آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

روابط عمومی نقشی بنیادی در تعریف و تدوین «هویت برند» دارد

بررسی نقاط ضعف و قوت روابط عمومی‌ها در ارتباطات رسانه‌ای ، روزنامه‌نگاری نوین و نیز استاندارد سازی هویت سازمانی در روابط عمومی مباحثی بود که در نشستی مشترک با دکتر منصور ساعی، پژوهشگر ارتباطات و رئیس روابط عمومی بانک کارآفرینبه گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:

نقاط ضعف و قوت تماس روابط عمومی ها با رسانه ها در حال حاضر کدامند؟

رسانه و روابط عمومی دو واحد همگرا هستند که موفقیت یکی در گروه همکاری و ارتباط مناسب دیگری است. در واقع زمانی  رسانه های می توانند نقش شفاف سازی اطلاعاتی و  نقش نظارتی خود بر سازمان ها را به منظور  رصد حسن جریان امور و جلوگیری از قانون گریزی ها و خطاها  را ایفا کنند که روابط عمومی ها نقش رسانه ها و مخاطبان را در دسترسی به اطلاعات و اخبار واقعی و صحیح سازمان ها به رسمیت بشناسند. درو اقع روابط عمومی و رسانه  باید ارتباطی صمیمی و همدلانه با یکدیگر برقرار کنند.

در حال حاضر هم نظام اطلاع رسانی ما دچار آسیب است و هم نظام روابط عمومی ما. به عبارتی نظام ارتباطی کشور ما با چالش های جدی مواجه است.  اگر اجازه بدهید من بیشتر رو نقاط ضعف و موانع ارتباط سالم  روابط عمومی ها ورسانه ها تاکید کنم و کمتر به نقاط مثبت بپردازم و در این راستا من به نتایج پژوهشی اشاره  کنم که سال گذشته در این مورد انجام دادم.چون آسیب شناسی این موضوع اهمیت بیشتری دارد.

ما در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که به دلیل پایین بودن سطح درآمد خبرنگاران، سازمان ها با کمک های  نقدی و غیر نقدی، خبرنگاران را تطمیع می کنند. این تطمیع انتظار تولید محتوای مطلوب سازمان ها و طرفداری از آنان و جلوگیری از انتشار اخبار و مطالب انتقادی را ایجاد می کند. به ویژه در رسانه هایی که دارای پشتوانه دولتی مناسبی نیستند، خبرنگاران از حقوق و مزایای مناسبی برخوردار نیستند، لذا برای جبران وضع مالی خود در برابر پیشنهاد کمک و هدایای سازمان ها تسلیم شده و یا  ماشین تحریر تبدیل می شوند.

از سوی دیگر رسانه ها به تولیدات روابط عمومی سازمان ها یا خبرگزاری های دولتی وابسته هستند و خود به تولید پیام وخبر نمی پردازند.  فقدان تولید پیام و مطالب خبری در رسانه های جمعی از جمله در رسانه های مکتوب یکی از مسائلی است که به استقلال محتوایی رسانه ها و نظارت بر سازمان ها ضربه می زند. به عبارتی رسانه ها به مصرف کننده محتواهای تولید شده در روابط عمومی ها تبدیل می شوند.این مسئله احتمالاً ناشی از  پشت میز نشینی روزنامه نگاران و فقدان علاقه به پیگیری بیرونی مسائل و رویدادها است.

آسیب دیگری که در این پژوهش به آن رسیدیم این بود که اخلاق حرفه ای وشاخص های آن یعنی بی طرفی، صداقت و احساس مسئولیت اجتماعی در بین روزنامه نگاران ایرانی ضعیف است. به واقع پیام های انتقادی روزنامه نگاران همراه با پیشداوری، سوگیری  و بدون رعایت شرط بی طرفی است. به عبارتی یکی از موانع اساسی در رابطه مطلوب رسانه اه و روابط عمومی ها این است که پیام ها و مطالب تولید شده در روزنامه های ایرانی، آمیخته به پیشداوری و انتقادهای مخرب و جهت دار است.

