آیا تاکنون از خود پرسیده­ایم که سازمان ما موفق است یا خیر؟

یا اینکه عملکرد فعلی ما چقدر در راستای مسیر موفقیت ما قرار دارد؟

آیا در سازمان ما فعالیت­های روزمره جهت دار و هدفمند است؟

به طور خلاصه آیا سازمان ما امروز برای آینده خود تصمیم استراتژیک گرفته است؟

اگر پاسخ مثبت است پس ما یک سازمان استراتژی محور داریم. سازمانی که همه چیز خود را بر محور اولویت­هایش پی­ریزی می­نماید.

سیستم Pointer یک راه حل نرم ­افزاری است که به سازمان­ها در ایجاد یک سازمان استراتژی محور یاری می­رساند. مراحل اصلی این سیستم در یک نگاه در شکل زیر ارایه شده است.