تسهیلگری (facilitation) چیست؟

تسهیلگر در جریان یک فعالیت کارگاهی، ممکن است کارهای بسیاری انجام دهد، در یک لحظه، لازم است که وقت را نگه دارد، در زمان دیگری با استفاده از تکنیک های خاص، شرکت کنندگان را به گروه های کوچکتر تقسیم کند، بحث ها را به صورتی عادلانه به پیش برد، یا با سرعت مطالبی را یادداشت کند. در این حال، تسهیلگر روی روند کارگاه متمرکز است. برای چنین کاری، فقط اطلاع از تکنیک ها کافی نیست، بلکه برخورداری از یک سلسله خصوصیات اخلاقی و نیاز برخی مهارت ها (نظیر مهارت های ارتباط موثر) برای تسیهلگر ضروری است. گاه در جریان کار تسهیلگری، تنش ها و چالش هایی به وجود می آید که مهارت تسیهلگر می تواند به گروه کمک بسیار کند. در این صورت می توان گفت، که یک تسهیلگر ماهر به خوبی می داند که در چه زمانی از چه تکنیکی و با تکیه بر کدام مهارت ها باید گروه را به پیش برد.

 قابلیت‌های یک تسهیلگر موفق

شنوندگی فعال، گروه سازی، ایجاد ارتباط ، خلاصه کردن ، تحلیل و جمع بندی، فهم درست مطالب، مدیریت زمان، ایجاد فضا، بازگویی، نوبت گذاشتن، مسیر اصلی را دنبال کردن، تشویق کردن،‌ پرسیدن سوال باز، تهیه چک لیست، پیدا کردن نقاط مشترک، بارش‌ذهنی، فهرست‌ کردن، بازآفرینی،  گفتگوی دو نفره،دو دایره تو در تو، عشق و تعهد به کار، بی طرفی، ثبت مطالب، مسئولیت پذیری، احترام متقابل، وقت شناسی، صداقت، تعاون، همدلی، مردم‌سالاری، مثبت‌گرایی، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، انتقاد پذیر، توانایی استفاده از وسایل کمک آموزشی، اینترنت، خط و نقاشی خوب، ظاهر جذاب و شاد، عدالت جنسیتی، شور و هیجان، ایجاد اعتماد، توجه به تفاوت ها ، توجه به ارتباطات غیر کلامی، مهربان، انتخاب دقیق کلمات، روحیه یادگیری، رفتار قاطعانه، اعتقاد به مبحث برنده- برنده، حساس به احساسات افراد، آشنایی با مدیریت مشارکتی، آشنایی با اصول و مبانی کار گروهی ،‌آشنایی با تکنیک های خلاقیت ، آشنایی با مهارت‌های زندگی ، آشنایی با تصویر سازی ذهنی، ارزیابی و ارشیابی مستمر

 

تسهیل گر چگونه یک کارگاه را آغاز کنیم؟

۱- مقدمه ۲- معارفه ۳- مقرارات کارگاه ۴- اهداف برگزاری کارگاه ۵- محتوای کارگاه ۶- انتظارات شرکت کنندگان

 

تسهیل گر چگونه یک کارگاه را به پایان برسانیم؟

۱-جمع بندی ۲- ارزشیابی ۳- پایان خوش یک کارگاه

منبع: http://www.ngos.blogfa.com/post-57.aspx

/ 0 نظر / 49 بازدید