیک منابع انسانیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
مدیریت اقتضائی متناسب با فرهنگ های سازمانیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
ساختن برای ماندناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
عذرخواهی یک دقیقه ایاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
فراز و نشیب مدیریتاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
قدرت انتقاد سازندهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
مدیران کهنه کار و زمانه نواز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).
روش عالی برای انجام بیشترین کار (قورباغه را قورت بده)از SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
از خوب به عالیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
استراتژی اثربخشاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
اشتباه مهلک مدیراناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
بابای دارا ، بابا نداراز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
بیواسطه از دلاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
تمایز یا نابودیاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
ثروت آفریناناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
جهانی شدناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
درس هائی از آیندهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
رهبری تحولاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
رهبری کارآفریناز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
بهبود بی تردیداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش
رهیدن از قانونهای کهنهاز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید). ویرایش

منبع : پورتال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید: 

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٩:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/۱٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir