خلاصه ای از گاو بنفش

مقدمه
مخصوص به خود را دارد که شامل موارد زیر است: محصول، قیمت، جایگاه یابی، p ھای بازاریابی 5 تا است اما ھر کس P
جدید ھمان گاو بنفشاست. p . جدید است p روابط عمومی، بسته بندی، پیشی گرفتن، بازاریابی اجازه ای. این کتاب در مورد
گاو بنفشچشم گیر است وارزشدارد که در مورد آن حرف زده شود.
بازاریابی چشم گیر: ھنری است که از طریق آن بتوانیم چیزھایی را در ارتباط با محصولات وخدمات شایسته توجه سازیم.
واحد بازاریابی: یک کالا یا خدمت را در اختیار می گیرد وپول صرف می کند تا مزایای آن را به اطلاع مخاطبین ھدف برساند. این
روش دیگر کارآیی ندارد. به اعتقاد نویسنده ما دیگر نمی توانیم به صورتی مستقیم با انبوه مردم روبرو شویم. این کتاب در
مورد این است که چرا باید گاو بنفش را در ھر چه که می سازیم به کار گیریم. چرا تلویزیون و رسانه ھای دیگر کلید موفقیت
نمیباشند. و چرا بازاریابی به صورت کامل دگرگون شده است
به نقل از +
 
دانلود از سرور www.download4i.com 
حجم فایل دانلود : 117.1 KB 
رمز فایل دانلود : www.download4i.com
 

 

 

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 

/ 0 نظر / 39 بازدید