آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

بررسی روانشناختی و دینی انگیزش و هیجان در یک کتاب

جلد کتابکتاب «انگیزش و هیجان نظریه‌های روان‌شناختی و دینی» به قلم محمدصادق شجاعی منتشر شد.

 موضوع انگیزش و هیجان یکی از شاخه‌های مهم و جذاب روانشناسی است که به بررسی علت‌های رفتار و هیجان و موضوعاتی مانند شادی، خشم، نفرت و عشق می‌پردازد.
 
تهیه کتابی در زمینه «روان‌شناسی انگیزش و هیجان با نگرش به منابع اسلامی» کاری بس دشوار است. از آنجا که کمتر کتابی با عنوان روان‌شناسیِ انگیزش و هیجان به فارسی تألیف یا ترجمه شده، به ناچار باید از منابع اصلی یا کتاب‌های فارسی در رشته‌های دیگرِ روانشناسی استفاده شود. از سوی دیگر، با این‌که مباحث انگیزش و هیجان در منابع اسلامی وجود دارد، تاکنون کاری در این زمینه صورت نگرفته است. با آگاهی از این واقعیت، به نظر می‌رسد این کتاب گام‌های آغازین این راه را برداشته است و جامعه علمی در انتظار تحقیقات بعدی از سوی پژوهشگران در این زمینه است.

+   سید محمد طباطبایی ; ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/۱/۱٤

کتاب پرورش تفکر مشاهده ای؛ بینایی تفکر

 "تفکر مشاهده ای"

انسان مخلوقی است که برای مدت محدودی به این جهان محدود و مادی قدم گذاشته است. در عین حال توانمندی دستیابی به تمامی علوم و درک حقایق موجود در عالم - در هر رتبه ای و از هر سنخی که باشد - برای وی مهیاست. با استفاده از هر یک از این توانمندی ها مرتبه ای از رشد برایش حاصل شده و به تدریج به غایت رشد خود که لقای پروردگار خویش است، دست می یابد. 
این پژوهش حاصل توجه به اهمیت مشاهده در این راستا و به انگیزه شناساندن این مهم، با استفاده از پرورش مهارتهای مختلف میباشد. تأثیر مشاهده های مختلف بر تفکر از بارزترین تأثیرات علم بر رشد انسان است. با درک تعریف درست از مشاهده و جایگاه آن در رشدِ انسان و شناخت آفتها و موانع تحقق آن و همچنین مزین شدن به طهارت و تزکیه در این مسیر، بهره مندی از آن در رسیدن به سعادت اخروی افزایش مییابد. یکی از دستاوردهای این تحقیق علم به وجود مراتب مشاهده متناسب با مراتب وجودی انسان میباشد. وجود حواس مختلف، قوه خیال و بهره گیری از عقل، مشاهده عوالم مختلف را در دسترس انسان قرار میدهد.

 

مباحث فصلهای کتاب

 • „ درس اول: مشاهده و مراتب آن
 • „ درس دوم: مشاهده حسی
 • „ درس سوم: تقویت مشاهده حسی- مراقبت از حواس
 • „ درس چهارم: تقویت مشاهده حسی- توجه به عوامل مؤثر بر مشاهده حسی
 • „ درس پنجم: تقویت مشاهده حسی- مهارتهای مؤثر در مشاهده حسی
 • „ درس ششم: آثار مشاهده حسی
 • „ درس هفتم: مشاهده خیالی و توجه به غایت آن
 • „ درس هشتم: تقویت و طهارت مشاهده خیالی
 • „ درس نهم: مهارتی برای تقویت و طهارت مشاهده خیالی
 • „ درس دهم: استفاده از قرآن در تقویت و طهارت مشاهده خیالی
 • „ درس یازدهم: جایگاه عقل در مشاهده
 • „ درس دوازدهم: روشهای بهره گیری از عقل در مشاهده
 • „ درس سیزدهم: مشاهده عقلی
 • „ درس چهاردهم: مهارتهای تعقل در مشاهده بهتر و صحیح تر
 • „ درس پانزدهم: نقش مشاهده در ساختار مدیریتی انسان

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir