قصه های خوب برای بچه های خوب

به دیدار آذریزدی برویم 
اگر دلت به شکوفه ها باشد . اگرنگاهت گره بخورد به چشم های کودکانی که چشم انتظار نوروز هستندو اگر یادت باشد روزهایی که می آیند روزنه ای به سال نو باز می کنند به یادهم بیاور درروزهایی نزدیک به سال 1300 شمسی در کوچه باغهای خرمشاه یزد کودکی به دنیا آمد تا بعدها بشود مهدی آذر یزدی .بشود صاحب مجموعه « قصه های خوب برای بچه های خوب » و بشود راوی قند وعسل و.....
همیشه آن چنان که باید باشد نیست .
در شناسنامه ای که آذریزدی گرفت هشتم مرداد 1308 روز تولد اوثبت شده است اما زودتر از آن که ثبت شود به دنیا آمد تا فرصت داشته باشد بیشترازروزهایی که بعدها فاصله تاریخ تولد ومرگ اورا محاسبه می کنند زندگی کند . خودش که نام آن را زندگی نگذاشته است بیشتر دربدری وحسرت بوده است کتاب خریدن وکتاب فروختن ، نسخه خوانی ومطابقت برای چاپ ، نوشتن برای زنده ماندن ، عکاسی کردن برای لقمه ای نان وبالاخره بازنویسی قصه ها از متون کهن ادب فارسی برای برآورده شدن آرزوهای دوران کودکی . اما دیگران می گویند خوب زندگی کرد مجموعه قصه های خوبی به یادگار گذاشت و با تواضع وفروتنی پیر نیک اندیش ادبیات کودکان ونوجوانان شد .
بیست وهفتم اسفند که بیاید گفته ایم : برویم به دیدار آذر یزدی . پیر مرد اکنون چهارسالی است که از میان ما رفته است ودر همان خرمشاه محل تولدش درخاک خفته است . به دیدارش برویم وبگوییم : ما که بی معرفت نیستیم . پیمانه گر شکست پیمان عاشقان را عشق است . نمی گذاریم از یادها بروی . چهارسال است رفته ای وهنوز درانتظارآن هستیم شاید آن ها که حرف ها زده اند روزی برگفته هایشان مرور کنند وسامانی به این تکه خاک مزار او بدهند وآبروداری کنند . یادشان بیاید روزی که پیکر پیر مرد را با چه حرف وحدیث هایی به یزدآوردند قراربود کارها بکنند که تا امروز نکرده اند با نقشه وطرح وماکت که خاک سامان نمی یابد درخت سبز نمی شود بوستان و فرهنگسرا پا نمی گیرد . شما پیمان هایتان را به یاد بیاورید وکاری کنیدکه نگویند فرهنگ دراین خاک روبه فراموشی است . 
عاشقان اما کاری دیگر می کنند آنها از کلمه یاد می سازند با کلمه بربال خیال ها می نشینند وتا دور دست های اندیشه راه می گشایند.

 

 این کتاب دارای بیست و پنج قصه است که از کتاب کلیله و دمنه انتخاب شده است و از اصل آن ساده تر می باشد .

 

 

 

 

 این کتاب دارای بیست و یک قصه است که همه آنها از کتاب مرزبان نامه انتخواب شده و از اصل آن ساده تر نوشته شده است .

 

 

 

 کتاب حاضر از دو کتاب سندباد نامه و قابوسنامه گرفته شده است .

 

 

 

 

 در این کتاب قصه های برگزیده و نو ساخته از کتاب مثنوی مولوی را می خوانیم .

 

 

 

 

قصه های خوب برای بچه های خوب جلد 5: قصه های قرآن

 این کتاب جلد پنجم از مجموعه قصه‏های خوب برای بچه‏های خوب می‏باشد که دارای 18 قصه قرآنی که بیشتر شامل قصه‏های پیامبران است .

 

 

 

 این کتاب از مجموعه قصه های خوب برای بچه‏های خوب دارای 21 داستان از آثار شیخ عطار است که به بیان ساده و قابل فهم برای کودکان نوشته شده است.

 

 

 

 این جلد تحت عنوان قصه‏های گلستان و ملستان دارای داستانهایی از گلستان سعدی و مجموعه هایی که بعد از گلستان نوشته شده و بسیار شبیه گلستان سعدی است را در بر می‏گیرد
قصه های خوب برای بچه های خوب جلد 8: قصه های چهارده معصوم

 جلد هشتم از مجموعه قصه های خوب برای بچه‏های خوب شامل قصه‏هایی از زندگانی چهارده معصوم می‏باشد که از کتب مختلفی جمع‏آوری شده است.

 

 

 منبع:http://www.azaryazdi.com

نویسنده: نادی

منبع:  +

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 24 بازدید