آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

نقشه راه مدیریت موفق اجرای طرح های معماری سازمانی

فرایند معماری سازمانی
آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

+   سید محمد طباطبایی ; ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/٢٧

توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی

مطالعه توانمندسازهای ساختاری چابکی سازمانی در نظام بانکی

بهترین و نوترین راه بقا و موفقیت سازمان ها در دنیای متلاطم کنونی، تمرکز آنها بر «چابکی سازمانی» است. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییرِ مداوم در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی که سازمان به دست می آورد.

پژوهش حاضر به شناخت عوامل ساختاری توانمندساز چابکی سازمانی پرداخته است. بنا بر طبیعت موضوع، این تحقیق در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول به مطالعات کتابخانه ای درباره ادبیات موضوع پرداخته شد. نتیجه این بود که با بهره گیری از مدل ها و مطالعات متعدد، 7 عامل به عنوان توانمندساز ساختاری چابکی سازمانی شناخته شد. در مرحله دوم تحقیق، مطالعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارمندان ادارات امور شعب استان سیستان و بلوچستان و شعبات مرکزی بانک های دولتی و خصوصی مستقر در شهرستان زاهدان بود که از این میان، نمونه ای متشکل از 242 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نامتناسب برگزیده شدند. پس از تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری لیزرل، عوامل هفت گانه شناخته، همبستگی خوبی با چابکی سازمانی نشان داد. اولویت نخست به «تشکیل سازمان دانش محور» و اولویت آخر به «تشکیل سازمان مجازی» اختصاص یافت. در نهایت، پیشنهاد می شود نظام بانکی با تمرکز، بهبود و سرمایه گذاری بر عوامل توانمندساز شناسایی شده، به سوی ارتقای هر چه بیشتر چابکی خویش، گام بردارد.

نویسنده(گان):نورمحمد یعقوبی ، علی شکری ، محبوبه راحت دهمرده

منبع: مقاله

+   سید محمد طباطبایی ; ۱:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٠/۳

معماری سازمانی (Enterprise Architecture)

معماری سازمانی

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٧/٤

معماری سازمانی

معماری " واژه ناشناخته ای نیست، لااقل برای مهندسان و آشنایان به رشته های مهندسی، کلمه " معماری " یادآور یک طرح و دید همه جانبه و کلان بر ساختار و رفتار موجودیتی است که دارای خواصی چون پیچیدگی و پویائی بوده و تهیه و نگهداشت آن مستلزم داشتن توجه ویژه ای به جامعیت، یکپارچگی، انعطاف پذیری و تعامل پذیری است.
تجربه سایر رشته های علوم و مهندسی ثابت کرده است که عواملی نظیر ابعاد، پیچیدگی، قابلیت گسترش و نیازمندیهای خاص، مهمترین پارامترهای تصمیم گیری در رابطه با لزوم هر نوع معماری به حساب می آیند . به عبارت دیگر هر جا که نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک حد معینی فراتر رفته، یا نیازمندیهای خاصی را تحمیل نماید، نگرش ویژه و همه جا نبه ای را نیاز خواهد داشت که در گفته می شود. معماری ترکیبی است از علم، هنر و تجربه که در رشته هائی نظیر « معماری » اصطلاح به آن ساختمان دارای قدمتی چند هزارساله است
یک سازمان عبارتست از مجموعه هائی که دارای محدوده کاری متنوع و توزیع شده باشند و تحقق ماموریت از پیش تعریف شده ای را دنبال نمایند. زکمن، "معماری سازمانی" را بصورت زیر تعریف نموده  است مجموعه ای از ارائه های توصیفی (مدل ها) در ارتباط با تشریح یک سازمان چندان که بتواند منطبق بر نیازمندی های مدیریت (کیفیت)، تولید شده باشد و در دورة حیات مفیدش قابل نگهداشت باشد

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٢٠

معماری سازمانی

معماری سازمانی رویکرد جدیدی است که امروزه به عنوان روشی موثردرتطبیق اهداف راهبردی سازمانها با فناوری های اطلاعاتی وارتباطی آن ها شناخته شده است. به نحویکه درحال حاضراغلب کشورهای دنیا" معماری سازمانی "را به عنوان روشی استاندارد درشناخت وضع موجود سازمان،ترسیم وضع مطلوب آن و نیزتدوین برنامه گذارازوضع موجود به وضع مطلوب پذیرفته و دربرخی ازکشورها نظیرآمریکا اینکاربه صورت قانونی واجباری درآمده است. معماری سازمانی تلاش دارد با یک نگاه نظامند سیمای کاملی ازسازمان را با تمام پیچیدگی ها وابعاد آن متجلی نموده وبه عنوان یک نیروی هماهنگ کننده بین وجوه مختلف سازمان عمل کند. سازمان ها می توانند با استفاده ازاطلاعات دقیق وبا کیفیتی که معماری سازمانی فراهم می آورد دربرابرتغییرات واکنش بهتری ازخود نشان دهند.    

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات ، معماری سازمانی ،ساختارسیستمی ، لایه های معماری ، فرایند معماری سازمانی .

+   سید محمد طباطبایی ; ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٦/٢۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir