آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

روابط عمومی نقشی بنیادی در تعریف و تدوین «هویت برند» دارد

بررسی نقاط ضعف و قوت روابط عمومی‌ها در ارتباطات رسانه‌ای ، روزنامه‌نگاری نوین و نیز استاندارد سازی هویت سازمانی در روابط عمومی مباحثی بود که در نشستی مشترک با دکتر منصور ساعی، پژوهشگر ارتباطات و رئیس روابط عمومی بانک کارآفرینبه گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

نقاط ضعف و قوت تماس روابط عمومی ها با رسانه ها در حال حاضر کدامند؟

رسانه و روابط عمومی دو واحد همگرا هستند که موفقیت یکی در گروه همکاری و ارتباط مناسب دیگری است. در واقع زمانی  رسانه های می توانند نقش شفاف سازی اطلاعاتی و  نقش نظارتی خود بر سازمان ها را به منظور  رصد حسن جریان امور و جلوگیری از قانون گریزی ها و خطاها  را ایفا کنند که روابط عمومی ها نقش رسانه ها و مخاطبان را در دسترسی به اطلاعات و اخبار واقعی و صحیح سازمان ها به رسمیت بشناسند. درو اقع روابط عمومی و رسانه  باید ارتباطی صمیمی و همدلانه با یکدیگر برقرار کنند.

در حال حاضر هم نظام اطلاع رسانی ما دچار آسیب است و هم نظام روابط عمومی ما. به عبارتی نظام ارتباطی کشور ما با چالش های جدی مواجه است.  اگر اجازه بدهید من بیشتر رو نقاط ضعف و موانع ارتباط سالم  روابط عمومی ها ورسانه ها تاکید کنم و کمتر به نقاط مثبت بپردازم و در این راستا من به نتایج پژوهشی اشاره  کنم که سال گذشته در این مورد انجام دادم.چون آسیب شناسی این موضوع اهمیت بیشتری دارد.

ما در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که به دلیل پایین بودن سطح درآمد خبرنگاران، سازمان ها با کمک های  نقدی و غیر نقدی، خبرنگاران را تطمیع می کنند. این تطمیع انتظار تولید محتوای مطلوب سازمان ها و طرفداری از آنان و جلوگیری از انتشار اخبار و مطالب انتقادی را ایجاد می کند. به ویژه در رسانه هایی که دارای پشتوانه دولتی مناسبی نیستند، خبرنگاران از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نیستند، لذا برای جبران وضع مالی خود در برابر پیشنهاد کمک و هدایای سازمان ها تسلیم شده و یا  ماشین تحریر تبدیل می شوند.

از سوی دیگر رسانه ها به تولیدات روابط عمومی سازمان ها یا خبرگزاری های دولتی وابسته هستند و خود به تولید پیام وخبر نمی پردازند.  فقدان تولید پیام و مطالب خبری در رسانه های جمعی از جمله در رسانه های مکتوب یکی از مسائلی است که به استقلال محتوایی رسانه ها و نظارت بر سازمان ها ضربه می زند. به عبارتی رسانه ها به مصرف کننده محتواهای تولید شده در روابط عمومی ها تبدیل می شوند.این مسئله احتمالاً ناشی از  پشت میز نشینی روزنامه نگاران و فقدان علاقه به پیگیری بیرونی مسائل و رویدادها است.

آسیب دیگری که در این پژوهش به آن رسیدیم این بود که اخلاق حرفه ای وشاخص های آن یعنی بی طرفی، صداقت و احساس مسئولیت اجتماعی در بین روزنامه نگاران ایرانی ضعیف است. به واقع پیام های انتقادی روزنامه نگاران همراه با پیشداوری، سوگیری  و بدون رعایت شرط بی طرفی است. به عبارتی یکی از موانع اساسی در رابطه مطلوب رسانه اه و روابط عمومی ها این است که پیام ها و مطالب تولید شده در روزنامه های ایرانی، آمیخته به پیشداوری و انتقادهای مخرب و جهت دار است.

در مورد روابط عمومی نیز نتایج پزوهش نشان داد که  روابط عمومی خود را مالک(نه امانت دار) سازمان، اطلاعات و اسناد آن می دانند وخود را بی نیاز از پاسخگویی به شهروندان در برابر تصمیمات وعملکرد خود می دانند. این در حالیست که در یک جامعة مردم‌سالار، کل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم‌اند. بر این اساس، هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف ادارة آن مطلع شود. اطلاعات موجود در دستگاه‌ها به سازمان تعلق ندارد، بلکه از آن مردم است و سازمان و روابط عمومی حرفه ای به  نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگهداری می‌کند.

از طرف دیگر، بسته بودن جلسات ادارات بر روی رسانه ها و تولید اطلاعات توسط روابط عمومی ها، موجب محدودسازی وکنترل اخبار و اطلاعات و ارائه اطلاعات مصلحتی به رسانه ها شده است. ارتباط مطلوب رسانه ای زمانی معنا پیدا می کندکه تمام نشست‌های سازمان به روی عموم وبه ویژه رسانه ها باز باشد و مانعی برای شرکت خبرنگاران در نشست‌های مذکور وجود نداشته باشد. بارزترین شاخص شفافیت، دسترسی شهروندان به اطلاعات است. البته اصل مهم مقدم بر دسترسی به اطلاعات، آگاهی شهروندان از وجود اطلاعات موردنظر و چگونگی دسترسی به آن است. به نظرمی رسد، هر قدر دسترسی به اطلاعات و چگونگی استفاده از آن در یک جامعة مفروض دشوار باشد، به همان نسبت از میزان شفافیت در جامعه کاسته می‌شود.

همچنین نتایج نشان داد که  دسترسی به اطلاعات و اخبار مربوط به تصمیم و عملکرد سازمان ها، طاقت‌فرسا، پرهزینه و کند است. به واقع یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی  و نظارت بر تصمیم ها و عملکرد سازمان ها و نهادها، دسترسی آسان، کم‌هزینه و سریع افراد به اطلاعاتی است که در جست‌وجوی آن هستند.  روابط عمومی حرفه ای باید زمینه و مکانیزم دسترسی آسان به اطلاعات را در سازمان ایجاد کند.

یکی از مسائل اساسی در روابط رسانه و روابط عمومی این است که؛ مدیران سازمان ها «انتقاد» را «هجمه» می دانند و توجیه نیستند که در صورت پذیرش یک سمت، تصمیم ها و عملکردشان درمعرض ارزیابی انتقادی رسانه ها و افکار عمومی قرار می گیرد.  به نظر می رسد در ایران، معنای هجمه با معنای نقد یکسان گرفته شده و یا برداشت یکسانی از آن صورت می گیرد.این در حالی است که بیان های انتقادی رسانه ها به دلیل اینکه واجد منافع عمومی نفع عمومی هستند و پیامد اصلاحی دارند، از ضرورت های کار رسانه است. از سوی دیگر «میزان نقدپذیری» به عنوان شاخص تعیین کننده ای در انتخاب و یا انتصاب  مدیران سازمان های دولتی مطرح نیست.

 

 • نقش روابط عمومی حرفه ای در استاندارد سازی هویت سازمانی چیست و چه اهمیتی دارد؟ 

  از نظر من هر سازمانی یک هویت مختص به خود دارد این هویت،اصول،ارزش­ها و ویژگی­های یک سازمان را به یکدیگر پیوند می دهد و زمینه­ای را فراهم می سازد که سازمان احساس تمایز از رقبای خود بکند. روابط عمومی وبا تعریف، تبیین و  مدیریت صحیح هویت سازمانی می­تواند به یکپارچه سازی فرآیندهای گوناگونی در یک سازمان بپردازد که برای حیاتش ضروری است. در واقع هویت سازمانی، یک ابزار استراتژیک برای رسیدن به هدف­ها و چشم اندازهاست. روابط عمومی هر سازمانیباید با تعریف«هویت برند» خوداینپیامرابهشرکایتجاری، مشتریان وکارکنانسازمانخودبدهد کهسازمانش چگونهسازمان است و چهاهدافیرا دنبال می کند.بهبیاندیگر روابط عمومی ها درسازمان ها و شرکت هاباتعریفاین هویت،  تصویرذهنیمطلوبخودرابرایشکلگیریدرذهنمشتریدرآیندهترسیممی نمایند.

  باید گفت که یکی از موضوعات مهم در دوران رقابت بین سازمان های تولیدی وخدماتی، وجود یک تصویر یکسان، مثبت، با ثبات و مطلوب از سازمان است. تصویرسازی مثبت از چهره سازمان و فعالیت ها و خدمات مستلزم تدوین کتاب «هویت سازمانی» است. برای ایجاد یک هویت یکپارچه و ایجاد یک وحدت رویه و یکسان سازی عناصر برند، ضروری است تا روابط عمومی ها به تدوین سند راهنمای هویت برند سازمانی بپردازند و یک دستورالعمل بدون تناقض و دارای وحدت رویه ارائه کنند. اجرای درست این سند راهنمای هویت برند و دستورالعمل آن توسط  سازمان، همکاران، مجریان پرژه های ساختمانی شعب(تابلو، نما و دکوراسیون) ومجریان تبلیغات(رسانه ای و محیطی) به تقویت هویت برند و خوشنامی و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به آن خواهد افزود.

   

   
 • چرا در ساختار روابط عمومی حرفه ای، میبایست برای روزنامه نگاری نوین جایگاه ویژه ای قائل شد؟

رشد مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی به ویژه ضرورت به رسیمت شناختن حق دسترسی عموم به اطلاعات و  پاسخگویی و شفافیت در برابر افکار عمومی منجر به «حرفه ای گرایی روابط عمومی» شده است. به عینیت رساندن دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی و ارتباطی با اتخاذ راهبرد اطلاع رسانی حداکثری و تولید، توزیع، انتشار اطلاعات و اخبار و ایجاد یک تعامل آنلاین با مخاطبان تنها از طریق فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات  و رسانه های اجتماعی نوین امکانپذیر است. لذا ضروری است که کارگزاران روابط عمومی با فنون روزنامه نگاری نوین و نحوه اطلاع رسانی و اطلاع یابی و ارائه خدمات بر روی فضای سایبر آشنایی کافی داشته باشند  تا بهتر بتوانند پورتال های اینترتنی و شبکه های اجتماعی  خود را مدیریت کنند.

 

منبع : ستاد خبری دومین کنفراس حرفه ای گرایی در روایط عمومی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید


+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٦/۱٧

چه چیزی واقعا مردم را تحرک وا می دارد؟

ارزش متخصصان بازاریابی و روابط عمومی اغلب به وسیله توانایی آنها برای گرفتن گروه های مورد نظر از میان مردم و وادار کردن آنها به عملی خاص بر اساس پیامی از پیش تعیین شده است.

ایجاد دانایی و هیجان توسط متخصصان ارتباطات خوب است اما فعالیت بسیار بهتر است.4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


ارزیابی اثربخشی کمپین در گرفتن مخاطب هدف برای انجام یک عمل مورد نظر مملو از مشکلات است، چراکه شناسایی دلایل منحصر به فردی که به خروجی های ویژه می شود، مشکل است. اما این بدان معنا نیست که مردم برای آن سعی نمی کنند.


به گزارش نیویورک تایمز، رسانه همراه، شرکت سرگرمی فعال کننده ای است که بر روی ابزاری کار می کند که به نظر می رسد جنبش های مردم را برای عمل بر اساس برخی از چیزهایی که نگاه کرده اند ارزیابی می کند.


در کار با شرکایی همچون بیل و ملیندا گیتس و دانشگاه آننبرگ کالیفرنیای جنوبی برای ارتباطات و روزنامه نگاری، شرکت کننده مهارت هایی را به کار می برد که مرتبط با اینباکس شرکت کننده باشد و اعداد خام بینندگان را نیز بررسی می کند تا ببیند مخاطبان چگونه پاسخ رفتاری خود را به رسانه های تصویری می دهند.


از آنجا که اینباکس شرکت کننده در حال حاضر بر ارزیابی اثربخشی فعالیت فیلم های مستند متمرکز است، پیامدهای یک ارزیابی موفق از آنچه واقعا مردم را به عمل وا می دارد برای روابط عمومی و بازاریابی واضح است. اگر چنین مقیاسی می توانست دریافت شود، متخصصان بانگ بر می آوردند که از ارزیابی اثربخشی ابزارهای ارتباطی نظیر کمپین های ویدئوی آنلاین، اینفوگرافیک ها، گزارش های خبری و حضور در رسانه ها استفاده کنند.

در حال حاضر، شرکت کنندگان می گویند که این کار مجوزی برای ارزیابی سازمان های غیر انتفاعی هزینه بر می باشد. شرکت ها یا سایرین هزینه آن را برای استفاده از روش شناسی در آینده پرداخت می کنند.


منبع: http://www.prnewsonline.com/water-cooler/2014/07/07/what-really-gets-people-to-take-action-a-new-metric-to-help-find-the-answer، (شارا)

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

+   سید محمد طباطبایی ; ٧:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٢۱

4 ابزار اینترنتی برای شناسایی علایق مخاطبان

برایان گرین- مخاطبان شما چه می خوانند؟
این یکی از مشکل ترین سوالات برای ارتباطگرانی است که باید از خودشان بپرسند. اما راه های مختلفی نیز برای پاسخ به این سوال وجود دارد (و این چیزی است که در این یادداشت به آن می پردازیم.) با استفاده از قدرت ابزار سئو (بهینه سازی برای موتورهای جستجو)، برای مثال شما می توانید دریابید که مخاطبان شما دنبال چه چیزی می گردند و ارزش آن کلمات کلیدی و موارد استفاده آنها چیست و کدامیک از آنها کمک می کند که بتوانید محتوای خود را بهینه سازی کنید.


1. «Übersuggest»: یک ابزار پیشنهاد کلمات کلیدی رایگان است که پیشنهادات بی شماری را در ارتباط با کلمات کلیدی که شما مورد هدف قرار می دهید. عبارت های کلیدی خودتان را وارد کنید و «Übersuggest» به شما کلمات کلیدی مرتبط و عباراتی که مردم بیشتر جستجو می کنند را به شما نشان می دهد.


2. «SEMrush» یک ابزار جستجوی کلمات کلیدی که فرصت های محتوای بهینه سازی شده را شناسایی می کند. در میان سایر گزینه ها «SEMrush» به شما کمک می کند کلمات کلیدی افقی را شناسایی کنید. این کلمات کلیدی مرتبط با عبارتی که شما جستجو کرده اید با توجه به کلمات واقعی شما برای جستجو نشان داده می شوند. این نرم افزار به شما اجازه می دهد که بر مبنای چند واژه کلیدی طیف گسترده ای از واژه های کلیدی را پیدا کنید. برای این برنامه باید هزینه 69.95 دلار را به صورت ماهانه پرداخت کنید.


3. «Search Meter»: یک افزونه وردپرسی است که آهنگ جستجوی شما را در وبسایتان بررسی می کند و به شما می گوید که مخاطبان شما با چه کلمات کلیدی وارد سایت شما می شوند.


4. «SurveyMonkey»: چیزهایی که مخاطبان شما دوست دارند درباره شما بگویند و دوست دارند درباره شما پوشش دهند. در ضمن این نرم افزار به موضوعاتی که مخاطبان درباره شما دوست ندارند ببینند را به شما نشان می دهند. طرح اصلی این نرم افزار رایگان است و برای طرح های مختلف نیاز به 26 دلار در ماه هزینه دارد.


منبع:+شارا

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

+   سید محمد طباطبایی ; ٧:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۱٥

ادغام برندینگ و روابط عمومی

دکتر شفیعی: نمی توانیم از بحث نگاه اقتصادی در حوزه روابط عمومی غافل شویم

امروزه روابط عمومی و برندیگ آنچنان در هم ادغام شده اندکه مرز کشیدن بین این دو کار سخت بلکه ناشدنی است. وقتی از برند صحبت می کنیم، تنها از کالاهای مصرفی صحبت نمی کنیم. خلیج فارس، روزها، رویدادهای مختلف(مانند المپیک)، نوروز، عاشورا و ایران هم به معنای کلی کلمه برند هستند. برند به معنای جایگاه و پایگاه در ذهن انسان است.

+   سید محمد طباطبایی ; ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۳/٢٥

کارگاه تخصصی مدیریت برند

آموزش برندسازی

این دوره تخصصی برند توسط استاد ارجمندم جناب آقای دکتر شفیعی برگزار می شود، به همه علاقمندان موضوع مدیریت برند، بازاریابی و فروش و روابط عمومى  این کارگاه رو توصیه می کنم.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید.

+   سید محمد طباطبایی ; ٧:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۳٠

فراخوان یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران

یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران
9 مهر 1393
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما

(ارائه چشم انداز جهانی تحولات روابط عمومی در حوزه دیجیتال)


 

یازدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران، 9 مهر 1393 به منظور ارائه چشم انداز جهانی تحولات روابط عمومی در حوزه دیجیتال در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار می شود.
این کنفرانس که با حضور اساتید و چهره های برتر روابط عمومی، علوم ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می شود، به بحث و تبادل نظر و نمایش چالش ها، موفقیت ها، و مقابله با برخی از مسائل موجود و در حال ظهور پیش روی صنعت روابط عمومی می پردازد.
به علاوه، این کنفرانس رویکردی استراتژیک به  روابط عمومی دو (PR.02) دارد که طی آن بر برخی موارد نظیر همکاری و رهبری برای حضور موثر و موفقیت روابط عمومی ها در رسانه های جدید خواهد پرداخت. مسائلی از قبیل آخرین روندها و تکنیک های داستانسرایی دیجیتال و تغییرات ارتباطات، روابط مشتری و مخاطب، شهرت برند و مدیریت اعتبار، استفاده از رسانه های اجتماعی در بخش های مختلف روابط عمومی و تهیه استراتژی های یکپارچه روابط عمومی در فضای آنلاین مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
در این کنفرانس، شاغلان و مشاوران روابط عمومی گردهم می آیند تا با یادگیری استراتژی های مختلف ارتباطی، راهبردهای جدیدی را برای پیشبرد فعالیت های حرفه ای و سازمانی کسب کنند.

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۱/٩

تشریح برنامه روابط عمومی های نفت از زبان دکتر نعمت اللهی

روابط عمومی های صنعت نفت برای پیشبرد اهداف و برنامه های صنعت نفت باید از همه ظرفیت های رسانه ای و شبکه های اجتماعی استفاده مناسب به عمل آورند. روابط عمومی های صنعت نفت برای پیشبرد اهداف و برنامه های صنعت نفت باید از همه ظرفیت های رسانه ای و شبکه های اجتماعی استفاده مناسب به عمل آورند.

دکتر اکبر نعمت الهی روز چهارشنبه ( ٣٠ بهمن ماه) در ششمین گردهمایی روسای روابط عمومی های صنعت نفت کشور در بندر ماهشهر گفت: مجموعه روابط عمومی ها لازم است با همدلی و همکاری یکدیگر و ایجاد ارتباط با بخشهای مختلف سازمان اعم از مدیریتها و کارکنان در زمینه ارتقا و تعالی سازمان گام بردارند.

وی با تشریح شرایط کار روابط عمومی ها در گذشته و حال تصریح کرد:

 • باید با خرد جمعی و همکاری تنگاتنگ جایگاه روابط عمومی را در داخل و خارج سازمان ارتقا بخشیده
 • روابط عمومی مدیر محور را به سازمان محور بدل کنیم.

نعمت الهی در بیان انتظارات از روابط عمومی ها، اظهار داشت: امروز مدیران شناخت جامعی از روابط عمومی دارند و نگاه جامعه به روابط عمومی های سازمانها تغییر کرده است و لذا همکاران می توانند با تدبیر و برنامه ریزی مدون با ایفای وظایف خود اثر بخشی داشته باشند.

کار روابط عمومی امروز بسیار سخت و سنگین است اما با تدبیر، اندیشه و پشتکار، به طور قطع در پیشبرد کارموفق خواهیم بود.

وی با اشاره به فعالیت نزدیک به ٣٠٠ روابط عمومی در مجموعه بزرگ صنعت نفت، افزود: استفاده از ظرفیتهای رسانه ها و برخورداری از امکانات ارتباطی می تواند در معرفی توانمندیها و توسعه فعالیتهای شرکتها اثرگذار باشد.

نعمت الهی با تاکید بر این که برای توفیق در این راه باید برنامه مدون و روشن داشته باشیم ، اظهار کرد: از چهار شرکت اصلی خواسته شده به شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ کنند که برای سال ٩٣ برنامه داشته باشند.
در سالهای ٩٣ و ٩۴ برنامه های اعلام شده از سوی روابط عمومی هر یک از شرکتها مورد ارزیابی قرار می گیرد و این برنامه ها می تواند در دستیابی به اهداف و برنامه های آتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی با بیان این که زمان کارهای عملیاتی و اجرایی در روابط عمومی ها کمرنگ شده است ، گفت: اکنون زمان اندیشه و تفکر است و جا دارد همکاران در کنار کارهای روزمره خود فرصتی برای اندیشه داشته باشند و در این زمینه از صاحب نظران کمک و مشاوره بگیرند.
نعمت الهی در بخشی از سخنانش به لزوم تغییر ساختار و ارتقای روابط عمومی ها اشاره کرد و توضیح داد: در گام نخست تبدیل سطح رئیس روابط عمومی چهار شرکت اصلی به مدیر در دست پیگیری است و با اخذ موافقت مدیران عامل این شرکتها و اجرایی شدن آن به طور طبیعی ساختار روابط عمومی ها ارتقا خواهد یافت.

منبع: http://www.oilnews.ir

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٢/۳

پیامبر اسلام الگویی از روابط عمومی و ارتباطات

از اسلام به عنوان دینی که حامل رسالتی جدید است، انتظار می رود با مردم ارتباط مؤثر برقرار کند و پیامبر به این امر همت گمارد تا مردم دین اسلام را بشناسند. خداوند می فرماید: «ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه» یعنی «با حکمت و موعظه نیکو، مردم را به سوی پروردگارت دعوت نما» و دعوت به سوی هر چیز همان ایجاد رغبت نسبت به آن یا به عبارت دیگر تبلیغات است و برای این رسالت باید با مردم ارتباط برقرار کرد تا نظرات و عقایدشان و نیز روش های زندگی آن ها را تغییر داد. قرآن کریم بسیاری از قواعد علمی روابط عمومی و ارتباطات را در میان آیات خود بیان کرده است؛ همان گونه که زندگی، گفتار، کردار و روش های زندگی پیامبر اسلام الگویی از روابط عمومی و ارتباطات بود که بعدها به صورت یک علم و فن انسانی تدوین و ارائه شد.
 
 مختصات ارائه پیام در روابط عمومی اسلامی
 
1- انگیزه بخشی برای کسب توجه
 2- رعایت مصالح مخاطب
 3- احترام به مخاطب
 4- جست و جوی نقاط همراهی میان فرستنده و مخاطب
 5- زبان شناسی مخاطب
 6- اعتبار بخشی ارتباط
 7- رسوخ با تکرار
 8- بهره¬گیری از قالب های مأنوس و محبوب مخاطب
 9- تصریح به بازخورد مورد انتظار
 10- بیم دادن مخاطب نسبت به عدم پذیرش پیام
 11- ایجاز در ارائه
 12- مخاطب قرار دادن عقل
 13- مخاطب قرار دادن عاطفه
 14- نگاه به نیازهای دنیوی انسان
 15- مراقبت در ستایش و انتقاد عمومی
 16- بهره گیری از فنون مختلف بیان

منبع: شارا

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

روابط عمومی ، معماری برند و هنر تولید شعار

معمولاًشرکت ها و موسسات سعی می کنند تا با انجام یک فرایند کارشناسی و مشاوره ای و بهره گیری از خرد جمعی برای معرفی ساده و مختصر خویش به مخاطبان (عموم مردم، مشتریان، مصرف کنندگان و ...) شعار یا جمله ای کوتاه و بعضاً موزون را طراحی و در پیشانی سازمان یا سایت یا تبلیغات خود آنرا درج و استفاده نمایند. 

سال 1385 در موسم حج تمتع در کشور عربستان شعار یک شرکت لبنیاتی که خیلی در سطح شهرها خودنمایی می‌کرد برایم جالب و تأثیرگذار بود. شرکتی بود بنام « نادی» که شعار تبلیغاتی این شرکت لبنیاتی تنها دو کلمه بود. " نادی ینادیک " . کلمه اول در واقع نام شرکت و کلمه دوم (ینادیک) آنقدر حرفه ای طراحی شده بود که حساب ندارد. کلمه دوم یک فعل مضارع است به معنی « فرا می خواند تو را» یا «صدایت می کند» که در حقیقت کلمه ینادیک علاوه بر آنکه فعل مضارع می باشد، به نوعی نام اصلی شرکت را در خود نیز جای داده است. بنابراین معنی عبارت عربی " نادی ینادیک " برابر می شود با این ترجمه فارسی که : نادی صدایت می کند یا نادی تورا می خواند. ملاحظه می شود که شعار تبلیغاتی یا تیتر معرفی سازمان، چقدر می تواند حاوی پیامهای مختلف اجتماعی، ارتباطی و... باشد. چه بسا همین شعارها هستند که تأثیر مستقیمی بر روی جذب مشتری، اعتماد سازی و افزایش فروش داشته و سازمان را با موفقیت‌های بیشتر ، ماندگاری و سرآمدی روبرو می نمایند. 

+   سید محمد طباطبایی ; ۸:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٧

نقش اثربخش روابط عمومی در مدیریت برند

( روابط عمومی‌‌  ها مغز متفکر یک سازمان هستند. روابط‌عمومی قلب تپنده موسسات و ارگان‌های مختلف است) این نمونه‌ای از صدها جمله‌ای است که در رابطه با نقش‌آفرینی و اثرگذاری روابط‌عمومی‌ها گفته‌اند. شنیده‌ایم و به کار برده‌ایم. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین نقش روابط‌عمومی در شکل‌دهی و حفظ برند سازمان‌هاست. اصل مهمی که از دید تیزبین مدیران ارشد موسسه مالی و اعتباری مهر دور نماند. مدیریت کارگروه برند بانک مهر اقتصاد به اداره کل روابط‌عمومی سپرده شد.

 جناب آقای صفرلکی به عنوان مدیرکل روابط عمومی تفاوت‌های ساختاری روابط عمومی در موسسه مالی و اعتباری مهر و بانک مهراقتصاد را چگونه ارزیابی می کنید؟

 نقش آفرینی، حلقۀ گم شده در اجرای وظایف و مسئولیت ها است. عملکرد برخی افراد در مجموعه های سازمانی خنثی یا بهتر بگویم خاکستری است، اما در مقابل افرادی هستند که نقش آفرین، تاثیرگذار و اثربخشند. نقش آفرینی در واقع غلبه بر عوامل محیطی، رویکردها و ارزش آفرینی است که می تواند برای هر نوع مسئولیتی تعریف شود. انشااله که ما توانسته باشیم در روابط عمومی نقش آفرین باشیم. با این توضیح باید گفت ساختاری که برای روابط عمومی در موسسه تعریف شده بود متناسب با مأموریت ها و بر حسب وظایف نبود، چراکه افراد در آن از قدرت نقش آفرینی برخوردار نبودند. امُا با تلاش های بسیاری که در مجموعه روابط عمومی صورت گرفت توانستیم ساختار را متناسب بر مأموریت های ذاتی روابط عمومی منطبق کنیم و برهمین اساس نیز توفیق جذب افراد تحصیل کردۀ مرتبط با حیطۀفعالیت های روابط عمومی و نیز ایجاد واحدهای جدید در مجموعه را پیدا کردیم. به نظر می رسد ساختار پیشنهادی فعالیت های روابط عمومی بانک مهراقتصاد به لحاظ محتوایی چنان تغییر کند که نه فقط در وظایف و مأموریت ها، بلکه در نگرش افراد به سازمان نیز تغییرات ژرفی صورت خواهد داد. پس از ایجاد تغییرات قطعاً بخش عمده ای از مأموریت های حساس روابط عمومی سهل تر از گذشته انجام خواهد پذیرفت، چراکه آن تغییر ژرف درون سازمانی، باعث خواهد شد تا افراد بطور ذاتی از عهده مسئولیت هایشان برآیند.

آیا پس از تبدیل موسسه مالی و اعتباری مهر به بانک مهراقتصاد شاهد تولّد امور بین الملل در کنار سایر بخش های ذی ربطِ روابط عمومی خواهیم بود؟

 از آنجا که مأموریت ها در روابط عمومی برگرفته از راهبردها و هدف گذاری های کلان مدیریتی صورت می گیرد، برهمین اساس اگر راهبردی از طرف مدیران درخصوص توسعه روابط با خارج از کشور باشد، قطعاً اقداماتی صورت خواهد گرفت. ناگفته نماند که در معماری ساختار و الزاماتِ برندِ بانک مهراقتصاد به این مسئله در منشور هویت، نگاه ویژه‌ای صورت گرفته است و روابط عمومی، ایفاگرِ این نقش در جهت پیشبرد راهبردهای اصلی مدیران، مدِ نظر قرار گرفته است.

با توجه به اینکه مدیریت حساسِ کارگروه برند به روابط عمومی واگذار شده بود، مختصری در رابطه با این کارگروه و نتیجه اقداماتی که دراین زمینه صورت گرفت توضیح دهید؟

 در ابتدا مایلم تعریفی هرچند کوتاه از برند ارائه کنم؛ برند چکیده ای از هویت، اعتبار، اصالت و ویژگی‌هایی است که سبب وجه تمایز ما از دیگران است و این همه در یک کلمه و یا نشان متمرکز می شود. برندها دارای 2 جنبه مشهود و نامشهود هستند؛ بُعدِ مشهود شامل فونت، رنگ، چیدمان و شعار است و بخشی که توسط مخاطب درک می‌شود یعنی ارزش هایی که برند به تدریج برای مشتریان خلق می کند، بخش نامشهود برند را در بر می گیرد.

نقش روابط عمومی در مدیریت برند، نقشی کلیدی و اثربخش است. ما برای ایفای نقشی هرچه پُر رنگتر، کارگروهی متشکل از صاحبنظران حوزه روابط عمومی، تبلیغات، بازاریابی و مدیران موسسه را گِردِ هم آوردیم. وظیفۀ این کارگروه، معماری برند بانک مهر اقتصاد، تلاش در جهت تثبیت و مراقبت از آن در حلول اجرا است. از آنجا که بسیاری از سازمان ها برای خلق برند از قبل طراحی انجام نمی دهند، لذا برای اعمال مدیریت برند هم برنامه‌ای ندارند. اما سازمان هایی نیز هستند که با تکیه بر ارزش‌های بنیادین، برنامه های راهبردی و چشم انداز خود، منشور هویت ترسیم کرده و بر برند اعمالِ مدیریت می کنند.

در بانک مهراقتصاد نیز با همت کارگروه برند، منشور هویت بانک مهر اقتصاد براساسِ مدل جان کاپفرر طراحی و معماری شد. در این مدل هر برند از 6 وجه تشکیل می شود. ما نیز منشور خود را براساسِ آن اینگونه تعریف کردیم؛

پیکره: بانکداری تجاری و فردی

فرهنگ: بسیجی

خودانگاره: خلّاق، نوآور و پیشرو

شخصیت: مردمی و صادق 

باز تابش: صمیمی و کارگُشا

رابطه: پایبندی به بانکداری اسلامی

آنچه عرض شد تشریح برند بانک مهراقتصاد و نقش روابط عمومی در معماری منشور هویت بود که بحمداله تاکنون مثبت ارزیابی می شود. اما از این پس نقش روابط عمومی تبیین و جاری سازی این مدل در بدنه بانک مهر اقتصاد و در نهایت مراقبت و توسعه برند است که امیدواریم بتوانیم دراین خصوص نیز به خوبی ایفای نقش کنیم. هرچند که معتقدم نقش اساسی در مراقبت و توسعه برند بر عهده تک تک همکارانمان در سراسرِ کشور است.

نتیجه کارِ کارگروه برند پس از پشت سر گذاشتن جلسات متعدد و فشرده را چگونه ارزیابی می کنید؟

 ما در کارگروه برند بخش نامشهود را به تصویب شورای معاونین رساندیم و برای بخش مشهود 3 رویکرد تثبیت، تغییر و باز طراحی را پیش رو قرار دادیم. در مطالعات اولیه باز طراحی که با کمترین جذابیت روبه رو بود کنار گذاشته شد و 2 گزینه تثبیت و تغییر تا آخرین روزها طیف گسترده ای از آراء را در شورای معاونین، هیات مدیره و اعضای کارگروه با خود همراه داشتند و در نهایت رای به تثبیت لوگو، لوگو تایپ شعار و رنگ بانک مهر اقتصاد داده شد.

نظر به اینکه روابط عمومی علاوه بر مدیریت کارگروه برند مسئولیت کارگروه روابط عمومی را نیز بر عهده داشت، لطفاً گزارش مختصری از روند کار در این کارگروه ارائه نمائید.

  در واقع برنامه های کارگروه روابط عمومی در 3 محور؛ آگاهی بخشی و مواجهه، ترغیب و یادآوری تقسیم بندی شده که می توان آن را در جداول شماره 1 و 2  بصورت خلاصه چنین عنوان کرد؛

اما نکتۀ قابل تأمل این است که مراقبت و توسعه برند بر عهدۀ تک تکِ همکارانمان در سراسرِ کشور است.

پیش بینی می کنید تابلوهای بانک مهراقتصاد چه زمانی بر سر درِ شعب در سراسرِ کشور قرار گیرد؟

  طبق آخرین اطلاعات از ستادِ ساماندهی بانکِ مهراقتصاد، امیدواریم در روزهای پایانی سال تابلوهای بانک مهر اقتصاد را بر سر در شعب سراسر کشور شاهد باشیم.

همایش سالانۀ مدیران روابط عمومی پیش از اعلامِ رسمی و عمومیِ بانک مهراقتصاد برگزار خواهد شد یا بعد از آن؟

  انشااله پیش از پایانِ سال گردِهمایی مدیران روابط عمومی با رویکردِ آموزش آنچه روابط عمومی کشور در حوزه برند کسب کرده است و چه در حوزه نظرسنجی های صورت گرفته به همراه ارائه بسته اطلاع رسانی ویژه ای برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه جنابعالی سردبیر نشریه مهر هستید، آیا ساختار نشریه پس از تبدیل موسسه به بانک تغییر خواهد کرد؟

  از آنجا که نشریه پُلِ ارتباطی مدیران و کارمندان است، در این تحول عظیم بطور قطع نشریه نقش بسزایی در تعالی مدیران و کارکنان خواهد داشت و پس از تبدیلِ موسسه به بانک، نشریه مهر نیز با رویکردی جدید و متفاوت تر از گذشته در اختیارِ همکاران قرار خواهد گرفت.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٦

چگونه در نمایشگاه شرکت کنیم؟

 در جهان امروز، صنعت نمایشگاه در ادبیات تجارت و امور بازرگانی جایگاه و اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. به استناد ارزیابی‌های گوناگون داخلی و خارجی می‌توان گفت شرکت‌ها و موسسات، موفقیت‌های خود را مرهون حضور مرتب ومکرر در نمایشگاه‌های گوناگون می‌دانند که طی آن به معرفی توانمندی‌ها، تولیدات و یا خدمات خود و رقابت با دیگر شرکت‌ها می‌پردازند

از طرفی و با توجه به دستاوردهایی که حضور در نمایشگاه‌ها می‌تواند برای تولیدکنندگان و شرکت‌ها داشته باشد کسب مهارت‌ها و آموزش‌های لازم درخصوص نحوه حضور در نمایشگاه‌ها یک ضرورت انکارناپذیراست. چه بسا ممکن است شرکت‌ها بودجه سنگینی را صرف حضور در یک نمایشگاه نمایند. اما پس‌از پایان نمایشگاه چندان رضایت خاطری از شرکت در نمایشگاه نداشته باشند. از عمده دلایل این امر، عدم توانایی در برقراری ارتباطات موثر با مشتریان، عدم رعایت اصول و مهارت‌های لازم جهت انتخاب نمایشگاه مطلوب و مرتبط، چگونگی حضور از جمله نا‌ آشنایی با مقوله غرفه‌آرایی و آیین غرفه‌داری و عوامل موثر دیگری است که شرکت‌ها از آن غافل مانده‌اند.

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٦

ارتباطات چه چیز نیست؟! " اگر ما مدیران می دانستیم! " _علی ملک عباسی

 ارتباطات چه چیز نیست؟! امروزه نقش روابط عمومی در تصمیمات استراتژیک سازمان، نقش موثر قلمداد می شود و جایگاه روابط عمومی به عنوان ابزار مدیریتی بر مبنای حرکت های علمی و حرفه ای از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات قلمداد می شود.

 روابط عمومی صاحب سبک، به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران، کارکنان و جامعه، مسئولیتی خطیر در فرآیند تصمیم گیری مدیران از مسیر شناخت افکار عمومی به عهده دارد. روابط عمومی نوین، به مثابه آینه تمام نمای انتظارات و مطالبات بر حق مردم، از سازمان ها و نهادهایی است که برای خدمت به آن ها، تکوین و سازمان یافته اند. 
"شروع دوره جدید" فرصتی است مغتنم برای بازبینی هوشمندانه و منصفانه در راه های طی شده، فراز و نشیب های فراوان پیش رو و نیز ترسیم چشم اندازی روشن از آینده که می تواند در خور شأن و منزلت جوامع امروز طراحی و تدوین شود. از زمانی که روابط عمومی به عنوان یکی از ارکان مدیریت و بخشی از نظام رسانه ای مطرح شده، اهمیت آن در مسئولیت ارتباطی سازمان ها، بنگاه های اقتصادی و نهادهای فرهنگی اجتماعی، نمود تازه ای پیدا کرده است. تفاهم اجتماعی از دیگر مفاهیم نوینی است که امروزه از عوامل تأثیرگذار در توسعه جوامع انسانی محسوب می شود و پدید آوردن آن به عنوان سرمایه ای ارزشمند تلقی می شود. در این میان روابط عمومی می تواند با زمینه سازی برای ایجاد تفاهم میان سازمان ها و مخاطبان، نقش کلیدی خود را ایفا نماید.

 

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢٤

دانلود کتاب روابط عمومی در ایران

نام کتابروابط عمومی در ایران

نویسنده: نظام بهرامی کمیل، داود اسدی و عبدالله خلیلی

قطع: رقعی

تعداد صفحات:  291

قیمت: 3500تومان

چاپ اول: بهار 1390

انتشارات: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها


کتاب روابط عمومی در ایران تالیف نظام بهرامی کمیل، داود اسدی و عبدالله خلیلی از سوی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها به بازار کتاب عرضه شده است.

 این کتاب در سه فصل تدوین شده است.

 در فصل اول که دارای دو گفتار است، ابتدا به بیان تاریخچه روابط عمومی پرداخته سپس با تفکیک روابط عمومی ها به دو بخش دولتی وخصوصی، ویژگی ها و کارکردهای هر یک تشریح می شود. در ادامه این فصل با ساختار و وظایف اصلی روابط عمومی ها آشنا می شویم.

در فصل دوم، ابتدا موضوع ا ثربخشی و روش های سنجش آن بررسی می شود. در گفتار بعدی مهمترین فنون کاربردی روابط عمومی مانند: برگزاری نمایشگاه،انتشار نشریات،تهیه بریده جراید،تهیه متن سخنرانی، نظرسنجی و ... معرفی می شوند.

در آخرین گفتار این فصل نیز چگونگی سنجش اثربخشی فعالیت های روابط عمومی بررسی می شود تا با استفاده از نتایج آن بتوان شاخص های مناسب برای چنین سنجشی را ارائه داد.

آخرین فصل این کتاب، تلاشی است به منظور تدوین پیشنهاد الگویی که راهبردهای اصلی کار روابط عمومی ها را در ایران نشان می دهد. این الگو که به پاس تلاش های مرحوم سیروس پارسا در حوزه روابط عمومی،روابط عمومی پارسا نام گرفته الگویی مناسب و سازگار با ویژگی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است.


منبع: عنصر ارتباط

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢٤

اینفوگرافیک روابط عمومی با بهره گیری از سئوی بومی

منبع: مدرسه روابط عمومی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۸:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢۱

چهار ابزار برای افزودن فوری به جعبه ابزار روابط عمومی

 هر متخصص روابط عمومی حرفه ای انباری از مهمات ابزارهای دیجیتالی دارد که برای قرار گرفتن در صدر اخبار، ارتباط با خبرنگاران، شناسایی اثرگذاران شبکه های اجتماعی، پخش تحقیقات رسانه ای و پیگیری نتایج پوشش رسانه ای از آنها استفاده می کند. در حالیکه شما ممکن است در مورد بسیاری از ابزارهای ویژه روابط عمومی برای گزارش های خبری تان و تماس با تحریریه، استفاده کنید. باید بدانید که چند ابزار رایگان نیز وجود دارند باعث اوج گرفتن شما تحت محافظت رادار می شود و می توانند اثربخشی،  تعداد طرفداران و توسعه رسانه ای شما را بهبود دهند.

بنابراین همین امروز این ابزارهای مفید روابط عمومی و بازاریابی را به جعبه ابزار خود بیافزایید.

 1. راپورتیو: یک crm رایگان اجتماعی برای صندوق دریافتی های ایمیل شما است.

راپورتیو، افزونه ای است که به سادگی برای جی میل نصب می شود و ارتباطات ایمیلی و روابط دیجیتال شما را به سطح بالاتری ارتقا می دهد. راپورتیو به شما همه چیز را درباره تماس هایتان در صندوق دریافت های ایمیلتان نشان می دهد. راپورتیو این کار را با دریافت اطلاعات از شبکه اجتماعی افرادی که به شما ایمیل می زنند و اخیرا به آن آدرس ایمیل متصل شده اند، انجام می دهد.

ارزش آن برای روابط عمومی: ایجاد روابط عمیق تر با رسانه ها به وسیله درک منافع مشترک، مشاهده آخرین اخبار به روز رسانی رسانه های اجتماعی و فراهم کردن زمینه برای متقاعد کردن خبرنگاران به انتشار گزارش های خبری شما. شما می توانید روابط رسانه ای خود را از طریق ارتباط با مخاطبان خود در لینکداین، توییتر، فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی دقیقا از صندوق دریافت های خود برقرار کنید.

 1. سوشیال برو: تجزیه و تحلیل بازاریابی در اعماق توییتر

 

سوشیال برو پاسخ من برای پیگیری از جامعه رو به رشد در توییتر است. ورژن رایگان سوشیال برو شامل تحلیل همزمان از آن دسته از کسانی است که شما را در توییتر تعقیب می کنند در هر زمانی که تمایل داشته باشید می توانید از آن استفاده کنید. این ابزار بهترین زمان برای توییت و دستیابی به بزرگترین دسته از تعقیب کنندگان را ارائه می دهد. همچنین این ابزار شامل گزینه هایی برای برون ریزی آن آیتم ها به بافر یا هوت سوئیت است. بعلاوه، سوشیال برو راه های گسترده ای را برای جستجو و فیلتر تعقیب کنندگان تان بر مبنای عوامل متنوعی برای تعقیب کردن، تعقیب نکردن و اضافه کردن آنها به فهرست ارائه می دهد. همچنین راه های مضاعفی برای استفاده سوشیال برو وجود دارد و مدیریت اکانت های برند و اشخاص می تواند از آن استفاده کنند.

ارزش آن برای روابط عمومی: سوشیال برو تحلیلگری همزمان است و می تواند برای سنجش اینکه آیا کسانی که شما را تعقیب می کنند، روی توییتر هستند یا خیر برای تعامل هدفمند و دقیقتر مورد استفاده قرار گیرد. شما همچنین می توانید از ابزار فیلتر برای پیدا کردن پیروان خود در یک کلمه کلیدی خاص استفاده کنید. این راهی عالی برای ساخت و برون ریزی فهرستی از تعقیب کنندگان برای توسعه شبکه های اجتماعی است.

 1. کوانت کاست میژر: ترافیک وبسایت و داده های فردی برای عمده رسانه های دیجیتال

 

اندازه گیری آمار اجازه می دهد تا شما به داده های دموگرافیک و ترافیک بسیاری از سایت ها و رسانه های بزرگ دست یابید. در حالیکه این ابزار تجزیه و تحلیل داده ها برای همه سایت ها ارائه نمی دهد، بینشی به مخاطبان به صورت رایگان و دقیق در مورد بیش از 100 میلیون وبسایت، ارائه می دهد. اطلاعات جمعیت شناختی، جغرافیایی و سبک زندگی در این نرم افزار ارائه می شود.

ارزش آن برای روابط عمومی: اندازه گیری آمار به متخصصان روابط عمومی کمک می کند که درک بهتری از مخاطبان آنلاین شان در رسانه های هدف داشته باشند. با استفاده از کوانت کاست میژر می توانید برترین رسانه ها را شناسایی کرده و شناختی از مخاطبان هدف، اطلاعات جمعیت شناختی، الگوهای ترافیک سایت و ترجیحات مصرف کننده و سبک زندگی اش بدست آورید. با این ابزار شما به درکی از نیازهای مخاطبان رسانه ها مسلح می شوید که می تواند به شما در اقناع خبرنگاران برای انتشار اخبار شما کمک کند. علاوه بر این داده های آماری می توانند برای گزارش نتایج ارزیابی روابط عمومی به مشتریان و سرپرستان ارائه شود.

 1. توییتریچ: اثرگذارانی که مطالب شما را به اشتراک گذاشته اند را پیدا کنید.

 

توییت ریچ به شما اجازه می دهد تا از میزان دسترسی به مقالاتتان در پست های وبلاگ در توییتر اطلاع یابید. شما می توانید به راحتی صرفا با قرار دادن URL مقاله خودتان در آن اطلاعات توییتر را برای آن مقاله مشخص دریافت کنید. اطلاعاتی از قبیل دسترسی به مقاله، برداشت ها، تعداد توییت ها و بازنشر توییت ها در روزهای اخیر، بیشترین مشارکت کنندگان و فهرست بالغ بر 50 کاربری مع مقاله را به اشتراک گذاشته اند. در اینجا مثالی برای گزارش توییت ریچ در مورد مقاله اخیر ما با عنوان 10 پیشبینی برای بازاریابی در سال 2014، آمده است.

ارزش آن برای روابط عمومی: توییت ریچ می تواند به متخصصان روابط عمومی کمک کند تا درکی روشن از برداشت های شبکه های اجتماعی که از پوشش رسانه ای شان ناشی شده است را بدست آورند. این ابزار همچنین می تواند برای تحلیل سایر مقالات نوشته شده توسط خبرنگاران عمده یا در انتشارات مهم به کار رود. فهرست افرادی که این مقالات را به اشتراک گذاشته اند برای شناسایی ظرفیت های اثرگذاران و مشترکان- اضافه کردن آنها به فهرست توییتر، تشکر از آنها برای به اشتراک گذاشتن مقاله تان و تقویت روابط مشتری و اثرگذاران با شما استفاده می شود.

در یک کسب و کار متمرکز بر ساخت روابط، حیاتی است که بهترین استفاده را از ابزارهای تکنولوژیکی برای ایجاد روابط جدید و تقویت روابط جدید ببریم. شما چطور؟ چه نرم افزارهایی را می شناسید که می توان از آنها در بازاریابی و روابط عمومی استفاده کرد؟

منبع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢۱

ارتباطات چهره به چهره و نقش فرهنگ‌سازی در روابط عمومی

با توجه به نقش فراگیر و عمیق روابط عمومی‌ها در سازمانها، شرکتها و ... تأثیرگذاری آنها بر افکار عمومی جامعه در مقاله زیر که به وسیله فضل‌الله وطن‌خواه مدیر روابط عمومی توزیع برق استان اصفهان به نگارش درآمده است ویژگیهای ارتباطات چهره به چهره در روابط عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
 
با توجه به نقش فراگیر و عمیق روابط عمومی‌ها در سازمانها، شرکتها و ... تأثیرگذاری آنها بر افکار عمومی جامعه در مقاله زیر که به وسیله فضل‌الله وطن‌خواه مدیر روابط عمومی توزیع برق استان اصفهان به نگارش درآمده است ویژگیهای ارتباطات چهره به چهره در روابط عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ارتباطات دوسویه و چهره به چهره از دیرباز موثرترین و کارآمدترین ارتباطات بوده و مخاطب، بازخوردها و فیدبکهای پیام را به راحتی در اختیار فرستنده قرار می‌دهد بنابراین نارسائیها و نقصانهای هر پیام به سهولت آشکار می‌شود. در عصر حاضر از ارتباطات دو سویه از طریق رایانه، سایتها و شبکه‌های اینترنت استفاده کردند اما هنوز مخاطبان این مجموعه‌ها فراگیر نیست.

+   سید محمد طباطبایی ; ۸:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٢۱

سیاستگذاری، مدل سازی و راهبردهای روابط عمومی یکپارچه

یکی از عواملی که در سرنوشت هر موسسه، سازمان، گروه و حتی فرد اهمیت اساسی دارد وآنها را در نیل به هدف یاری می کند، کیفیت رابطه آنها با افراد و نهادهایی است که با آنها سر و کار دارد. هر اندازه این ارتباط بطور مفیدی مستقر شود و به شکل موثر گسترش یابد، به همان اندازه آن فرد، گروه و موسسه در دستیابی به اهداف خود موفق ترخواهد بود.


در حقیقت ما برای یکپارچه سازی روابط عمومی با رابطه سه سویه مواجه ایم برخلاف این که درکل معتقد به رابطه دوسویه می باشیم اما در یکپارچه سازی تقریبا خلاف این عقیده می باشد که در یک سوی آن ارباب رجوع و گیرنده خدمات و در سوی دیگر سازمان یا دانشگاه هماهنگ کننده روابط اصولی برای دادن بهتر خدمات یکسان روابط عمومی، در سوی دیگر سازمان بهره ور از این یکپارچه سازی قرار دارد.

در موضوع مورد بحث ما، روابط عمومی ها در نقش فروشنده کالا و خدمات سازمان خود و سایر افراد و نهادهایی که در ارتباط با روابط عمومی ها هستند نقش مشتری را دارند. شاید بر همین اساس باشد که در شرح وظائف روابط عمومی ها آمده است که ‹‹تدارک تمهیدات و اقدامات لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و تسهیل دسترسی به مراکز و مسئولان سازمان›› یکی از وظایف روابط عمومی هاست.

بدین ترتیب ما در واقع به یک بحث حساس و مهم می رسیم که متاسفانه هم در عرصه ادبیات مربوط به روابط عمومی ها و هم در عرصه عملی روابط عمومی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است وآن بحث یکپارچه سازی و مدلسازی برای روابط عمومی هاست.

+   سید محمد طباطبایی ; ٥:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱۳

کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی

کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی نوشته ال ریس - لورا ریس ترجمه سنبل بهمنیار توسط انتشارات سیته منتشر شد.

در بخشی از کتاب آمده است تبلیغات باد است. روابط عمومی خورشید است.

تبلیغات در واقع ادامه روند روابط عمومی، با استفاده از ابزارهای متفاوت است و باید پس از طی چرخه ی برنامه روابط عمومی آغاز شود.

ما امروز شاهد یک جابه جایی در نقش ها و کارکرد ها هستیم. این روابط عمومی است که این روز ها می تواند در جایگاه یک رهبر ، یک برنامه بازاریابی را هدایت کند. و به هدف برساند. هر برنامه جدید بازاریابی باید در ابتدا با اطلاع رسانی آغاز شود و به تدریج و پس از دستیابی به اهداف اولیه روابط عمومی، برنامه‌ریزی تبلیغاتی پیرامون آن انجام گیرد.

برای مدیرانی که تحت نفوذ فرهنگ تبلیغات هستند، این یک ایده نوین و انقلابی و برای دیگران، یک تکامل طبیعی در تفکر بازاریابی به شمار می‌رود.

کتاب سقوط تبلیغات و ظهور روابط عمومی در قطع رقعی در 269 صفحه به قیمت 8500 تومان منتشر شده است.

علاقه‌مندان جهت تهیه کتاب می‌توانند به آدرس تهران، خ شریعتی، بعد از سه راه طالقانی، چهارراه سمیه،‌ خ حقوقی، ساختمان 110، پ 42، ط اول، انتشارات سیته مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 77501254 - 77502993 تماس حاصل فرمایند.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/۱۳

تاکتیک های ساده برای بهبود پروفایل

 ربکا جونز نگاهی به آنچه استراتژی روابط عمومی می تواند توسط یک مشاور به عمل آورده شود، می اندازد و به شما تاکتیک هایی را معرفی می کند که می توانید پروفایل خود را بهبود بخشید.

برای بسیاری از مشاوران، روابط عمومی به منزله چیز کثیفی بوده و هست. روابط عمومی درباره فروش است، که این فروش می تواند برای کالا یا شخصیت باشد، و این می تواند نوعی تنفر را نسبت به مشاوران ایجاد کند. کسانی که مدل های کسب و کار در ساخت روابط پایدار و جلب توجه را اجرا می کنند.
به هر حال، در دورانی که در آن هم مشتریان فعلی و آینده به طور فزاینده به «برترین ها» جذب می شوند، بخش پروفایل عمومی، چه از طریق اطلاع رسانی، تعامل وبسایت یا پوشش مثبت مطبوعاتی، می تواند برای شما بسیار با ارزش و حتی لذت بخش باشد.

+   سید محمد طباطبایی ; ٤:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱۳

ارتقای برند سازمان با روابط عمومی

اهمیت فعالیت  روابط عمومی‌‌  در ارتقای برند سازمان به حدی است که این نقش در سودآوری و ارتقاء رتبه سازمان بسیار تعیین کننده می باشد. این اهمیت به خصوص در سازمان های نوپا و تازه تأسیس اهمیت ویژه ای پیدا می کند. سازمان هایی که در بدو تأسیس، نیازمند مطرح شدن هستند.


چکیده
در فضای رقابتی عصرجدید، خوشنامی، هویت و اعتبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این خوشنامی است که در نهایت منجر به ارتقای برند یک سازمان خواهد شد. خوشنامی پله ای است برای رسیدن به ارتقاء. گسترش خوشنامی سازمان و خنثی سازی شایعات بد علیه سازمان از وظایف روابط عمومی است. فعالیت های روابط عمومی یک سازمان، اعم از برگزاری سمینار و یا حتی فعالیت های مذهبی باید در راستای تحقق اقتدار آن سازمان انجام پذیرد. این دستورالعملی است که روابط عمومی ها باید در راستای خوشنامی سازمان های خود تغیب کنند. زیرا مردم بر اساس عملکردهای سازمان درباره آن قضاوت می کنند. لازمه شروع برای ارتقای برند سازمان، ایجاد حس و لزوم تغییر در سازمان است. تغییری که باید باور لازم را برای انجام آن ایجاد کرد. از تفکر مدیران ارشد در راس هرم تا پایین ترین سطوح سازمانی. از تبلیغات می توان به عنوان سلاحی در راستای ارتقای برند سازمان بهره برد. اما نه هر تبلیغی. تبلیغی که در درجه اول در راستای سیاستهای کلی تعریف شده سازمان باشد، و در مرحله دوم با مخاطب شناسی ابزارهای تبلیغی مختلف، بازخورد آن سنجیده شود. تبلیغاتی که می تواند مستقیم باشد یا غیرمستقیم. مشتریان درون سازمانی یعنی کارکنان سازمان هم می توانند در ارتقاء موثر باشند. زیرا همیشه کارکنان راضی، می توانند مشتریان را راضی نگه دارند و رضایت مشتریان برابر با خوشنامی و ارتقای برند سازمان خواهد شد.
در این مقاله وظایف عمومی یک روابط عمومی مدنظر نویسنده نبوده و مسائل مرتبط با ارتقای برند سازمان موردتوجه قرار گرفته است.

+   سید محمد طباطبایی ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱۳

کلیپ فعالیت های روابط عمومی برای شهرت برند

 روابط عمومی یک تلاش یکپارچه برای رسیدن به شهرت سازمان است. در این راستا آژانس های روابط عمومی در دنیا فعالیت های فراوانی را انجام می دهند.
کلیپی که در ذیل مشاهده می کنید، برخی از فعالیت هایی که آژانس های روابط عمومی در دنیا برای ایجاد آگاهی از برند، انجام می دهند را نشان می دهد.


• مرحله اول فعالیت روابط عمومی 
در این مرحله روابط عمومی به شناسایی گروه های هدف می پردازد.
رویکرد رسانه ای را با توجه به بودجه و شرایط برند، تعیین می کنند.
پیام های کلیدی را طراحی می کنند.
هدف گذاری ها به طور مشخص در این مرحله انجام می شود.

• مرحله دوم فعالیت روابط عمومی
پیام رسانی و مفاهیم بررسی می شوند.

• مرحله سوم فعالیت روابط عمومی
در این مرحله آژانس روابط عمومی روابط رسانه ای برند را سازماندهی و اجرا می کند. این مرحله شامل موارد ذیل می شود:
1. مصاحبه ها
2. گزارش های خبری
3. افکار سنجی
4. رویدادها

• مرحله چهارم فعالیت روابط عمومی
در این مرحله روابط عمومی کمپین رسانه های اجتماعی را برگزار می کند و تمام راه هایی را که می توان از طریق این رسانه ها در افکار عمومی نفوذ کرده و شهرت برند شما را افزایش داد، مطالعه و اجرا می کند.
1. طراحی اینفوگرافیک ها
2. طراحی وبلاگ و مسائل سئو پی آر
3. حضور در شبکه های اجتماعی

• مرحله پنجم فعالیت روابط عمومی
در این مرحله طراحی و عکاسی ها انجام می شوند. این عکس ها، عکس های معمولی نیستند، بلکه با بهره گیری از دانش روانشناسی رنگ ها و فوتوژورنالیست تهیه می شوند.

• مرحله ششم فعالیت روابط عمومی
در این مرحله تولیدات سمعی و بصری مناسب برای ارائه محصول یا خدمت شما آماده می شود. تولید فیلم و مصاحبه ها در این بخش از فعالیت آژانس های روابط عمومی قرار می گیرد.
در مجموع این فعالیت ها در آژانس های روابط عمومی باعث می شود که برند شما از طریق کانال های مختلف ارتباطی برای مخاطبان شما که در مرحله اول شناسایی شده اند، ارائه شود. که این کار به آشنایی با برند و شهرت برند ختم می شود.

دریافت کلیپ

منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۳:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/۱۳

نظامنامه توسعه روابط عمومی ورزشی

منظور از نظامنامه توسعه روابط عمومی ورزشی مجموعه ای شامل اهداف کلی ، اختصاصی و پروژ ه های عملیاتی مربوط به فرایند توسعه روابط عمومی کشور است

این نظامنامه بر اساس مطالعات انجام شده ومکتوب در حوزه روابط عمومی و در پی برگزاری نشستهای تخصصی با اهالی این علم در دبیرخانه شورای راهبردی سازمان تربیت بدنی و با نگاه جدی به آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی مصوب 23/6/88 هیات وزیران تدوین شده است .

هدف از تدوین این نظامنامه ، ایجاد نظامی هماهنگ وهمسو در استراتژی، برنامه ها وعملیات روابط عمومی فدراسیونهای ورزشی است ، لذا پس از تدوین نسخه ابتدایی با ادامه روند برگزاری جلسات شورای راهبردی بر حسب نیاز در دوره های زمانی مختلف به بازنگری، اصلاح یا تکمیل آن اقدام خواهد شد .

این نظامنامه تلاش دارد تا مجموعه ای ساده و قابل درک برای کلیه سطوح اجرایی روابط عمومی ورزشی در کشور را فراهم کند تا بدانند با چه اهداف وعملیاتی می توانند اقدام نمایند.

مواد مهم " آیین نامه نحوه فعالیت ، وظایف و اختیارات روابط عمومی فدراسیون کاراته "

ماده 1:

اهم فعالیتهای روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان ، اجرای سیاستهای اطلاع رسانی دولت، همکاری با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکرد بخشهای مختلف، پاسخگویی به ابهام واطلاع رسانی در خصوص آن دستگاه، تهیه واجرای طرحهای تبلیغاتی سازمان، اجرای مناسب مراسم ومناسبتها، ایجاد حسن روابط بین کارکنان و مسئولان آن دستگاه از طریق برگزاری جلسات داخلی، نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه، مدیریت پایگاه اطلاع رسانی والکترونیک دستگاه افکار سنجی عمومی و دستگاهی است.

ماده 2:

مدیر روابط عمومی فدراسیون کاراته در سطح ستادی از سوی عالی ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک وآگاهی سیاسی - اجتماعی و رسانه ای ودر حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی و باهماهنگی سخنگو و در سازمانها وادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت می کند .

ماده 3:

به استثنای مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان مصوب دولت 1370 و همطرازان آنها، انجام هر گونه مصاحبه توسط مسئولین و کارکنان دستگاه و انتشار هر گونه خبر باید از طریق روابط عمومی دستگاه و با رعایت سیاستهای کلی اطلاع رسانی دولت صورت پذیرد .

فدراسیون کاراته موظف است حداقل دو در هزار بودجه جاری ستادی واستانی خود را به تفکیک برای فعالیتهای روابط عمومی و اطلاع رسانی در نظر گیرد و هنگام مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور یا استان آن را به عنوان هزینه های ضروری دستگاه منظور کنند و در اختیار روابط عمومی قرار دهند .

تعریف مفاهیم کلیدی :

-         روابط عمومی ورزشی

یک وظیفه مدیریتی مبتنی بر ارتباطات که به تعیین مخاطب کلیدی سازمان ورزشی، ارزیابی روابط با مخاطب و تقویت مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطب می پردازد .

-         سازمان ورزشی

هر گونه مجموعه دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه ورزش از جمله سازمان تربیت بدنی، ادارات کل، کمیته ملی المپیک، فدراسیونهای ورزشی، باشگاهها و ...

-         خوشنامی

خوشنامی شامل تصویری است که در نتیجه روابط انسانی واجتماعی از سازمان در اذهان گروههای خاص و عام شکل می گیرد ، خوشنامی سرمایه ای غیر ملموس است که در اختیار هر سازمانی قرار می گیرد .

-         رسانه گروهی

رسانه های گروهی شامل رسانه هایی هستند که اخبار وگزارشهای رویدادهای روز را به اطلاع عموم می رسانند. رسانه های گروهی به 3 دسته تقسیم می شوند :

1)     رسانه های مکتوب (روزنامه ، مجله و..)

2)     رسانه های الکترونیک (رادیو ، تلوزیون)

3)     رسانه های نوین ( اینتر نت وموبایل)

-         بحران رسانه ای

 شامل مجموعه ای از اخبار و گزارشهاست که در رسانه های منعکس می شود و باعث کم شدن یا از بین رفتن خوشنامی سازمان و بی اعتباری تصمیمات مدیران آن می شود .

-         مدیریت راهبردی

مجموعه ای از تصمیمات و فعالیتها برای تنظیم طرحهایی به منظور دستیابی به اهداف فدراسیون است .

-         ارزیابی ارتباطی

پیوسته یک راهبرد کلیدی در فعالیت روابط عمومی است که برای اطمینان از اطلاعات مناسب به افراد مناسب در زمان مناسب صورت می گیرد .

-         واحد سمعی و بصری

جمع آوری کلیه اسناد صوتی ، تصویری(فیلم وعکس) در حیطه وظایف این واحد است .

 

-         واحد تحلیل محتوا

واحدی در مجموعه روابط عمومی که شاخص کیفی رسانه های گروهی ورزشی در انعکاس ورزش را کمی می نماید .

-         واحد افکار سنجی

واحدی در مجموعه روابط عمومی که به گردآوری نظرات افراد درون سازمانی و برون سازمانی در رابطه با موضوعات مختلف می پردازد .

-         واحد آمار واطلاعات

واحدی در مجموعه روابط عمومی که به جمع آوری و سازماندهی اطلاعات وتهیه بانک اطلاعاتی می پردازد .

 

هدف اصلی : افرایش خوشنامی سازمان ورزشی

 

بر اساس هدف اصلی ، اهداف اختصاصی تعریف می شود و بر مبنای آن پروژه های عملیاتی ارائه می شود. که برخی از آنان می توانند جنبه عمومی و برخی جنبه خاص دستگاهی و فدراسیونی داشته باشد. لذا مدیریت روابط عمومی فدراسیون کاراته می تواند با اتکا به این نظامنامه در گام نخست نسبت به اصلاح و یا تکمیل حوزه مدیریت خود عمل کنند و در گام بعدی نسبت به تعیین اهداف اختصاصی وپروژه های عملیاتی خود اقدام نمایند.

بدیهی است هر یک از شیو ه های عمل یا دستور العمل های اجرایی در رابطه با برنامه های فدراسیون در ادامه این نظامنامه اضافه خواهد شد و هر ساله در اختیار تمامی هیاتهای کاراته استانها  قرار می گیرد تا ضمن هم افزایی و پرهیز از موازی کاری، با الگویی مناسب و هماهنگ ، اقدام جدی در راستای توسعه روابط عمومی ورزشی برداشته شود .

اهداف اختصاصی :

1)     آگاهی وشناخت روابط عمومی ورزشی

2)     بهبود ارتباط با رسانه های گروهی

3)     بهبود افکار سنجی فدراسیون

4)     شناسایی،تامین ، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی متخصص روابط عمومی

5)     بهبود مدیریت بحرانها

6)      بهبود ارتباط کارکنان درون فدراسیونی

7)     آموزش، تحقیق ومطالعه مستمر در راستای تقویت بنیه علمی روابط عمومی

8)     بهبود ارتباط با خیرین

9)     بهبود ارتباط با مشتریان

10) بهبود ارتباط با حامیان مالی

11) بهبود رسانه های درون فدراسیونی

12) ایجاد نظام نظارت وارزیابی مستمر

13) معرفی فدراسیون

 

پروژهای عملیاتی مرتبط با اهداف اختصاصی

 

الف- آگاهی وشناخت روابط عمومی ورزشی

1)     تدوین یا ترجمه کتب مربوط به روابط عمومی

2)     برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روابط عمومی ورزشی

3)     تهیه وارائه گزارش نتایج فعالیتهای روابط عمومی

4)     برگزاری کارگاه آشنایی با نقش روابط عمومی برای اقشار مختلف

ب- بهبود ارتباط با رسانه های گروهی

1)     تهیه بانک اطلاعات مربوط به فعالان رسانه ای در حوزه خبر فدراسیون

2)     برگزاری جلسات تعاملی با رسانه ها به منظور تصمیم گیری مشترک با توجه به نیاز طرفین

3)     تشکیل تیم خبری برای رویدادهای خاص

4)     برگزاری کنفرانس خبری با افراد مشهور وخبرساز فدراسیون

5)     پیش بینی وتدارک امکانات لازم برای رسانه ها به منظور پوشش رویدادها

6)      ارائه واجرای طرح سازماندهی محل استقرار خبرنگاران در اماکن ورزشی

7)     ارائه طرح و اجرای سازماندهی محل استقرار تصویر برداران و گزارشگران تلویزیونی در اماکن ورزشی

8)     ارائه واجرای طرح سازماندهی محل استقرار عکاسان در اماکن ورزشی

9)     فراهم کردن بستر راه اندازی سایت رسمی فدراسیون

10) فراهم کردن بستر استفاده کردن  از امکانات دیجیتال و وب کنفرانس درفدراسیون

11) سازماندهی امکانات و تجهیز واحد روابط عمومی به امکانات روز

پ - شناسایی ، تامین ، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی متخصص روابط عمومی

1)     تهیه بانک اطلاعاتی نیرهای انسانی متخصص در حوزه روابط عمومی ورزشی

2)     شناسایی و معرفی افراد شاخص در حوزه روابط عمومی

3)     شناسایی وآموزش نیروهای علاقمند به حوزه روابط عمومی ورزشی

4)     ایجاد تشکیلات داوطلبین روابط عمومی برای رویدادهای ورزشی

5)     اعزام نیروهای مستعد به مراکز علمی برای دانش افزایی

بهبود مدیریت بحرانها

1)     تهیه بانک اطلاعاتی از تهدید ها ، فرصت ها وچالش های فدراسیون

2)     تعیین خط مشی فدراسیون در زمان بحران

3)     پیش بینی بحران و ارائه راهکار برون رفت از آن

چ - معرفی سازمان

1)     تهیه بانک اطلاعات از سازمانها و نهادهای مرتبط با فدراسیون

2)     برگزاری جلسات کاری برای مسئولین فدراسیون با همتایان

3)     برگزاری همایشهای معرفی فدراسیون

4)     تهیه فیلم و انیمیشن در رابطه با فعالیتهای فدراسیون

5)     تهیه بولتن و بروشور معرفی و عملکرد فدراسیون

6)      تهیه پوستر برای آشنایی با ماموریتهای فدراسیون

7)     معرفی فدراسیون در سایت رسمی

8)     تهیه تیزر تلوزیونی برای معرفی فدراسیون

9)     تهیه زیر نویس معرفی فدراسیون جهت پخش در تلویزیون

10) فراهم ساختن زمینه حضور مسئولان فدراسیون برای سخنرانی و ارائه عملکرد در برنامه های تلویزیونی

11) تهیه کتابچه تبلیغاتی معرفی فدراسیون

12) فراهم ساختن زمینه حضور مسئولان فدراسیون برای ارائه عملکرد در رسانه های مکتوب

13) ترغیب مدیران به رعایت استراتژی رسانه ای فدراسیون

ح- بهبود ارتباط کارکنان درون فدراسیونی

1)     برگزاری کارگاه توسعه روابط انسانی برای کارکنان

2)     تهیه جزوه و بروشورهای آموزش شیوه های موثر روابط انسانی در فدراسیون

خ- آموزش، تحقیق ومطالعه مستمر در راستای تقویت بنیه علمی روابط عمومی 

1)     تهیه بانک اطلاعاتی از نیازهای آموزش فدراسیون

2)     برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت های تخصصی فدراسیون

3)     تدوین وچاپ جزوه های آموزشی

4)     تدوین وچاپ کتاب عکس فعالیتهای ورزشکاران

5)     تهیه بانک اطلاعاتی از پژوهشهای مورد نیازفدراسیون

د - ایجاد نظام نظارت و ارزیابی مستمر

1)     تهیه بانک اطلاعاتی از ارزیابی های موجود در فدراسیون

2)     نیاز سنجی ارزیابی در حوزه های مختلف

3)     تدوین چک لیست ارزیابی های دوره ای

4)     انجام ارزیابی دوره ای از عملکرد رسانه ای فدراسیون

5)     انجام ارزیابی دوره ای از فعالیت مدیریتی فدراسیون

6)      ساماندهی بخش نظر سنجی و سنجش افکار فدراسیون

7)     انجام نظر سنجی دوره ای در رابطه با فعالیت فدراسیون

8)     انجام نظر سنجی رسانه ای درباره فعالیتهای روابط عمومی

9)     انجام نظر سنجی درون فدراسیونی درباره رفاه و...

10) انجام نظر سنجی از ورزشکاران ، مربیان و داوران

11) تحلیل محتوای مطبوعات

12) تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی

13) تحلیل محتوای سایتهای  ورزشی

14) تحلیل محتوای برنامه های  ورزشی

ذ - بهبود ارتباط با خیرین

1)     تهیه بانک اطلاعات خیرین فعال در حوزه  ورزش

2)     برگزاری همایشهای معرفی عملکرد خیرین

ر- بهبود ارتباط با حامیان مالی

1)     تهیه بانک اطلاعات حامیان مالی در ورزش

2)     برگزاری جلسات رسانه ای برای معرفی حامیان مالی فدراسیون

3)     برگزاری همایشهای مرتبط

4)     فراهم آوردن فرصت حضور حامی مالی در فعالیتهای فدراسیون

ز- بهبود ارتباط با مشتریان

1)     ساماندهی دفتر شکایات وپیشنهادات

2)     اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

س- بهبود رسانه های درون سازمانی

1)     راه اندازی سایت فدراسیون

2)     راه اندازی پایگاه خبری فدراسیون

3)     تهیه بانک اطلاعات رسانه های فدراسیون

4)     تهیه و چاپ بولتن های خبری

5)     تهیه و چاپ گزارش عملکرد فدراسیون

6)      تهیه و چاپ کتب مرتبط با حوزه فعالیت فدراسیون

 http://www.ikf.ir/?cid=cms&gid=309

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٦

نظامنامه توسعه روابط عمومی ورزشی

منظور از نظامنامه توسعه روابط عمومی ورزشی مجموعه ای شامل اهداف کلی ، اختصاصی و پروژ ه های عملیاتی مربوط به فرایند توسعه روابط عمومی کشور است

این نظامنامه بر اساس مطالعات انجام شده ومکتوب در حوزه روابط عمومی و در پی برگزاری نشستهای تخصصی با اهالی این علم در دبیرخانه شورای راهبردی سازمان تربیت بدنی و با نگاه جدی به آیین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی مصوب 23/6/88 هیات وزیران تدوین شده است .

هدف از تدوین این نظامنامه ، ایجاد نظامی هماهنگ وهمسو در استراتژی، برنامه ها وعملیات روابط عمومی فدراسیونهای ورزشی است ، لذا پس از تدوین نسخه ابتدایی با ادامه روند برگزاری جلسات شورای راهبردی بر حسب نیاز در دوره های زمانی مختلف به بازنگری، اصلاح یا تکمیل آن اقدام خواهد شد .

این نظامنامه تلاش دارد تا مجموعه ای ساده و قابل درک برای کلیه سطوح اجرایی روابط عمومی ورزشی در کشور را فراهم کند تا بدانند با چه اهداف وعملیاتی می توانند اقدام نمایند.

مواد مهم " آیین نامه نحوه فعالیت ، وظایف و اختیارات روابط عمومی فدراسیون کاراته "

ماده 1:

اهم فعالیتهای روابط عمومی هر وزارتخانه یا سازمان ، اجرای سیاستهای اطلاع رسانی دولت، همکاری با رسانه های جمعی جهت انعکاس مناسب عملکرد بخشهای مختلف، پاسخگویی به ابهام واطلاع رسانی در خصوص آن دستگاه، تهیه واجرای طرحهای تبلیغاتی سازمان، اجرای مناسب مراسم ومناسبتها، ایجاد حسن روابط بین کارکنان و مسئولان آن دستگاه از طریق برگزاری جلسات داخلی، نظارت بر انتشارات و نشریات دستگاه، مدیریت پایگاه اطلاع رسانی والکترونیک دستگاه افکار سنجی عمومی و دستگاهی است.

ماده 2:

مدیر روابط عمومی فدراسیون کاراته در سطح ستادی از سوی عالی ترین مقام دستگاه و از میان افراد دارای خلاقیت، تحرک وآگاهی سیاسی - اجتماعی و رسانه ای ودر حد امکان مرتبط با رشته روابط عمومی و باهماهنگی سخنگو و در سازمانها وادارات زیر مجموعه هر دستگاه با هماهنگی مدیر روابط عمومی دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقیم زیر نظر مقام منصوب کننده فعالیت می کند .

ماده 3:

به استثنای مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان مصوب دولت 1370 و همطرازان آنها، انجام هر گونه مصاحبه توسط مسئولین و کارکنان دستگاه و انتشار هر گونه خبر باید از طریق روابط عمومی دستگاه و با رعایت سیاستهای کلی اطلاع رسانی دولت صورت پذیرد .

فدراسیون کاراته موظف است حداقل دو در هزار بودجه جاری ستادی واستانی خود را به تفکیک برای فعالیتهای روابط عمومی و اطلاع رسانی در نظر گیرد و هنگام مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور یا استان آن را به عنوان هزینه های ضروری دستگاه منظور کنند و در اختیار روابط عمومی قرار دهند .

تعریف مفاهیم کلیدی :

-         روابط عمومی ورزشی

یک وظیفه مدیریتی مبتنی بر ارتباطات که به تعیین مخاطب کلیدی سازمان ورزشی، ارزیابی روابط با مخاطب و تقویت مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطب می پردازد .

-         سازمان ورزشی

هر گونه مجموعه دولتی و غیر دولتی فعال در حوزه ورزش از جمله سازمان تربیت بدنی، ادارات کل، کمیته ملی المپیک، فدراسیونهای ورزشی، باشگاهها و ...

-         خوشنامی

خوشنامی شامل تصویری است که در نتیجه روابط انسانی واجتماعی از سازمان در اذهان گروههای خاص و عام شکل می گیرد ، خوشنامی سرمایه ای غیر ملموس است که در اختیار هر سازمانی قرار می گیرد .

-         رسانه گروهی

رسانه های گروهی شامل رسانه هایی هستند که اخبار وگزارشهای رویدادهای روز را به اطلاع عموم می رسانند. رسانه های گروهی به 3 دسته تقسیم می شوند :

1)     رسانه های مکتوب (روزنامه ، مجله و..)

2)     رسانه های الکترونیک (رادیو ، تلوزیون)

3)     رسانه های نوین ( اینتر نت وموبایل)

-         بحران رسانه ای

 شامل مجموعه ای از اخبار و گزارشهاست که در رسانه های منعکس می شود و باعث کم شدن یا از بین رفتن خوشنامی سازمان و بی اعتباری تصمیمات مدیران آن می شود .

-         مدیریت راهبردی

مجموعه ای از تصمیمات و فعالیتها برای تنظیم طرحهایی به منظور دستیابی به اهداف فدراسیون است .

-         ارزیابی ارتباطی

پیوسته یک راهبرد کلیدی در فعالیت روابط عمومی است که برای اطمینان از اطلاعات مناسب به افراد مناسب در زمان مناسب صورت می گیرد .

-         واحد سمعی و بصری

جمع آوری کلیه اسناد صوتی ، تصویری(فیلم وعکس) در حیطه وظایف این واحد است .

 

-         واحد تحلیل محتوا

واحدی در مجموعه روابط عمومی که شاخص کیفی رسانه های گروهی ورزشی در انعکاس ورزش را کمی می نماید .

-         واحد افکار سنجی

واحدی در مجموعه روابط عمومی که به گردآوری نظرات افراد درون سازمانی و برون سازمانی در رابطه با موضوعات مختلف می پردازد .

-         واحد آمار واطلاعات

واحدی در مجموعه روابط عمومی که به جمع آوری و سازماندهی اطلاعات وتهیه بانک اطلاعاتی می پردازد .

 

هدف اصلی : افرایش خوشنامی سازمان ورزشی

 

بر اساس هدف اصلی ، اهداف اختصاصی تعریف می شود و بر مبنای آن پروژه های عملیاتی ارائه می شود. که برخی از آنان می توانند جنبه عمومی و برخی جنبه خاص دستگاهی و فدراسیونی داشته باشد. لذا مدیریت روابط عمومی فدراسیون کاراته می تواند با اتکا به این نظامنامه در گام نخست نسبت به اصلاح و یا تکمیل حوزه مدیریت خود عمل کنند و در گام بعدی نسبت به تعیین اهداف اختصاصی وپروژه های عملیاتی خود اقدام نمایند.

بدیهی است هر یک از شیو ه های عمل یا دستور العمل های اجرایی در رابطه با برنامه های فدراسیون در ادامه این نظامنامه اضافه خواهد شد و هر ساله در اختیار تمامی هیاتهای کاراته استانها  قرار می گیرد تا ضمن هم افزایی و پرهیز از موازی کاری، با الگویی مناسب و هماهنگ ، اقدام جدی در راستای توسعه روابط عمومی ورزشی برداشته شود .

اهداف اختصاصی :

1)     آگاهی وشناخت روابط عمومی ورزشی

2)     بهبود ارتباط با رسانه های گروهی

3)     بهبود افکار سنجی فدراسیون

4)     شناسایی،تامین ، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی متخصص روابط عمومی

5)     بهبود مدیریت بحرانها

6)      بهبود ارتباط کارکنان درون فدراسیونی

7)     آموزش، تحقیق ومطالعه مستمر در راستای تقویت بنیه علمی روابط عمومی

8)     بهبود ارتباط با خیرین

9)     بهبود ارتباط با مشتریان

10) بهبود ارتباط با حامیان مالی

11) بهبود رسانه های درون فدراسیونی

12) ایجاد نظام نظارت وارزیابی مستمر

13) معرفی فدراسیون

 

پروژهای عملیاتی مرتبط با اهداف اختصاصی

 

الف- آگاهی وشناخت روابط عمومی ورزشی

1)     تدوین یا ترجمه کتب مربوط به روابط عمومی

2)     برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روابط عمومی ورزشی

3)     تهیه وارائه گزارش نتایج فعالیتهای روابط عمومی

4)     برگزاری کارگاه آشنایی با نقش روابط عمومی برای اقشار مختلف

ب- بهبود ارتباط با رسانه های گروهی

1)     تهیه بانک اطلاعات مربوط به فعالان رسانه ای در حوزه خبر فدراسیون

2)     برگزاری جلسات تعاملی با رسانه ها به منظور تصمیم گیری مشترک با توجه به نیاز طرفین

3)     تشکیل تیم خبری برای رویدادهای خاص

4)     برگزاری کنفرانس خبری با افراد مشهور وخبرساز فدراسیون

5)     پیش بینی وتدارک امکانات لازم برای رسانه ها به منظور پوشش رویدادها

6)      ارائه واجرای طرح سازماندهی محل استقرار خبرنگاران در اماکن ورزشی

7)     ارائه طرح و اجرای سازماندهی محل استقرار تصویر برداران و گزارشگران تلویزیونی در اماکن ورزشی

8)     ارائه واجرای طرح سازماندهی محل استقرار عکاسان در اماکن ورزشی

9)     فراهم کردن بستر راه اندازی سایت رسمی فدراسیون

10) فراهم کردن بستر استفاده کردن  از امکانات دیجیتال و وب کنفرانس درفدراسیون

11) سازماندهی امکانات و تجهیز واحد روابط عمومی به امکانات روز

پ - شناسایی ، تامین ، آموزش و نگهداشت نیروی انسانی متخصص روابط عمومی

1)     تهیه بانک اطلاعاتی نیرهای انسانی متخصص در حوزه روابط عمومی ورزشی

2)     شناسایی و معرفی افراد شاخص در حوزه روابط عمومی

3)     شناسایی وآموزش نیروهای علاقمند به حوزه روابط عمومی ورزشی

4)     ایجاد تشکیلات داوطلبین روابط عمومی برای رویدادهای ورزشی

5)     اعزام نیروهای مستعد به مراکز علمی برای دانش افزایی

بهبود مدیریت بحرانها

1)     تهیه بانک اطلاعاتی از تهدید ها ، فرصت ها وچالش های فدراسیون

2)     تعیین خط مشی فدراسیون در زمان بحران

3)     پیش بینی بحران و ارائه راهکار برون رفت از آن

چ - معرفی سازمان

1)     تهیه بانک اطلاعات از سازمانها و نهادهای مرتبط با فدراسیون

2)     برگزاری جلسات کاری برای مسئولین فدراسیون با همتایان

3)     برگزاری همایشهای معرفی فدراسیون

4)     تهیه فیلم و انیمیشن در رابطه با فعالیتهای فدراسیون

5)     تهیه بولتن و بروشور معرفی و عملکرد فدراسیون

6)      تهیه پوستر برای آشنایی با ماموریتهای فدراسیون

7)     معرفی فدراسیون در سایت رسمی

8)     تهیه تیزر تلوزیونی برای معرفی فدراسیون

9)     تهیه زیر نویس معرفی فدراسیون جهت پخش در تلویزیون

10) فراهم ساختن زمینه حضور مسئولان فدراسیون برای سخنرانی و ارائه عملکرد در برنامه های تلویزیونی

11) تهیه کتابچه تبلیغاتی معرفی فدراسیون

12) فراهم ساختن زمینه حضور مسئولان فدراسیون برای ارائه عملکرد در رسانه های مکتوب

13) ترغیب مدیران به رعایت استراتژی رسانه ای فدراسیون

ح- بهبود ارتباط کارکنان درون فدراسیونی

1)     برگزاری کارگاه توسعه روابط انسانی برای کارکنان

2)     تهیه جزوه و بروشورهای آموزش شیوه های موثر روابط انسانی در فدراسیون

خ- آموزش، تحقیق ومطالعه مستمر در راستای تقویت بنیه علمی روابط عمومی 

1)     تهیه بانک اطلاعاتی از نیازهای آموزش فدراسیون

2)     برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت های تخصصی فدراسیون

3)     تدوین وچاپ جزوه های آموزشی

4)     تدوین وچاپ کتاب عکس فعالیتهای ورزشکاران

5)     تهیه بانک اطلاعاتی از پژوهشهای مورد نیازفدراسیون

د - ایجاد نظام نظارت و ارزیابی مستمر

1)     تهیه بانک اطلاعاتی از ارزیابی های موجود در فدراسیون

2)     نیاز سنجی ارزیابی در حوزه های مختلف

3)     تدوین چک لیست ارزیابی های دوره ای

4)     انجام ارزیابی دوره ای از عملکرد رسانه ای فدراسیون

5)     انجام ارزیابی دوره ای از فعالیت مدیریتی فدراسیون

6)      ساماندهی بخش نظر سنجی و سنجش افکار فدراسیون

7)     انجام نظر سنجی دوره ای در رابطه با فعالیت فدراسیون

8)     انجام نظر سنجی رسانه ای درباره فعالیتهای روابط عمومی

9)     انجام نظر سنجی درون فدراسیونی درباره رفاه و...

10) انجام نظر سنجی از ورزشکاران ، مربیان و داوران

11) تحلیل محتوای مطبوعات

12) تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی

13) تحلیل محتوای سایتهای  ورزشی

14) تحلیل محتوای برنامه های  ورزشی

ذ - بهبود ارتباط با خیرین

1)     تهیه بانک اطلاعات خیرین فعال در حوزه  ورزش

2)     برگزاری همایشهای معرفی عملکرد خیرین

ر- بهبود ارتباط با حامیان مالی

1)     تهیه بانک اطلاعات حامیان مالی در ورزش

2)     برگزاری جلسات رسانه ای برای معرفی حامیان مالی فدراسیون

3)     برگزاری همایشهای مرتبط

4)     فراهم آوردن فرصت حضور حامی مالی در فعالیتهای فدراسیون

ز- بهبود ارتباط با مشتریان

1)     ساماندهی دفتر شکایات وپیشنهادات

2)     اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

س- بهبود رسانه های درون سازمانی

1)     راه اندازی سایت فدراسیون

2)     راه اندازی پایگاه خبری فدراسیون

3)     تهیه بانک اطلاعات رسانه های فدراسیون

4)     تهیه و چاپ بولتن های خبری

5)     تهیه و چاپ گزارش عملکرد فدراسیون

6)      تهیه و چاپ کتب مرتبط با حوزه فعالیت فدراسیون

 http://www.ikf.ir/?cid=cms&gid=309

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٦:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٦

روابط عمومی استراتژیک می تواند به تقویت سئو منجر شود

 Strategic PR Can Lead to Strong SEO image dallas seo experts1سئو نهایتا به بلوغ خود رسیده است. دیگر این علم در مورد ترفندها، بازی ها و کلاه های سفید و سیاه نیست. سئو اکنون درباره استراتژی های گسترده کسب و کار حاوی برنامه ریزی و زمان دقیق برای اجرا است. این علم درباره رویکردهای روابط عمومی و بازاریابی محتوای شماست.

این علم همچنین برای کابران با تجربه و افرادی که محتوایی را کنفتولید می کنند و می خواهند آن را به اشتراک بگذارند به کار می رود.

من اخیرا در کنفرانس  DFWSEM که در دالاس برگزار شد شرکت کردم، و آنچه در پایان روز به وضوح به چشم می آمد این بود که استراتژی های عاقلانه روابط عمومی می تواند تاثیر بسیار خوبی بر روی سئوی سایت داشته باشد.

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٥

ارزشهای بنیادی روابط عمومی در کلام امام علی (ع)


(خلاصه مقاله دومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی اسلامی)

 احمد یحیایی ایله ای

ارزشهای بنیادی روابط عمومی در کلام امام علی (ع) عنوان تحقیقی از نوع تحلیل محتواست که بر مبنای متن نهج البلاغه (خطبه ها، نامه ها، فرامین و حکمت ها) تدوین شده است. این تحقیق در دومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی اسلامی پذیرفته شده و در اولین روز کنفرانس بصورت سخنرانی ارایه شده است.

این تحقیق ابتدا با تحلیل محتوای 20 تعریف از صاحب نظران و انجمن های ملی و بین المللی ارزشهای بنیادی روابط عمومی را شناسایی کرده و سپس مفاهیم بنیادی را در نهج البلاغه مورد مطالعه قرار داده است.

در ادامه بحث هدف نهایی از فعالیتهای روابط عمومی یعنی تولید و بازتولید تفاهم مورد هدف قرار گرفته است و بر مبنای این موضوع تبیین شده است که چگونه می توانیم به تفاهم دست یابیم. بر این مبنا تحقیق با توجه به تحقیقات گذشته که زیربنای تفاهم را گفتگو دانسته اند در جستجوی آداب گفتن و شنیدن در کلام امام علی (ع) پرداخته شده است.

این تحقیق همچنین در همین راستا به طرح مثلث ارتباطات انسانی (چشم و گوش و زبان) پرداخته و چگونگی استفاده از این ابزارهای ارتباطی را از محتوای مطالب نهج البلاغه یافته است.

در زیر برخی از جملات کلیدی امام علی (ع) درباره هر کدام از اضلاع مثلث ارتباطات انسانی را مطالعه خواهید کرد:

چشم حاکم: پنهان شدن رهبران از مردم تنگ نظری و کم اطلاعی است.

چشم عامه: بیناترین چشم آن است که در دل نیکی ها نفوذ کند.

گوش حاکم: شکایات را می شنود.

گوش عامه: شنواترین گوش گوشی است که پند پذیر است.

زبان پیامبران: زبان پیامبران زبان راستگویی است.

زبان قرآن: نمی فریبد، دروغ نمی گوید و همواره گویاست.

زبان حاکم: گمراه نمی کند، تندخویی نمی کند، عیب پوش است، پیمان شکن نیست و دشمن را نمی فریبد.

زبان مومنان: گفتارشان نرم و مردم را با القاب زشت نمی خوانند.

زبان عامه: مجهولات نمی بافد، دروغ نمی گوید، بر اساس شنیده ها سخن نمی گوید، دشنام نمی دهد و پرحرفی نمی کند.

 منبع: آموزش روابط عمومی دکتر احمد یحیایی ایله ای

 

 

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

 

FEED

 

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٥

تفاوت میان روابط عمومی و بازاریابی

2 ساعت مشاوره و هدایت توسط لورن ساتن.
تفاوت میان روابط عمومی و بازاریابی سوالی است که بسیاری از مردم با آن گیج می شوند. خطوط میان حالت های مختلف ارتباطات جمعی به اندازه مهاجرت ما و زندگی آنلاین ما مبهم است. محصول نهایی برای هر دو یکسان است: عمل. با این حال، فرآیندهایی که به این هدف ختم می شوند، متفاوت است.


روابط عمومی چیست؟
روابط عمومی مربوط به تصویر یک شرکت در رسانه ها است. این بخشی از استراتژی و مدیریت کسب و کار است، که با هدف طرح ریزی یک تصویر مثبت بر روابط میان شرکت و مردمی معطوف است که به انحاء مختلف به شرکت ربط دارند؛ از قبیل مصرف کنندگان و سرمایه گذاران.
روابط عمومی مرتبا در حال تکامل است. در سال گذشته با توجه به افزایش کانال های آنلاین، مانند فیسبوک و توییتر و افزایش بی سابقه نشریات آنلاین نسبت به رسانه های سنتی و ابزارهای انتشار کاربر محور مانند وبلاگ ها، انیستاگرام و پینترست، شرایط متفاوتی در این حوزه به وجود آمده است. ابزارهای جدید ارتباطی اغلب در تقاطع بازاریابی، تبلیغات و حتی خدمات مشتریان قرار می گیرند که همین مساله سبب ایجاد عرصه ای مبهم میان روابط عمومی و بازاریابی می شود.


بازاریابی چیست؟
به طور سنتی، بازاریابی نیازمند تبلیغات هزینه بر و روابط عمومی پوشش رایگان است. بسیاری از شرکت ها تیم های بازاریابی با بودجه دارند. تلاش های بازاریابی عموما نیازمند سرمایه گذاری مالی است، چه این سرمایه گذاری در زمینه خرید فضاهای تبلیغاتی باشد و یا تصویب یک کمپین، باید به آن بودجه ای اختصاص داده شود. از سوی دیگر روابط عمومی تمرکز خود را بر تامین فضای رسانه ای در روزنامه ها و غیره، طور موثر به ترویج رایگان برند قرار داده است.


تفاوت بازاریابی و روابط عمومی چیست؟
تفاوت میان بازاریابی و روابط عمومی می تواند کمی مبهم باشد. هر دو نیازمند برنامه ریزی استراتژیک هستند و هر دو اهدافی برای کسب و کار دارند؛ هر دو متمرکز بر تصویر برند هستند. اما در نقطه فروش، فعالیت بازاریابی از روابط عمومی منفک می شود و روابط عمومی بر پیام های کلیدی در یک کسب و کار تمرکز می کند. در واقع، یک بحث طولانی مدت میان اینکه آیا روابط عمومی به همراه تبلیغات بخشی از بازاریابی هستند یا اینکه آن را باید به عنوان بخشی جداگانه به حساب آورد، در جریان است. پاسخ به این سوال اغلب به نیاز شما بستگی دارد- اینکه شما یک مروج هستید یا یک روزنامه!
اگر نگرانی روابط عموی افزایش آگاهی، ساخت شهرت برند و «داستان سرایی» است، بازاریابی بیشتر جویای وضوح بیشتر درباره فروش و فروش اینترنتی است. پیام ها ممکن است مشابه باشند، خرید بخشی از روابط عمومی است اما بخش بازاریابی اغلب تاکتیک های خود را به بازاریابی ایمیل، خرید، و برند متمرکز می کند. روابط عمومی هنوز هم در بسیاری از موارد به دنبال جذب پوشش رسانه ای است.


از کدامیک استفاده کنیم؟
بنابراین، کدامیک از این دو را برای کسب و کار برگزینیم؟ چرا باید یکی یا دیگری را انتخاب کنیم؟ کدام مهمتر است؟ بهترین پاسخ به این پرسش ها این است که نیازهای ویژه خود را در نظر داشته باشید و ببینید کدام استراتژی می تواند به آن نیازها پاسخ دهد. آیا می خواهید کنترل کاملی از طریق بازاریابی داشته باشید، یا مایل هستید کنترل انتشار را برای ترویج استفاده کنید؟ آیا بیشتر نگران ترویج محصول یا خدماتتان هستید، یا مهم تر است که تصویری مناسب از شرکت تان برای عموم ارائه شود؟ بهتر است که اهدافتان را دریابید، به این وسیله شما قادر خواهید بود که از میان روابط عمومی، بازاریابی یا ترکیبی از این دو یکی را انتخاب کنید.

لورن ساتن، نویسنده آزاد است که در مورد موضوعات مختلف متونی را منتشر می کند.

منبع: http://realbusiness.co.uk/article/25069-what-is-the-difference-between-pr-and-marketing
منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 

 

+   سید محمد طباطبایی ; ٤:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱٠/٤

اتاق خبـــــر

مدیر یا سردبیر همانند یک فیلتر (صافی) عمل می‏کند یعنی از دادن اطلاعات غیر ضروری به کارکنان جلوگیری کرده و  فقط نکات ضروری را به آن‏ها منتقل می‏ کند سردبیران مشابه دروازه‏بانان و یا منشی می‏ باشند. سردبیر بخش ‏های مختلف اتاق جز یا قسمت‏ های دیگر به اتاق خبر مرتبط می‏ سازد. گاهی اوقات سردبیر سخنگوی اتاق خبر است کارکنان به نظرات سردبیر احترام می‏ گذارند و گاهی اوقات سردبیر منابعی در دسترس دارد که سایر کارکنان برای گرفتن تصمیمات بهتر به آن دسترسی ندارند.

سردبیرانی که خودشان را بین یک عالمه کاغذ مخفی می‏کنند سردبیران خوبی نیستند. سردبیری که مشغله زیادی داشته باشد، سردبیری که علاقه ‏مند نباشد سردبیری که نظرات و پیشنهادات جدید را قبول نمی‏ کند سردبیری که دقت کافی ندارد سردبیرانی هستند که خودشان را میان یک عالمه کاغذ مخفی می‏ کنند و چنین افرادی سردبیرانی موفق نیستند.

کارمندان درباره شرکت و اهداف آن به یک جریان دائمی از دانش نیاز دارند اما آن‏ها ترجیح می ‏دهند که این دانش از سوی مافوق خودشان به آن‏ها منتقل شود.

ارتباطات خوب خبری باید دارای دو ویژی گی‏ های زیر باشد:

1- علاقه شدید به تمام مسائلی که در حرفه روزنامه‏ نگاری راجع به آن صحبت شده است.

2- شناخت هنر برقراری ارتباطات از لحاظ سخن گفتن، گوش دادن و تصمیم برای تمرین این هنر بدین ترتیب شما یک گروه مدیریتی علاقه ‏مند، منسجم و صمیمی تشکیل می‏ دهید. یک ارتباط خوب در اتاق خبر باعث می‏ شود که کارکنان فکر کنند که نظرات شان مورد ارزیابی قرار می ‏گیرد و سردبیر احساسات و نگرش کارکنان را مورد توجه قرار می ‎دهند.

 

خلاقیت در اتاق خبر

بهترین داستان ‏ها از بحث و گفتگوی آزاد در اتاق خبر به وجود می ‏آید. سرکوب کردن بحث ‏ها باعث می ‏شود که داستان ‏ها هم سرکوب می‏ شوند.  افراد اغلب از احساس آزادی کمی برخوردار هستند تا در محل کارشان با هم‏دیگر گفتگو کنند زیرا ممکن است مدیرشان با آن ها برخورد کند. بیشتر مردم چنین احساسی دارند که اگر آن‏ها با هم‏دیگر گفتگو کنند با سخت‏گیری مدیرشان مواجه می‏ شوند اما توانایی گفتن نظرات شخصی در حل مسائلی که مدیران جدید با آن مواجه می‏ شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. آزادی بیان خلاقیت روزنامه‏نگاران را افزایش می‏ دهد. خلاقیت همان آزادی می ‏باشد. بنا به تعریف خلاقیت از درون برمی‏ خیزد لذا از بیرون خلاقیت برای شکوفا شدن به آزادی نیاز دارد.

 اگر در محیطی، نگاه خاصی تحمیل شود خلاقیت خیلی کمی ایجاد می‏ شود آزادی در بیان نظریات و بیان همه راه‏‏ حل ‏های موجود برای حل یک مشکل شرط لازم برای خلاق بودن است. ثابت شده است که همکاری در میان بخش ‏های مختلف اتاق خبر و جریان آزاد نظریات خلاقیت را افزایش می ‏دهد. برقراری آزادی در میان مدیران و کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است تا آن‏ها بتوانند آزاد فکر کنند و سوال بپرسند. این باعث می‏ شود که آن‏ها برای ارائه نظرات مستقل خودشان تشویق شوند و مسئولیت تغییر نحوه کار اتاق خبر را به عهده بگیرند.

 مدیران اتاق خبر مشکلات زیادی دارند. آن‎‏ها همیشه مجبور هستند شرایط را تغییر دهند و سرعت تحول تکنیکی را افزایش دهند. آن‏ها هم‏چنین با مسائلی از قبیل کم شدن تیتراژ روزنامه و خوانندگان آن، تغییرات اتاق خبر، مشکلات کارکنان، تغییر مالکیت روزنامه و افزایش رقابت با روزنامه‏ های دیگر روبرو هستند.

 

خط مشی سیاسی اتاق خبر

       قدرت عمل، خط مشی سیاسی اتاق خبر است. رفتارهای سیاسی اتاق خبر در اثر کمبود منابع، تصمیمات و اهداف مبهم افزایش می ‏یابد. سردبیران می ‏توانند با برقراری روابط، قدرت خودشان را افزایش دهند.

مهمترین نوع رهبری مدیریتی در اتاق خبر هنگامی رخ می‏ دهد که سردبیر برای تقویت و توسعه توانایی‏ های افراد از مهارت‏ ها و بینش ‏های خودشان استفاده کند سرعت مدیریت به یک شیوه هدایتی نیاز دارند که به محض تغییر شرایط و اوضاع بتواند لوازم و تجهیزات را تغییر دهد، نظریات خلاق را شکل دهد با مسائل ساده سریع عمل کند برای واکنش و پاسخ مکانیزم ‏هائی را تنظیم کند و برای کنترل سازمان اتاق خبر از مهارت های اجتماعی، پاداش ‏‎ها و تنبیه‏ ها استفاده نماید.

 

 اتاق خبر و قدرت

قدرت، عامل برانگیزننده بسیار مهمی است. ما باید در اتاق خبر به روی افراد دیگر مسلط باشد و آن‏ها را کنترل کنیم. سردبیران به قدرت نیاز مبرمی دارند و این بسیار مهم است زیرا سردبیران باید رفتارهای دیگران را تحت تاثیر قرار دهند.

کارکنانی که از احساس قدرت زیادی برخوردار هستند اغلب نقش رهبری را در اتاق خبر به عهده می‏ گیرند سردبیران باهوش برای رسیدن به اهداف خودشان از چنین افرادی استفاده می‏ کنند آن‏ها چنین افرادی را عضو کمیسیون برنامه ریزی قرار می‏دهند که در آن جا می ‏توانند موثر باشند. روزنامه‏ نگاران اتاق خبر به کار خودشون ارزش قائل هستند.

 سردبیران موفق نمی ‏گویند که شما باید این‏گونه عمل کنید بلکه نوع نگرش آن‏ها به این ترتیب است که به نظر شما چگونه می ‏توانید این کار را به شکل بهتری انجام دهید و چگونه می ‏توانم به شما کمک کنم. گزارشگر خودش را جزعی از فرایند تصمیم‏گیری می‏ داند و بنابراین برای کارکردن دارای انگیزه زیادی است نحوه واکنش و پاسخ بسیار مهم است زیرا باعث می‏ شود گزارشگران به روی هدف متمرکز شوند و آن‏ها را تشویق می ‏کند تا تلاش زیادی انجام دهد.

هنگامی که سردبیر به صورت مداوم پیشنهادها و مشاهدات خودش را در اختیار گزارشگران قرار دهد آن‏ها می‏ توانند نوشته‏ های خودشان را بهبود بخشند. مدیران خلاق به راحتی می ‏توانند انتقاد کنند. در اتاق خبر شخصیت ‏های زیادی وجود دارد بنابراین رقابت هم ارز و هم شأن بخشی از ضروریات اتاق خبر می باشد و این رقابت باعث می‏ شود تا کارها به نحو احسن انجام شود. افراد مجبورند اهدافی که برای شان تعیین شده است را قبول کنند.

هرگز برای تحریک کارکنانی خلاق مانند روزنامه‏ نگاران از سلاح ترس استفاده نکنید چنین کاری نتیجه عکس خواهد داد موفقیت و پیشرفت را مورد توجه قرار دهید.

 

استرس ‏های اتاق خبر

در اتاق خبر استرس ‏های زیادی وجود دارد. بعضی از این استرس ‏ها خوب هستند.  برخی از انواع استرس های دیگر خوب نیستند. بنا به گفته (گیل) علت اصلی استرس‏ ها در اتاق خبر عبارتند از:

- کار گریزی (غیبت از کار)

- تغییرات زیاد کارکنان

- بهره‏ وری کم

- عدم استراحت کافی و عدم وجود شادی

- روحیه پائین

- قطع روابط خانوادگی

- سوئ استفاده ‏های مالی

- مشکلات بهداشتی و سلامتی

یک مدیر خوب باید بسیاری از این مشکلات را بر طرف سازد. استرس از فشار بیش از حد بر روی بدن ایجاد می‏ شود.

اگر چنین فشاری خوشایند باشد بدن آن را می‏ پذیرد و اگر غیر قابل قبول باشد بدن آن را تحمل نمی کند.

نشانه‏ های استرس به شرح ذیل می باشد:

- اختلال در گوارش

- فشارهای عضلانی

- افزایش ضربان قلب

- افزایش فشار خون

- سرد و مرطوب شدن پوست

- ترشح هورمون آدرنالین

دلایلی که باعث ایجاد استرس می‏ شود عبارتند از:

1 – محیط: وقتی محیط خوب باشد ما هم خوب هستیم و وقتی محیط بد باشد ما دچار استرس می‏ شویم. استرس ممکن است در اداره، خانه و یا به علت روابط شخصی باشد.

2 – ضعف و آسیب ‏پذیری: این عامل اثر استرس بر روی سردبیر و کارکنان اتاق خبر را تعیین می‏ کند و بستگی به فرد ، شخصیت، وضعیت جسمی و روانی و میزان آمادگی فرد برای مقابله با وقایع غیر منتظره دارد.

علائمی که باعث می ‏شود شما ضعف خودتان را در قالب استرس ارزیابی کنید عبارتند از:

- واکنش شما به تغییرات زندگی، بیماری (سرماخوردگی، شکم درد، دل به هم خوردگی) ممکن است باعث ایجاد تغییرات زیادی در زندگی شود.

- شخصیت شما یک رابطه‏ ای بین شخصیت و حمله قلبی وجود دارد اما استرس می ‏تواند تاثیر زیادی داشته باشد.

 

نتیجه گیری

مدیران باید با تمرکز بر روی مسائل اصلی اتاق خبر که به آن ها اشاره شد فضایی را به وجود آورند که خلاقیت اعضای اتاق خبر شکوفا شده و بتوانند از آن در کار خود برای تولید و تهیه خبر بهره بگیرند.

منبع: دکتر هادی کمرئی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٩:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٢۳

نشریه داخلی زبان نوشتاری سازمان

 گزارشی که می خوانید حاصل گفتگو با تنی چند از مدیران و کارشناسان روابط عمومی است. در این گزارش نظرات این عزیزان در خصوص مفهوم نشریات داخلی، ویژگی های نشریه داخلی، موانع و کمبودها و جایگاه نشریات داخلی در روابط عمومی بررسی شده است.

  تعریف نشریه داخلی

  • مهندس غلامرضا نیکبخت ( مدیرکل روابطه عمومی وزارت آموزش و پرورش ) 

   • نشریه داخلی به عنوان بولتن رسمی هر سازمان و نهاد، واسطه ارتباط بین اعضاء یک مجموعه و مسئولان آن است که می تواند حاوی اخبار و اطلاعات هر سازمان و بخشنامه های جدید برای اطلاع رسانی به کارکنان باشد.

محمدرضا عرب (مدیر کل روابط عمومی شرکت پست) 

   • نشریه داخلی یک وسیله ارتباطی کارآمد برای برقراری ارتباط درون سازمانی بین مدیران ارشد و میانی از یک سو و کلیه کارکنان از سوی دیگر است.


  • رمضانعلی دشتکی (مدیر روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی) 

   • نشریه داخلی رسانه ای مفید است که می تواند با برقراری ارتباط بین مدیران و پرسنل یک سازمان آنها را در مسیر رسیدن به اهداف سازمانی مربوطه یاری دهد .


 • توران فرح لو(کارشناس انتشارات روابط عمومی شرکت مخابرات ایران ) 

  • نشریه داخلی در واقع به مثابه زبان نوشتاری هر سازمان است و می تواند به عنوان منبعی مطمئن و قابل اعتماد اطلاعات مورد نیاز مخاطبان خود را تأمین کند.

ویژگی در یک نشریه داخلی

  • عرب:نشریه داخلی، معتبرترین منبع اطلاع رسانی سازمان برای اعضاء ، دیگر سازمانها و رسانه های جمعی است. ضمن اینکه می تواند مجرای مناسبی برای آموزش مداوم و مستمر کارکنان و افزایش سطح دانش و مهارت ایشان متناسب با تحولات و پیشرفت های روز باشد.


  • نیکبخت:نشریه داخلی باید بتواند ارتباط عمیق و صمیمی بین مسئولان و کارکنان یک سازمان را پدید آورد و با شفافیت و صداقت در اطلاع رسانی مخاطبان خود را از مراجعه به رسانه های غیر مطمئن و احیاناً مغرض باز دارد.


  • فرج لو:نشریه داخلی چنانچه بر حسب فضایی که در اختیار آن قرار گرفته است در بیرون سازمان هم توزیع شود مطمئناً قابلیت اطلاع رسانی آن افزایش خواهد یافت. یعنی دستاوردهای درون سازمان نیز به مخاطبین عام و خاص آن به عنوان منبعی مطمئن منتقل خواهد شد.


 • دشتکی :مهمترین ویژگی یک نشریه داخلی ، صداقت ، شفافیت و اطلاع رسانی مفید و به موقع به مخاطبان آن است . نشریه داخلی باید بتواند برآورده سازد و نگاه واحد سازمانی براساس اهداف کلی آن ، در تمامی مجموعه سازمان تسری دهد.

نشریه داخلی شما:

  • نیکبخت :ما در وزارت آموزش و پرورش برای قشر بزرگ فرهنگیان ، دو هفته نامة «نگاه» منتشر می کنیم و در تیراژی وسیع این نشریه با کمک گرفتن از نیروهای متخصص در زمینه های روزنامه نگاری و اطلاع رسانی که در عین حال به موضوعات تعلیم و تربیت نیز احاطه دارند، سعی دارد وسیله ای مفید و مطمئن برای اطلاع رسانی به مخاطبان خود باشد.


  • دشتکی :نشریه داخلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با عنوان «خبرنامه» به همکاری دفاتر تابعه سازمان همه ماهه منتشر می شود.


 • عرب :ما در روابط عمومی شکرت پست برای رسیدن به هدفی که تعریف کرده ایم و نیز سرعت بخشیدن به جریان اخبار و اطلاعات در شبکه پستی نشریه «خبرنامه پست» را به صورت هفته نامه منتشر می کنیم.

موانع و کمبودها :

  • فرج لو :موانع همیشه وجود دارد . بویژه اینکه انتشار نشریات یک کار فرهنگی است و باورهای فرهنگی چون در دراز مدت بوجود می آیند، برای گذر از آنها نیز به زمان نیاز داریم . تحمیل سلایق مدیریتی که منطبق بر اصول علمی و پیش برنده نباشد می تواند در کار مانع ایجاد کند.


  • عرب:تولید یک نشریه همانند تولید یک محصول است که چنانچه در فرایند این تولید تمامی لوازم و ابزار مهیا نباشد، تولید دچار اشکال می وشد. در حال حاضر برای تولید نشریه داخلی شرکت پست به غیر از محدودیت فضا محدودیت دیگری وجود ندارد که امیدواریم آنهم با توجه مسئولان محترم برطرف شود.


  • دشتکی :کمبود نیروی تخصصی در زمینه های روزنامه نگاری و اطلاع رسانی یک از موانع ما است که سعی کرده ایم با استفاده از نیروهای متخصص بیرون سازمانی مشکل را تا حدودی حل کنیم.


 

راه حل برای رفع موانع و محدودیت ها :

  • نیکبخت :ما معتقد به ایجاد فضای باز در مطبوعات و رسانه های جمعی در چارچوب قانون هستیم و از سویی فرهنگ بهره گیری از اطلاع رسانی نیز باید اصلاح شود و مخاطبان هر نشریه ای با کمک به افزایش محتوای آن نشریه مربوط به خود را غنی کنند و تا زمانی که مطبوعات موانع خاص خود را دارند از نشریات داخلی نمی توان انتظار بیشتری داشت.


  • فرج لو:حرکت برای رفع مشکلات و موانع موجود باید حساب شده و بدور از هر گونه شتابزدگی باشد زیاد باورهای فرهنگی که اکنون شاید مانع کار باشند در یک زمان طولانی بوجود آمده اند که رفع آنها نیز محتاج زمان است.


 • دشتکی :چنانچه بخواهیم نشریه ای تأثیر گذار داشته باشیم باید امکانات و تجهیزات فنی و هنری آن را مهیا کنیم، بخشی از 4 مشکلات با سعی و تلاش برطرف می شود و برای بخشی نیز باید هزینه کنیم.

نشریه داخلی و روابط عمومی :

  • عرب:نشریه داخلی سازمانها عموماً توسط دفتر روابط عمومی آن سازمان چاپ و منتشر می شود. لذا انتشار و یا عدم انتشار آن حکایت از پویا و یا منفعل بودن آن واحد در درجه اول و سازمان مربوط در مرحله بعدی می کند.


  • نیکبخت :اساساً روابط عمومی به عنوان یک هنر و فن از فنون مختلفی برای تأثیر گذاری و تأثیر پذیری بر مخاطبان خود سود می جوید. نشریه داخلی به عنوان یکی از ابزار تأثیر گذار روابط عمومی می تواند نقش بی بدیل برای پایه گذاری یک روابط عمومی موفق ایفا نماید.


  • دشتکی :داشتن یک نشریه داخلی مفید و تأثیر گذار می تواند روابط عمومی را پویا کند. زیرا در اختیار داشتن رسانه ای مانند جز نام می تواند روابط عمومی را در مسیر ارتباط دو سویه با مخاطبان خود یاری کند.


 • فرج لو:اگر نشریه داخلی بتواند زاویه دید واقعی از محیط داخلی و بیرونی سازمان را به صورت دقیق و درست پیش روی مسئولان هر نهاد و سازمان قرار دهد روابط عمومی آ“ سازمانی گامی به جلو برخواهد داشت.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٩/۱٦

کتاب های طلایی روابط عمومی

 ما و شما که در حیطه کار پرمشغله و جذاب روابط عمومی فعالیت می کنیم، حتما، بارها و بارها پای حرف ها و صحبت های کتاب نشسته ایم.

زمانی که کتابی را در دست می گیریم و می خوانیم در حقیقت به حرف های یک دوست گوش فرا می دهیم.

در زندگی روزمره، معمولا برای حرف هایی گوش شنوا وجود دارد که تازه باشند و به قول معروف بتوانیم آن ها را در عمل به کار ببریم. کتابی که بتواند به طور مفید و مختصر ما را با آنچه به کارمان می آید آشنا کند، دوست خوبی است که همنشینی با او را قدر خواهیم دانست.

امروزه، بازار کتاب مملو از کتاب های گوناگون است. در زمینه روابط عمومی و ارتباطات هم 
می توان آثار فراوانی را در آن یافت. اما به نظر می رسد این گونه کتاب ها با پرداختن به کلیات و مباحث نظری (که در جایگاه خود ارزشمند و مفید هستند) کمتر توانسته اند در عمل به کمک دست اندرکاران این حرفه بیایند.

به همین لحاظ و با این نگاه که مجموعه ای از کتاب های کاربردی و سودمند تهیه و در اختیار علاقمندان این حرفه قرار گیرد، انتشارات کارگزار روابط عمومی پس از سال ها تجربه در زمینه چاپ کتاب ها و نشریات مرتبط با روابط عمومی و ارتباطات، تهیه و چاپ مجموعه کتاب های کاربردی روابط عمومی در حوزه های اصول، مبانی و فنون روابط عمومی را در دستور کار خود قرار داده است.

 

ردیف

عنوان

نویسنده/ مترجم

1

گزارش نویسی در روابط عمومی

علی اکبر قاضی زاده

2

اقدامات عملی در جهت ایجاد روابط عمومی الکترونیک

علی اکبر جلالی

3

مدیریت بحران و چالش های روابط عمومی

میرزابابا مطهری نژاد

4

انتشارات در روابط عمومی

علی اصغر محکی

5

فرهنگ پژوهش در روابط عمومی

محمدرضا رسولی

مهدی باقریان

6

ویراستاری مدیریت خبر

داوود صفایی

7

روزنامه نگاری نوین

محمدرضا کریمی

8

ارتباط با رسانه ها

سیدشهاب سیدمحسنی

9

مدیریت وب سایت های روابط عمومی

فرنود حسنی

10

مدیریت تشریفات

محمد صفائیان

11

صفحه آرایی و عکس در روابط عمومی

محمود مختاریان

12

پیاده سازی روابط عمومی الکترونیک

حمید ضیائی پرور

13

روابط عمومی آنلاین

رابرت هیث

14

تبلیغات اینترنتی

امیر بختائی

15

بروشور

ایرج رضی

16

نمایشگاه

سعید معادی

17

نوآوری در روابط عمومی

فیروز قاسمی

18

خبرنامه

محمد دشتی

19

کاتالوگ

قربانعلی تنگ شیر

20

مدیریت گردهمایی های موفق

مهدی باقریان

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٧/۱٦

روابط عمومی و برنامه ریزی

 انسانها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود، به‌تدریج برضرورت برنامه‌ریزی در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی، مورد توجه قرار دادند. سازمانها و موسسه‌های اداری امروز، به حدی پیچیده شده‌اند که بدون اقدام به برنامه‌ریزی‌های دقیق، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و پیش‌بینی شیوة مواجهه با آنهاست برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد.

اگر نگرش مبتنی بر برنامه‌ریزی به سراسر زندگی افراد تسری یابد، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر آینده‌نگر و عزم راسخ بر استمرار آن، ‌برایشان ایجاد می‌شود. بعلاوه تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم برنامه‌ریزی است.
به طوری که حتی برای نیل به اهدافی بسیار جزئی و زودگذر نیز باید برنامه‌ریزی شود.

در واقع نیاز به برنامه‌ریزی از این مسأله ناشی می‌شود که همه سازمانها با فعالیت‌  در محیطهای پویا، درصدد آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع  و رو به افزایش خود صرف کنند. یکی از این محیطها روابط عمومی است . زیرا  روابط عمومی در جریان تمام برنامه ریزیهای سازمانی نقش مهمی را عهده دارد چرا که هم در شناخت فرصتها و تهدیدها به برنامه ریزان کمک شایان توجهی را می نماید و هم با دسترسی به نیاز مخاطبان تلاش برنامه ریزان را به سمتی متمرکز می کند که برآورنده نیاز مخاطبان باشد و این امر خود زمینه ساز جنب منفعت برای سازمان خواهد بود.

 این مساله هم محقق نخواهد شد مگر با برنامه ریزی در روابط عمومی که مستلزم شناخت ازاهداف، ضرورتها، کارکردها و اقسام برنامه ریزی می باشد.

+   سید محمد طباطبایی ; ۸:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٩/٩

مقایسه روابط عمومی و تبلیغات

 بحث مرزهای روابط عمومی و تبلیغات، شباهتها و تضادهای آنها و سوالاتی مانند: آیا روابط عمومی همان تبلیغات است؟ آیا تبلیغات بخشی از روابط عمومی است؟ و آیا روابط عمومی وتبلیغات از یکدیگر مجزا بوده و از دو مقوله اند؟ سالهاست که به طور اعم بین عامه مردم وبه طور اخص در مجامع روابط عمومی ودفاتر تبلیغات ومحافل دانشگاهی وبعضا در رسانه های جمعی وبین مدیران ومسئولین موسسات مطرح است. به ویژه دانش پژوهان جامعه شناسی، علوم اجتماعی وانسانی و علوم ارتباطات اجتماعی کنجکاوانه ومشتاقانه در جستجوی یافتن پاسخهای مستدل وروشنی در این زمینه ها هستند اما حقیقت این است که تا کنون عمدتا راه به جای نبرده است. 

+   سید محمد طباطبایی ; ۳:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۳٠

روابط عمومی الکترونی در جامعه اطلاعاتی: تهدیدها و فرصت ها

 
بسط و گسترش خدمات الکترونی در جامعه اطلاعاتی همچنان که خود زاییدة دموکراسی است، فراهم آورندة نظارت بر جامعه است. لذا می‌تواند محدود کنندة دموکراسی و تله کراسی در جامعه باشد.
فشردگی زمان و مکان و سیلان اطلاعات و داده ها در شبکه های اطلاع‌رسانی در نگاهی کلی و نقادانه می‌تواند به انباشت اطلاعات در خطوط شبکه و امکان دسترسی افراد، سازمان ها و دولت ها به این اطلاعات انباشته شده را فراهم کند. آنان که امکان این دسترسی را می‌یابند می‌توانند بر جامعه نظارت کنند.
اکنون بحث بر سر این است که آیا روابط عمومی الکترونی می‌تواند از این انباشت داده ها که در عین ایجاد فرصت، تهدیدی برای جامعه به حساب می‌آید به نفع خود و سازمان اش استفاده کند؟
براستی مگر وظیفه مدیران استفاده از فرصت ها برای کاهش تهدیدها علیه سازمان مربوطه اشان نیست؟
در این مقاله ضمن بر شمردن وضعیت کنونی جامعه اطلاعاتی و شیوه های الکترونی نظارت بر آن به نقش روابط عمومی ها برای کمک به مدیران سازمانی در این حیطه پرداخته می‌شود. 

+   سید محمد طباطبایی ; ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۱٧

روابط عمومی و برنامه ریزی

انسانها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود، به‌تدریج برضرورت برنامه‌ریزی در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظامهای اجتماعی، مورد توجه قرار دادند. سازمانها و موسسه‌های اداری امروز، به حدیپیچیده شده‌اند که بدون اقدام به برنامه‌ریزی‌های دقیق، امکان ادامه حیات ندارند. برنامه‌ریزی مستلزم آگاهی از فرصتها و تهدیدهای آتی و پیش‌بینی شیوة مواجهه با آنهاست برنامه ریزی از وظایف بسیار مهم مدیران است و با سایر وظایف آنها نیز ارتباط دارد.
اگر نگرش مبتنی بر برنامه‌ریزی به سراسر زندگی افراد تسری یابد، نوعی تعهد به عمل بر مبنای تعقل و تفکر آینده‌نگر و عزم راسخ بر استمرار آن، ‌برایشان ایجاد می‌شود. بعلاوه تحقق اهداف فردی و سازمانی نیز مستلزم برنامه‌ریزی است.
به طوری که حتی برای نیل به اهدافی بسیار جزئی و زودگذر نیز باید برنامه‌ریزی شود.
در واقع نیاز به برنامه‌ریزی از این مسأله ناشی می‌شود که همه سازمانها با فعالیت‌ در محیطهای پویا، درصدد آنند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنند. یکی از این محیطها روابط عمومی است. زیرا روابط عمومی در جریان تمام برنامه ریزیهای سازمانی نقش مهمی را عهده دارد چرا که هم در شناخت فرصتها و تهدیدها به برنامه ریزان کمک شایان توجهی را می نماید و هم با دسترسی به نیاز مخاطبان تلاش برنامه ریزان را به سمتی متمرکز می کند که برآورنده نیاز مخاطبان باشد و این امر خود زمینه ساز جنب منفعت برای سازمان خواهد بود.
این مساله هم محقق نخواهد شد مگر با برنامه ریزی در روابط عمومی که مستلزم شناخت ازاهداف، ضرورتها، کارکردها و اقسام برنامه ریزی می باشد.

+   سید محمد طباطبایی ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۳٠

هفت خوان روابط عمومی انتها ندارد؟

سریال کلیشه ای نهاد روابط عمومی در چارت اداری کنونی الزاماً می باید از نو، نوشته، تدوین و تنظیم شود.
واژه ها و عناوین اطلاع رسانی، پاسخگویی به ارباب رجوع، ایجاد پل ارتباطی افکار عمومی و... در نگاه سنتی رایج مدیریت کنونی دستگاه ها و مراکز مختلف در موقعیت درون سازمانی محصور شده اند. این حالت در عصر حاضر که به عصر انفجار اطلاعات نامگذاری شده جوابگوی صریح، شفاف و قانع کننده نیست.
متاسفانه سیستم اطلاع رسانی و به تبع آن روابط عمومی در کشورمان هنوز به جایگاه مطلوب خود نرسیده است. برخی مدیران روابط عمومی همچنان به خواست و نیازهای درون سازمانی و برون سازمانی و توقعات عمومی درباره سازمان متبوع خود وقعی نمی نهند.
اما در همین وضعیت نیز بسیار دیده و شنیده ایم که هستند روابط عمومی هایی که کرامت و حرمت و حق ارباب رجوع و رسانه ها را به هفت خوان بوروکراسی سازمانی سوق نمی دهند بلکه با صمیمیت و سرعت عمل، پاسخگوی کارساز و درخور توجه نسبت به مراجعه کنندگان و از جمله مطبوعات هستند.
مدیر کل روابط عمومی یک شرکت دولتی در پاسخ به خبرنگاری که تلفنی با وی تماس می گیرد و چند تا سؤال خود را در میان می گذارد، می گوید: «ما تنها خبرهای مان را به خبرنگار معرفی شده می دهیم و تنها با او همکاری و گفت وگو می کنیم....!» این نگاه مدیر کل یک روابط عمومی است که می خواهد درباره عملکرد سازمان یا نهاد متبوع خود به جامعه و افکار عمومی اطلاع رسانی کند و اما او حتی این تشخیص را برنمی تابد که کار حوزه مسئولیت پذیری اش چه تعاریفی دارد و حتی تفاوت بین خبر و گزارش خبری را نمی شناسد. آیا انتظار است که در درون سازمانی با چنین نمونه مدیرانی، گردش کار اطلاع رسانی به شکل تخصصی، شفاف و درست، صورت گیرد؟ این گونه مدیران در برخی حوزه های روابط عمومی ها شاید حواسشان بیشتر به میز و مسند است و محور فکرشان عبور تنها سازمان متبوع خود از پل «ارتباط» است نه پل «عمومی».

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٦/۱٥

چالش های روابط عموی

روابط عمومی‌‌ نهادی است که به جوامع نوین تعلق دارد و در روند پیدایش و رشد سازمان‌های نوین برای تسهیل ارتباط میان سازمانها با محیط درونی و بیرونی، مخاطبان، گروه‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر از سازمان‌، افکار عمومی، رسانه‌ها و سازمانهای دیگر ایجاد شده است. روابط عمومی با ایفای کارکردهای اطلاع‌رسانی و اطلاع‌یابی، ایجاد و حفظ ارتباطات دوسویه و تفاهم متقابل بین سازمان و مخاطبان و جلب اعتماد و مشارکت مخاطبان به سازمان، کمک به مدیریت برای همگام شدن با تغییرات محیطی، نزدیک کردن نگرش‌های مخاطبان با سازمان و متقابلاً نزدیک کردن اقدامات و نگرش‌های‌سازمان با مخاطبان به پویایی و رشد و توسعه سازمان در محیط و در راه رسیدن به اهداف و استراتژی‌های آن کمک می‌کند. 1
با این وجود روابط عمومی، مانند سایر رشته های علوم انسانی مورد غفلت قرار گرفته است و توسعه روزافزون ارتباط و اطلاعات در کشور ها، نتوانسته در آن تأثیری داشته باشد. حتی کشور در حال توسعه ما نیز چنین وضعی دارد.
چرا که در عصر ارتباطات و اطلاعات و در موقعیتی که جامعه متحول ما رو به سوی تکامل دارد و مدنیت را جست وجو می کند، روابط عمومی از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات است و در ایجاد بستر های مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادی و بنیادی دارد، زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت های آن به طور عمده، (ارتباطی، تعاملی و تبادلی) است و امر مشارکت نیز با مقوله اطلاع رسانی که از مهمترین رویکرد های روابط عمومی است آغاز می شود. پس بجاست، که با انجام مطالعات و بررسی های لازم اساساً معلوم شود که سازمان های ما واقعاً به چه رویه و رویکردی برای تعامل با مردم نیاز دارد؟ یکی از عواملی که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را برای رسیدن به هدفشان یاری می دهد، کیفیت رابطه آنها با افراد و مؤسساتی است که با آن سر و کار دارند.
همچنین، نقش عمده روابط عمومی، کاهش و نزدیک کردن اذهان عمومی به واقعیت در سازمان هاست.
به عبارت دیگر هراندازه ارتباط در روابط عمومی، بطور مفید، مستقر و به نحو تاثیر گذار گسترش یافته باشد، همان اندازه آن فرد، گروه و مؤسسه در دستیابی به اهداف خود موفق تر می شوند. امروزه، دستگاه های دولتی روز به روز وسیع تر، وظایف آنها سنگین تر و پیچیده تر می شود، این روند فعالیت گوناگون آنها را متحول کرده و میان مردم و دولت و نیز ارکان دولتی روابط نزدیکتر برقرار می شود. با توجه به وظایف کلی روابط عمومی در حقیقت می تواند، در حکم واسطه میان دولت و مردم نقش قابل قبولی ایفا کند. 2
این مهم زمانی محقق خواهد شد که بدانیم با وجودگذشت بیش از ۵۰ سال از روابط عمومی در سازمان های دولتی ایران، هنوز کارکردهایش با فلسفهٔ واقعی آن در سازمان ها فاصله دارد و نتوانسته به جایگاه مناسب خود در سازمان ها دست یابد و نقش‌های مؤثر خود را در عرصه درون و برون‌سازمانی ایفا کند و راه حل این است که از راه مطالعه و پژوهش چالش‌ها، ‌مشکلات و موانع موجود روابط عمومی را دراجرای وظایف رسانه‌ای و مدیریتی‌اش در درون و برون سازمان شناسایی و مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم با آگاهی از محدودیت‌ها و مشکلات سازمانها در ارتباط با محیط، راهکارههای عملی بهبود وضع موجود و رفع مشکلات فراروی را ارئه داد. که در این مقاله سعی می شود به مهمترین آنها اشاره شود.


مقدمه
نبودن تعریفی مشخص یکی از بزرگترین چالشهای روابط عمومی نداشتن تعریف مشخصی از روابط عمومی می باشد که صاحب نظران روابط عمومی دلایل زیادی برای آن ذکر کرده اند. مثلا عده ای اعتقاد دارند این مساله ناشی از کارکردهای مختلف روابط عمومی در ارگانها و سازمانها می باشد یعنی این که هر روابط عمومی بر اساس نوع فعالیت سازمان مطبوع خود کارکردهای خاصی را می پذیرد. که حاصل آن تعریف متعدد و متفاوتی است که صاحبنظران از روابط عمومی ارائه کرده اند3
در این مورد دکتر احمد توکلی معتقد است اصولاً تعریف روابط عمومی کار مشکلی است چنانکه با وجود نزدیک به هزار تعریف برای روابط عمومی توسط اهل فن، هنوز تعریف واحدی که مورد قبول همه کارشناسان باشد وجود ندارد4 و یا صاحب نظر دیگری معتقد است: روابط عمومی چیست، پرسش دشواری است برای آن ها که همیشه دنبال تعریف و حدود علمی و کاربردی برای همه چیز هستند. دشواری این پرسش به طور عمده ناشی از نگاهی است که به روابط عمومی می شود. از زاویه دید اساتید ارتباطات و نظریه پردازان حوزه رسانه و علوم اجتماعی، روابط عمومی فراتر ازیک حرفه مشخص با حدود و اعراض معلوم، ترکیب موزونی از فن و هنر و فلسفه است. روابط عمومی فن ارتباط و اقناع و ترغیب است. هنر است چون باید بسیاری چیزها را به درستی برای مخاطب خاص و عام نمایش دهد و فلسفه است چون دورنما و افق داشته ها و نداشته ها را در یک مجموعه تعریف شده شرح می دهد و می سازد. زمانی به عمق دشواری برای تعریف روابط عمومی پی می بریم که بدانیم از ابتدای قرن بیستم تا کنون 472 تعریف برای آن صورت گرفته است. 5
با این همه دراین مقاله سعی می شود که به طور مختصر به مشهورترین این تعاریف از دیدگاه صاحب نظران و... پرداخته شود:
رکس هارلو که از پیشقدمان روابط عمومی در جهان است و تألیفات گوناگونی در این رشته دارد روابط عمومی را عبارت از دانشی می داند که بوسیله آن سازمان ها آگاهانه می کوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل نمایند تا بتوانند تفاهم و پشتیبانی کسانی را که برای مؤسسه اهمیت دارند بدست آورند.
در کتاب ماهیت روابط عمومی تألیف «مارستون » از روابط عمومی به عنوان هنری که به کمک آن می توان مؤسسه، سازمان و فرد را مورد علاقه و احترام کارمندان، مشتری ها و مردمی که با آن سر وکار دارند یاد شده است. این دو تعریف تا حدود زیادی با هم شباهت دارند ولی رکس هارلو روابط عمومی را یک علم و مارستون آن را یک هنر می داند.
انجمن جهانی روابط عمومی در ماه می 1960 از روابط عمومی تعریفی نمود که درنشست سال 1978 مکزیکو انجمن مورد تأیید مجدد قرار گرفت.
« روابـــط عمــومی بخشــی از وظـایف مــدیریت ســازمان است. عملی است ممتــد، مــداوم و طــرح ریزی شــده که از طریق آن افــراد و ســازمانهـا می کوشند تا تفــاهم و پشتیبــانی رسانی را که با آنهــا ســرو کار دارنــد بــدست آورند»6
در کتاب چگونه روابط عمومی کنیم در تعریف روابط عمومی آمده است: فن ایجاد حسن رابطه و تفاهم متقابل است بین افراد جامعه با هیات مدیره موسسه آئینه یک موسسه است هر چه شفافتر و بهتر. 7
احمد یحیایی ایله ای کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در کتاب مبانی روابط عمومی خود نزدیک به یکصد تعریف از روابط عمومی را گرد آوری کردده است هیچ کدام از تعاریف را کامل نمی داند و معتقد است می توان برای روابط عمومی در موقعیتهای متفاوت وظایف متفاوتی ترسیم کرد که در اولویت قرار می گیرد و آن را می توان وظیفه اول روابط عمومی در یک واقعیت خاص نامید. 8
هوشمند سفیدی در کتاب راهبردهای عملی با ارائه 27 تعریف از روابط عمومی و ذکر ویژگیهای آن معتقد است که می توان تعریفی جامع از روابط عمومی ارائه داد که آن تعریف به شرح ذیل می باشد: روابط عمومی مجموعه ای از فعالیتهای ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوه های عملی و هنری به دنبال ارتباط با مردم و اطلاع یابی از نظرهای آنان تجزیه و تحلیل گرایش های مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان برای رسیدن به تفاهم با کاربرد روش ها و ابزارهای ارتباطی نوشتاری گفتاری دیداری و شنیداری است 9
دیوا کارشاما در کتاب روابط عمومی حرفه ای بالنده می گوید: هیچ تعریفی قابل قبول جهانی برای روابط عمومی وجود ندارد هرکتابی که در این زمینه نوشته شده است فهرستی از این تعریف را بدست می دهد وبه تعاریف موجود می افزاید. 10
کاظم متولی در کتاب روابط عمومی و تبلیغات معتقد است که نبودن تعریف جامعی از روابط عمومی حاکی از نقصان توانایی تشخیص و تحقیق پژوهشگران نیست بلکه نشان از اهمیت و وسعت مفاهیم وفراوانی ارتباطات پیچده معارف بشری در لغات و اصطلاحات دارد. 11
اکنون با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که ارائه تعریفی دقیق از روابط عمومی که مورد قبول همه صاحب نظران و دست اندرکاران روابط عمومی باشد کار بس دشوار و غیر ممکن به نظر می رسد اما چاره چیست؟ اولین قدم این است که دست اندکاران و صاحب نظران تعریفی از روابط عمومی ارائه نمایند که متناسب با شرایط و ویژگیهای فرهنگی و تاریخی و اجتماعی ایران باشد. دوم اینکه سازمانها و ارگانها با توجه به وظایف مختلف و متنوع که می پذیرند باید تعریفی دقیق از روابط عمومی خود داشته باشند تا روابط عمومی بتواند رسالت خود را که همان پل ارتباطی میان سازمان مطبوع خود با بیرون با معیارهای و سازکارهای مشخص است را ایفا کند تا وظایفش با دیگر بخشهای سازمان خلط نشود.

+   سید محمد طباطبایی ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/۳٠

روابط عمومى

اصطلاح روابط عمومى، ترجمه واژه انگلیسى Public Relations براى نخستین بار در آمریکا در اتحادیه راه آهن به کار برده شد و در ایران نخستین بار در شرکت نفت به کار رفته و دفترى در آن شرکت ایجاد شد. روابط عمومى را در زبان عربى (العلاقات العامه) ترجمه کرده اند.

+   سید محمد طباطبایی ; ٢:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۸/۳٠

نخستین کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر شد

کتاب استانداردهای روابط عمومی تالیف دکتر احمد یحیایی ایله ای و با مدیریت محمد جشنی از سویانتشارات کارگزار روابط عمومی به بازار کتاب عرضه شده است.
 این کتاب در دو بخش
 فنون و فعالیت های روابط عمومی و اصول مدیریت روابط عمومی تدوین شده است.

نخستین کتاب استانداردهای روابط عمومی منتشر شدمفهوم سازی فعالیت های روابط عمومی، ترسیم گردش کار در حوزه های مختلف روابط عمومی و تدوین اقدامات کلیدی در فعالیت های روابط عمومی  از جمله اهداف تدوین این کتاب می باشد و برای دستیابی به این اهداف ابتدا طی جلساتی متعدد با کارشناسان روابط عمومی، فعالیت های اولویت دار روابط عمومی شناسایی و پس از آن با استفاده از منابع و مستندات، متن استاندارد نگارش شد و در مرحله نهایی صحه گذاری توسط مشاوران علمی حامدرضا اسماعیلی، حسین امامی، مهدی باقریان، قربانعلی تنگ شیر، سیدشهاب سیدمحسنی، میرمحمود سجادی، علی فروزفر، هادی کمرئی، محمود مختاریان و امیرمسعود مظاهری انجام گرفت.
این کتاب، از معدود کتاب هایی است که رویکردی صرفاً کاربردی داشته و با شناسایی انواع فنون وفعالیت های موردنیاز روابط عمومی ها، فرآیند و چک لیست کاری و نمودار فرآیندی هر فعالیت تبیین و ترسیم شده و می توان گفت کتابی است که حتی برای کسانی که تاکنون تجربه کار و فعالیت در واحد روابط عمومی را نداشته می  توانند با به کار گرفتن فرآیند کاری که برای هر فعالیت تعریف شده آن تکنیک را به راحتی و با کیفیت خوب در سازمان شان اجرا و پیاده سازی نمایند و به نوعی می توان گفت یک کتاب راهنمای کار و فعالیت درحوزه روابط عمومی محسوب می گردد.

استانداردهای روابط عمومی/ مولف: دکتر احمد یحیایی ایله ای/ناشر: کارگزار روابط عمومی؛ چاپ اولتابستان 1392/قطع رحلی/قیمت:20 هزار تومان/456 صفحه

+   سید محمد طباطبایی ; ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٦/٢۳

ده نکته ارزشمند از مسافر دهکده جهانی

 پروفسور یحیی کمالی‌پور استاد ایرانی دانشگاه پوردو کلیومت امریکا، شخصیت کتاب «مسافر دهکده جهانی» ده توصیه خود  که حاصل سالها تلاش و تجربه در حوزه ارتباطات و روابط عمومی است . برای کسانی که علاقه مند هستند موفقیت در حوزه ارتباطات را بدون آزمون و خطا در دسترس ببینند این " باید ها " پیشنهاد می گردد 


1. روابط عمومی‌ها باید از دروغ‌گویی و دروغ‌پردازی پرهیز کنند و تا حد ممکن، اجازه ندهند سم دروغ در سازمان متبوعه آنها پراکنده شود.

 

 

2. وظیفه روابط عمومی‌‌ها تبلیغ کالا‌، بازاریابی، توجیه‌گری و ثنا‌گویی نیست.

 

 

3. روابط عمومی‌ها باید اصول رقابت سالم را در سازمان خود و در حین رقابت با سایر نهادها و سازمان‌ها پیاده کنند.

 

 

4. روابط عمومی‌‌ها باید در فنون نوشتن، سخنوری، نظرسنجی، برنامه ریزی، روان شناسی‌، جامعه شناسی‌، تبلیغات، و ارتباطات، تجربه علمی‌ و عملی‌ داشته باشند.

 

 

5. روابط عمومی‌‌ها باید فضایی سالم، اخلاقی و مثبت ایجاد کنند و در جلب اعتماد مخاطبان و مشتریان یک نهاد، شرکت یا کارخانه، کوشا و جدی باشند.

 

 

6. روابط عمومی‌‌ها باید با رسانه‌ها ارتباطی تعاملی‌، سازنده و مستمر داشته باشند.

 

 

7. روابط عمومی‌‌ها باید با فضای درون و برون‌سازمانی کاملا آشنا باشند تا بتوانند نحوه و نوع ارتباطات خود را مدیریت و آن را تاثیرگذار کنند.

 

 

8. روابط عمومی‌‌ها باید هوشیارانه و با مهارت، آماده‌ی هرگونه تغییر و اتفاق غیرمنتظره باشند و پیش‌بینی‌‌های لازم را انجام دهند.

 

 

9. روابط عمومی‌‌ها باید افکار عمومی‌ و نبض سازمان را شناسایی کنند و بر اساس آنها برنامه‌ریزی کوتاه مدت و دراز مدت انجام دهند.

 

 

10. روابط عمومی‌‌ها باید جایگاه مناسبی دررده‌های بالای سازمانی و مدیریتی داشته باشند تا بتوانند از آنچه که در درون سازمان می‌گذرد، آگاه و با مسئولان عالیرتبه در تماس باشند.

 

زندگی نامه پروفسور یحیی کمالی پور :

در کتاب «مسافر دهکده جهانی» علاوه بر ماجرای هیجان انگیز زندگی پروفسور کمالی‌پور از روستای راور کرمان تا ایالات متحده امریکا، مسیر پیشرفت و تکامل وسایل ارتباطاتی نیز در طول بیش از شش دهه به موازات شرح زندگی ایشان تعقیب شده است. پروفسور کمالی‌پور در این کتاب به تشریح تجارب خود با عنوان« حرکت از عصر ارتباطات شفاهی در روستایی دوردست تا طلوع انقلاب الکترونیک در مهد آن» می‌پردازد.


در میان بسیاری از زندگی نامه ها و کتابهای گوناگون که بر روی میزم قرار می گیرد، این کتاب از انواع دیگر بر جسته تر است. این کتاب می تواند مسیر پیشرفت شما را دگرگون نماید . من از صمیم قلب این کتاب را به همه ی دوستان روابط عمومی توصیه می کنم. یک کتاب خواندنی ، ساده و روان در بردارنده خاطراتی صمیمی ، برانگیزنده و الهام گرفته از صبر مردمان کویر.

 

وبلاگ دکتر یحی کمال پور

 

+   سید محمد طباطبایی ; ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/٢٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir