شما نسل جوان را درک نمی کنید

 دانشجویان در سالن کنفرانس دانشگاهروزی در دانشگاه کالیفرنیا کنفرانسی با حضور افراد سرشناس امریکا و عده ای از دانشجویان برتر در رشته های مختلف برگزار شد.

یکی از دانشجویان برخواست و گفت برای افرادی مثل “رونالد ریگان” امکان ندارد که نسل جوان را درک کنند و ادامه داد: شما در دنیای متفاوتی بزرگ شده اید امروزه ما تلویزیون ،هواپیما و جت و سفرهای فضایی نیروی هسته ای و کامپیوتر و…داریم.
وقتی جوانک خواست نفسی تازه کند و ادامه دهد ریگان گفت:  ”حق با شماست، وقتی ما جوان بودیم این چیزها را نداشتیم بلکه ما آنها را اختراع کردیم!”


منبع اصلی:کتاب غذای روح برای سنین طلایی/جک کنفیلد و همکاران/ترجمه عباس چینی -اصغر افراشی/نشر پیکان
منبع تصویر:WordPress.com  منبع : جی۵ لاین . کام
انتشار: الناز قربانی

/ 0 نظر / 21 بازدید