ساختار سیستم به وجود آورنده رفتار آن است!

"پیتر سنگه" در کتاب فاخر خود تحت عنوان "پنجمین فرمان"، تفکر سیستمی را اصل اساسی در ساخت سازمان های یادگیرنده معرفی می کند. از طرفی جامعه ما نیز به شدت از ضعف نگاه سیستمی به پیرامون خود رنج می برد.
برای حسن آغاز این مبحث، اجازه بدهید جمله ای را بدون دخل و تصرف از کتاب پنجمین فرمان ذکر کنم:

"اگر افراد مختلفی در یک سیستم ثابت قرار گرفتند و نتایج یکسانی از خود بر جا گذاشتند، نگرش سیستمی به ما می گوید برای فهمیدن مشکلات اساسی لازم است به مسائلی فراتر از اشتباهات فردی و بخت و اقبال نامساعد بپردازیم. باید از وقایع و شخصیت ها بالاتر برویم. باید به عمق ساختاری پی ببریم که اعمال افراد و شرایط را به گونه ای شکل می دهد که نتیجه ای پدید آید.
نگرش ژرف و متفاوت آن است که پی ببریم چگونه سیستم خود به وجود آورنده رفتار خود است."

منبع : سایت آقای دکتر شامی زنجانی


 دانلود با لینک مستقیم

    پسوورد:   www.readbook.ir 

(دقت کنید همه ی حروف کوچک وارد شود)


/ 0 نظر / 138 بازدید