لذت انتخاب

حدود دو دهه پیش، آزمایشی انجام شد که حوزه جدیدی را در علوم رفتاری ایجاد کرد. کسانی که برای اهدای خون به مراکز پزشکی مراجعه میکردند، به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه به طور تصادفی (بر اساس انتخاب مراجعه کننده) از دست چپ یا راست خون گرفته میشد. و سپس از آنها خواسته میشد میزان دردی را که تحمل کردند (بر اساس معیاری بین صفر تا صد) اعلام کنند.

در گروه دوم، به اجبار به مراجعه کننده گفته میشد که خون باید از دست چپ (یا راست) گرفته شود. از اعضای این گروه نیز خواسته میشد میزان دردی که تحمل کرده اند را اعلام کنند.

در مورد نتیجه چه حدسی میزنید؟

گروهی که به اراده خود دست چپ یا راست را برای خون گرفتن انتخاب میکردند، بسیار کمتر از گروه دیگر، درد کشیده بودند!

انسانها زمانی که احساس میکنند قدرت انتخاب دارند، از گزینه ای که انتخاب میکنند، لذت بیشتری می برند و اگر هر دو گزینه نیز دردناک باشد، درد کمتری تحمل میکنند.

این پدیده ای است که به آن لذت انتخاب یا Pleasure of Choice گفته میشود. اگر در مذاکره بهترین گزینه ها را برای طرف مقابل در اختیار دارید، هنوز هم بهتر است به او حق انتخاب بدهید. لذت انتخاب را از انسانها دریغ نکنید...

نویسنده : محمدرضا شعبانعلی 

/ 0 نظر / 9 بازدید