در مورد روابط عمومی نیز نتایج پزوهش نشان داد که  روابط عمومی خود را مالک(نه امانت دار) سازمان، اطلاعات و اسناد آن می دانند وخود را بی نیاز از پاسخگویی به شهروندان در برابر تصمیمات وعملکرد خود می دانند. این در حالیست که در یک جامعة مردم‌سالار، کل حکومت و اطلاعات آن به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نماینده و وکیل مردم‌اند. بر این اساس، هر مالکی می‌تواند به دارایی خود دسترسی داشته باشد و از کم و کیف ادارة آن مطلع شود. اطلاعات موجود در دستگاه‌ها به سازمان تعلق ندارد، بلکه از آن مردم است و سازمان و روابط عمومی حرفه ای به  نمایندگی از مردم از آن اطلاعات نگهداری می‌کند.

از طرف دیگر، بسته بودن جلسات ادارات بر روی رسانه ها و تولید اطلاعات توسط روابط عمومی ها، موجب محدودسازی وکنترل اخبار و اطلاعات و ارائه اطلاعات مصلحتی به رسانه ها شده است. ارتباط مطلوب رسانه ای زمانی معنا پیدا می کندکه تمام نشست‌های سازمان به روی عموم وبه ویژه رسانه ها باز باشد و مانعی برای شرکت خبرنگاران در نشست‌های مذکور وجود نداشته باشد. بارزترین شاخص شفافیت، دسترسی شهروندان به اطلاعات است. البته اصل مهم مقدم بر دسترسی به اطلاعات، آگاهی شهروندان از وجود اطلاعات موردنظر و چگونگی دسترسی به آن است. به نظرمی رسد، هر قدر دسترسی به اطلاعات و چگونگی استفاده از آن در یک جامعة مفروض دشوار باشد، به همان نسبت از میزان شفافیت در جامعه کاسته می‌شود.

همچنین نتایج نشان داد که  دسترسی به اطلاعات و اخبار مربوط به تصمیم و عملکرد سازمان ها، طاقت‌فرسا، پرهزینه و کند است. به واقع یکی از معیارهای کلیدی ارزیابی  و نظارت بر تصمیم ها و عملکرد سازمان ها و نهادها، دسترسی آسان، کم‌هزینه و سریع افراد به اطلاعاتی است که در جست‌وجوی آن هستند.  روابط عمومی حرفه ای باید زمینه و مکانیزم دسترسی آسان به اطلاعات را در سازمان ایجاد کند.

یکی از مسائل اساسی در روابط رسانه و روابط عمومی این است که؛ مدیران سازمان ها «انتقاد» را «هجمه» می دانند و توجیه نیستند که در صورت پذیرش یک سمت، تصمیم ها و عملکردشان درمعرض ارزیابی انتقادی رسانه ها و افکار عمومی قرار می گیرد.  به نظر می رسد در ایران، معنای هجمه با معنای نقد یکسان گرفته شده و یا برداشت یکسانی از آن صورت می گیرد.این در حالی است که بیان های انتقادی رسانه ها به دلیل اینکه واجد منافع عمومی نفع عمومی هستند و پیامد اصلاحی دارند، از ضرورت های کار رسانه است. از سوی دیگر «میزان نقدپذیری» به عنوان شاخص تعیین کننده ای در انتخاب و یا انتصاب  مدیران سازمان های دولتی مطرح نیست.

 

  • نقش روابط عمومی حرفه ای در استاندارد سازی هویت سازمانی چیست و چه اهمیتی دارد؟ 

    از نظر من هر سازمانی یک هویت مختص به خود دارد این هویت،اصول،ارزش­ها و ویژگی­های یک سازمان را به یکدیگر پیوند می دهد و زمینه­ای را فراهم می سازد که سازمان احساس تمایز از رقبای خود بکند. روابط عمومی وبا تعریف، تبیین و  مدیریت صحیح هویت سازمانی می­تواند به یکپارچه سازی فرآیندهای گوناگونی در یک سازمان بپردازد که برای حیاتش ضروری است. در واقع هویت سازمانی، یک ابزار استراتژیک برای رسیدن به هدف­ها و چشم اندازهاست. روابط عمومی هر سازمانیباید با تعریف«هویت برند» خوداینپیامرابهشرکایتجاری، مشتریان وکارکنانسازمانخودبدهد کهسازمانش چگونهسازمان است و چهاهدافیرا دنبال می کند.بهبیاندیگر روابط عمومی ها درسازمان ها و شرکت هاباتعریفاین هویت،  تصویرذهنیمطلوبخودرابرایشکلگیریدرذهنمشتریدرآیندهترسیممی نمایند.

    باید گفت که یکی از موضوعات مهم در دوران رقابت بین سازمان های تولیدی وخدماتی، وجود یک تصویر یکسان، مثبت، با ثبات و مطلوب از سازمان است. تصویرسازی مثبت از چهره سازمان و فعالیت ها و خدمات مستلزم تدوین کتاب «هویت سازمانی» است. برای ایجاد یک هویت یکپارچه و ایجاد یک وحدت رویه و یکسان سازی عناصر برند، ضروری است تا روابط عمومی ها به تدوین سند راهنمای هویت برند سازمانی بپردازند و یک دستورالعمل بدون تناقض و دارای وحدت رویه ارائه کنند. اجرای درست این سند راهنمای هویت برند و دستورالعمل آن توسط  سازمان، همکاران، مجریان پرژه های ساختمانی شعب(تابلو، نما و دکوراسیون) ومجریان تبلیغات(رسانه ای و محیطی) به تقویت هویت برند و خوشنامی و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به آن خواهد افزود.

     

     
  • چرا در ساختار روابط عمومی حرفه ای، میبایست برای روزنامه نگاری نوین جایگاه ویژه ای قائل شد؟

رشد مسئولیت اجتماعی در روابط عمومی به ویژه ضرورت به رسیمت شناختن حق دسترسی عموم به اطلاعات و  پاسخگویی و شفافیت در برابر افکار عمومی منجر به «حرفه ای گرایی روابط عمومی» شده است. به عینیت رساندن دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و شفافیت اطلاعاتی و ارتباطی با اتخاذ راهبرد اطلاع رسانی حداکثری و تولید، توزیع، انتشار اطلاعات و اخبار و ایجاد یک تعامل آنلاین با مخاطبان تنها از طریق فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات  و رسانه های اجتماعی نوین امکانپذیر است. لذا ضروری است که کارگزاران روابط عمومی با فنون روزنامه نگاری نوین و نحوه اطلاع رسانی و اطلاع یابی و ارائه خدمات بر روی فضای سایبر آشنایی کافی داشته باشند  تا بهتر بتوانند پورتال های اینترتنی و شبکه های اجتماعی  خود را مدیریت کنند.

 

منبع : ستاد خبری دومین کنفراس حرفه ای گرایی در روایط عمومی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید


+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٦/۱٧

کتاب کوچک حافظه برای مدیران

 شرکت توسن در راستای حمایت از نشر کتاب‌های آموزشی و مفید برای مدیران، کتاب کوچک حافظه برای مدیران نوشته‌ی Vicki Culpin  و ترجمه علیرضا صالحی درجزینی را در مجموعه کتاب‌های حمایتی خود قرار داد و به بازار نشر معرفی نمود.

کتاب مذکور حاوی راهکارهای علمی و نکات مدیریتی در جهت افزایش قدرت حافظه و بهبود عملکرد مدیران و کارشناسان است.

 در مقدمه‌ی این کتاب از سوی توسن آمده است:

 امروزه مفاهیم مدیریت نه تنها در بین مدیران ایرانی، بلکه برای همه ذینفعان موسسات بزرگ، سازمان‌ها و شرکت‌ها (خصوصا ارائه دهندگان خدمات، نظیر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری) جذاب و مقبول است که نشان از بلوغ شهروندان ایرانی دارد. شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین (توسن)، ارائه دهنده نرم‌افزارها و راه‌حل‌های نوین فناوری اطلاعات به بیش از نیمی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، با درک این نیاز و در راستای اهداف بنیادی خود که ایجاد نوآوری، ارتقاء فرهنگ و جایگاه نام ایرانی و افزایش رفاه مردم از طریق ایفای نقش موثر در بهبود ارائه خدمات مالی می باشد، اقدام به انتشار دانش می‌نماید.

گسترش آموزش فن‌آوری بانکی در دانشگاه‌ها، همکاری با مراکز خیریه، حمایت از رویدادهای دانشگاهی، حمایت از رسانه‌ها و تعامل علمی و تخصصی با رسانه و انجمن‌ها از جمله محورها و فعالیت‌هایی ست که تاکنون در حوزه‌های مختلف به خصوص مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت انجام شده است.

این شرکت با تلاش بیش از 500 نفر نیروی متخصص و نخبه و 13 شرکت زیر مجموعه خود (بالغ بر 1200 نفر پرسنل) علاوه بر اینکه خدمت‌رسانی در حوزه بانکی و فناوری اطلاعات را هدف گرفته است، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود این مجموعه را به خوانندگان محترم تقدیم نموده و موفقیت روز افزون را برای ایشان آرزومند است.

 

مطالعه این کتاب به همه مدیران و علاقمندان به این حوزه توصیه می شود.

 

منبع:   توسن

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٧

دو مفهوم مدرن برای خلاق و نوآور کردن سازمانتان

بالندگی یا Thrivability یک مفهوم نوین است. مفهومی که در آن روش‌ها و ساختار رشد و بالندگی موجودات زنده و سیستم‌های طبیعی استخراج شده و برای رشد و بالندگی سازمان‌ها به کار گرفته می‌شود.

سؤال اصلی اینجاست که اگر به سازمان خود به عنوان یک موجود زنده نگاه کنید، ساختار و فرآیندهای آن را چگونه طراحی خواهید کرد؟

خانم Michelle Holiday، ارائه کننده‌ی این مفهوم، پس از سالها مشاوره‌ی مدیریت، بخصوص در حوزه‌ی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، متوجه شد که مفاهیم توسعه‌ی پایدار و پایداری در کل روی سیستم‌ها و سازمان‌ها تأثیر اساسی نمی‌گذارد و تغییرات ایجاد شده توسط تفکر در مورد پایداری آنقدر آهسته و محتاطانه است که نمی‌تواند به رشد تکنولوژی و کسب‌وکار رسیده و از تخریب محیط زیست و اجتماع جلوگیری کند.

خانم هالیدی مدتی فعالیت‌های خود را کنار گذاشته و به تحقیق در حوزه‌ی بیولوژی روی آورد تا بفهمد موجودات زنده چگونه میلیاردها سال تکامل یافته و رشد کرده‌اند و در این مدت نه تنها به طبیعت و محیط اطراف این سیستم‌ها آسیبی نرسیده، بلکه همزیستی بین گونه‌ها و اکوسیستم‌ها به وجود آمده و کل طبیعت بالندگی و رشد خود را حفظ کرده‌اند؛ تا زمانی که ما انسان‌ها شروع به تخریب و دست بردن در طبیعت کرده‌ایم.

نتایج این تحقیق شگفت آور بود. با تحلیل ویژگی‌های اصلی سیستم‌های زنده مشخص شد که همه دارای 4 ویژگی کلی هستند:

+   سید محمد طباطبایی ; ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٢/۱٧

ایزو 26000

قسمت های مختلف استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ با عنوان مسئولیت اجتماعی در تصویر زیر مشخص شده است. اصل تصویر را به صورت پوستری در ابعاد A2 از اینجا دریافت نمایید.

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

 

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٩:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱۱/٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir