آفتاب ایرونی

این وب لاگ با هدف ایجاد مرکزیتی برای اطلاع رسانی و ایجاد ارتباط در محیط مجازی برای مدیران،مشاوران، متخصصین و پژوهشگران جهت هم افزایی و اثر گزاری در این حوزه مدیریت ایجاد شده است.و شامل یادداشت های از مدیریت فناوری اطلاعات، بانکداری، مدیریت اجرایی،مدیریت استراتژی، مدیریت برند، مدیریت روابط عمومی،مدیریت دانش، تعالی سازمانی، بهره وری، کارآفرینی، روانشانسی، اجتماعی و خانواده می باشد. و آفتاب ایرونی اشاره به اندیشه و قدرت مدیران و متخصصین ایرانی دارد.

آینده پرداخت: چشم انداز تا سال 2020

 مدیر انجمن بانکداری یورو معتقد است در حالی که چشم انداز پرداخت در طول دهه گذشته به دلیل نوآوری، مقررات، رشد پرداخت‌های الکترونیکی و ورود بازیگران جدید به بازار تکامل یافته است؛ اما تحقیقات و بررسی صنعت نشان می‌دهد که در طول ده سال آینده تغییرات سریع تری اتفاق خواهد افتاد.

راه‌پرداخت-پرداخت‌های الکترونیکی سنتی اقتصاد‌های ضعیف، عدم کارایی هزینه را به سیستم‌های پرداخت در بخش‌های داخلی و بین المللی هدایت می‌کنند. توسعه مبادلات بین المللی و همچنین جهانی شدن باعث افزایش تقاضا برای پرداخت‌های یورو شده و باعث افزایش تقاضا از شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای غیر مالی به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش سرویس دهی خواهد شد که در نهایت بخش‌های سنتی مجبورند به صورت منطقی عمل نمایند.
در حال حاضر بخش پرداخت‌های خرد به دلیل ایجاد روش‌های پرداخت‌های الکترونیکی نظیر موبایل و تبلیت و تغییرات سریع آنها، دستخوش تغییرات فراوانی شده است. توسعه سریع ابزار‌های جدید پرداخت و تغییرات ساختاری کسب و کارها باعث کنار زدن روشهای پرداخت سنتی ( نقدی و دیگر اشکال پرداخت) خواهد شد. مصرف کنندگان، بانک‌ها، فروشندگان و قانون گذاران در حال بررسی و تجدید نظر در مورد مدل‌های تجارت هستند.

+   سید محمد طباطبایی ; ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٢۳

آینده پرداخت: چشم انداز تا سال 2020

 مدیر انجمن بانکداری یورو معتقد است در حالی که چشم انداز پرداخت در طول دهه گذشته به دلیل نوآوری، مقررات، رشد پرداخت‌های الکترونیکی و ورود بازیگران جدید به بازار تکامل یافته است؛ اما تحقیقات و بررسی صنعت نشان می‌دهد که در طول ده سال آینده تغییرات سریع تری اتفاق خواهد افتاد.

راه‌پرداخت-پرداخت‌های الکترونیکی سنتی اقتصاد‌های ضعیف، عدم کارایی هزینه را به سیستم‌های پرداخت در بخش‌های داخلی و بین المللی هدایت می‌کنند. توسعه مبادلات بین المللی و همچنین جهانی شدن باعث افزایش تقاضا برای پرداخت‌های یورو شده و باعث افزایش تقاضا از شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای غیر مالی به منظور کاهش هزینه‌ها و افزایش سرویس دهی خواهد شد که در نهایت بخش‌های سنتی مجبورند به صورت منطقی عمل نمایند.
در حال حاضر بخش پرداخت‌های خرد به دلیل ایجاد روش‌های پرداخت‌های الکترونیکی نظیر موبایل و تبلیت و تغییرات سریع آنها، دستخوش تغییرات فراوانی شده است. توسعه سریع ابزار‌های جدید پرداخت و تغییرات ساختاری کسب و کارها باعث کنار زدن روشهای پرداخت سنتی ( نقدی و دیگر اشکال پرداخت) خواهد شد. مصرف کنندگان، بانک‌ها، فروشندگان و قانون گذاران در حال بررسی و تجدید نظر در مورد مدل‌های تجارت هستند.

+   سید محمد طباطبایی ; ٩:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٢۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir