ITIL/MOF

در این مقاله اطلاعات کاملی تری راجع به این موضوع وجود دارد.

 

مشابه این مجموعه، MOF (Microsoft® Operations Framework) مجموعه دستورالعمل های کاربردی، برای فعالیتها و تجربیات روزانه متخصصان IT است که توسط مایکروسافت ارائه شده و کمک می کند متخصصان مهارتهایی برای راه اندازی و پیاده سازی سیستمهایی قابل اطمینان و سودآور کسب کنند.

MOF علاوه بر این که شامل Lifecycle کلی IT است با موارد زیر هم همسو و Integrate است:

    • فرایندهایی که برای طراحی، ارائه، کاربری و مدیریت در IT تولید شده است.
    • فعالیتهایی مربوط به Governanace ، ریسک و مطلوبیت سیستم.
    • مباحث عمومی مدیریت

 

 

برای اطلاعات بیشتر می توانید به این آدرس مراجعه کنید.

ماخذ :غزاله فیروز

/ 0 نظر / 43 بازدید