بررسی چالش های پیاده سازی BPR

روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می رسد. مزایای استفاده از BPR در بخش خصوصی کاملاً شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه طور می توان آن را در ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است. هدف این کار پژوهشی، بررسی تاثیرات و ویژگی های سازمان های دولتی و میزان اثرگذاری آن بر موفقیت اجرای BPR و هم چنین رفع چالش های پیش بینی شده (چالش های انسانی و تکنیکی) در روند پیاده سازی BPR در سازمان های دولتی می باشد. در این تحقیق می خواهیم ثابت کنیم که آیا توجه به شرایط و ویژگی های خاص سازمان های دولتی بر اجرای موفقیت آمیز BPR در این سازمان ها تاثیرگذار است یا خیر. و هم-چنین پیش بینی ما بر این اساس است که در خلال اجرای BPR مسائلی ایجاد می شوند که ما این مسائل را به دو دسته انسانی و تکنیکی تقسیم کردیم و برای حل این چالش ها دو راه حل پیشنهاد می کنیم: برای حل چالش های انسانی باید عوامل تاثیر گذار بر نیروی انسانی را در رابطه با BPR مورد توجه قرار دهیم و برای حل چالش های تکنیکی باید از بهترین اقدامات استفاده نمود تا این مشکلات را بتوانیم از پیش روی برداریم.


کلیدواژگان:
مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار (BPR)، ویژگی های سازمان های دولتی، چالش های انسانی

نویسنده(گان):
محسن خون سیاوش، مهتاب محمدی

/ 1 نظر / 34 بازدید
zohreh

[لبخند]slm khasste nabashin pas bara bazmohandesi ya bpr maqaliy nadarid k man btunam bardaram??????