در این مطلب سعی کردم نکاتی کوتاه را درخصوص شناسایی فرهنگ سازمان توضیح دهم.

همیشه به یاد داشته باشید که فرهنگ سازمان از دو بخش سازمان رسمی و سازمان غیررسمی تشکیل می‌شود. سازمان رسمی فرآیندها و سلسله مراتب سازمان است و سازمان غیررسمی تعاملات و قدرت‌های افراد درون سازمان. گاهی اوقات سازمان‌ها در سلسله مراتب تصمیم‌گیری خود مدیر ارشدی را دارند که اختیار تام در تصمیم‌گیری‌ها دارد اما باتوجه به نفوذ مدیران میانی یا مدیران هم‌رده؛ این فرد هیچ‌گاه نمی‌تواند تصمیم درست را در مواجهه با مسایل اتخاذ کند. این قدرت نفوذ یکی از انواع سازمان غیررسمی است.

اگر به عنوان یک تحلیل‌گر سیستم؛ تحلیل‌گر فرهنگ سازمانی؛ تحلیل‌گر کسب‌وکار و… به سازمانی مراجعه می‌کنید زمان خود را صرفا به شناسایی سازمان رسمی معطوف نکنید. سعی کنید در تمامی دفاتر سازمان (اگر پراکندگی جغرافیایی دارد) حاضر شده و با تمام پرسنل سازمان صحبت کنید.

سعی کنید زمان بیشتری را در میان افراد سازمان بگذرانید و از گفت‌وگو با آنها غافل نشوید.

طرح فیزیکی محل نشستن کارمندان، نحوه تعاملات رسمی و شخصی آنها با یکدیگر، گروه‌های استراحت افراد را بررسی کنید.

و در آخر اهداف سازمان را به خوبی بررسی کنید و سعی کنید تا متوجه شوید که افراد سازمان تا چه حد با استراتژی‌های کلان شرکت آشنا هستند و چقدر به آن اعتقاد دارند.

فراموش نکنید که تغییر فرهنگ سازمانی به سرعت رخ نمی‌دهد. به سازمان مورد نظر کمک کنید تا همواره آموزش‌هایی را به پرسنل خود در جهت بهبود سطح دانشی آنها برگزار کند و از مشارکت پرسنل نیز در دستیابی سازمان به اهداف‌ش بهره جویید.