عقل کامل

حضرت علی ‌بن موسی‌الرضا می‌فرمایند:  تا ده خصلت در بنده مسلمان نباشد عقل او کامل و تمام نمی‌شود:
1-امید خیر به او باشد.
2-مردم از شر او در امان باشند.
3-خیر کم دیگران را (نسبت به خود) بسیار بشمارد.
4-خیر بسیار خود را (نسبت به دیگران) ناچیز ببیند.
5-از طلب حاجت دیگران از خود دلتنگ و آزرده خاطر نشود.
6-در طول عمر خود از کسب علم و دانش خسته نگردد.
7-فقر در راه خدا از توانگری برای او محبوب‌تر باشد.
8-خواری در راه (رضای) پروردگارش برای او محبوب‌تر از عزت با دشمن او باشد.
9-گمنامی را از شهرت و اشتهار خواهان‌تر باشد.
سپس فرمود: دهمی و چه دهمی! سوال شد آن چیست؟فرمود:
10- به هیچ‌کس برخورد نکند مگر آن که بگوید: او از من بهتر و با تقواتر است.
مردم (نسبت به او) دو دسته‌اند: یک دسته بهتر و با تقواتر از اویند و یک دسته بدتر و در مقام پایین‌تر از او قرار دارند. وقتی شخص پایین‌تر از خود را دید، بگوید: شاید خیر این شخص پنهان است و این بهتر برای او است تا من که خیر و خوبیم آشکار است و این برای من بد است. و هنگامی که به بهتر و با تقواتر از خود رسید نسبت به او تواضع کند تا ملحق به او شود. پس اگر چنین کرد مجد و شرافتش بالا رود، خوبی‌اش پاک گردد، یاد او به نیکی برده شود و آقای اهل زمانش باشد.

/ 0 نظر / 9 بازدید