مستندسازی

در ضمن مستند سازی مستلزم خلق متون جدید برای تجربه های شفاهی موجود یا پرکردن و اتصال شکاف های موجود در سوابق تاریخی هم می باشد.


همان طور که گفته شد مستند تهیه اسناد و مدارک است ، پس می توان گفت مستند سازی به طور حتم فقط تهیه ی فیلم نیست حتی چند سری عکس زیبا اما با هدف هم می تواند مستند باشد .
روابط عمومی به عنوان تنها نهادی که می تواند تاریخی مستند برای سازمان ثبت کند باید از تمام توانایی های سازمان برای مستندسازی اقدامات سازمان استفاده کند.


در واقع شاید بیشتر روابط عمومی ها به نوعی با نگارش گزارش های خبری و تهیه بریده جراید نوعی تاریخ مستند از اخبار و رویدادهای سازمانی تهیه کنند، اما نکته بسیار مهم که در بیشتر روابط عمومی ها در نظر گرفته نمی شود، تدوین این اطلاعاتو مستندات به گونه ای است که بتوان در سریع ترین زمان ممکن به آن اطلاعاتدسترسی پیدا کرد.


آرشیو روابط عمومی، بخشی از روابط عمومی های بزرگ در سازمان است که مستندات را بر اساس سیستم های طبقه بندی نگهداری می کنند. اما این نگهداری تنها برای خود روابط عمومی مناسب است و در کنار این آرشیو باید در سایت رسمی نیز، برخی از مستندات به صورت مدون آرشیو شوند، تا در صورت نیاز خبرنگاران به راحتی بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
نگهداری مستندات در سایت روابط عمومی بر چند مبنا انجام می شود:


1.      تاریخ
2.      کلمات کلیدی
3.      موضوع
4.      آخرین تاریخ ویرایش
این طبقه بندی ها هر کدام به نوعی می تواند برای مورد خاصی استفاده شود.
مزایای مستندسازی در روابط عمومی
1- نگهداری سابقه در مورد موضوعات مهم مربوط به فعالیتهای گذشته
2- قادر ساختن افراد به بررسی کنترل کیفیت برنامه های اجرا شده
3- حفظ منابع اطلاعاتی مورد استفاده در طرح یا پروژه: منابع اطلاعاتی که با توجه به اهداف پروژه مورد بررسی قرار می گیرند چنانچه در هر مرحله مستندسازی شود از دوباره کاری جلوگیری می کنند و باعث تکمیل آمار و اطلاعات دوره بعد می شود.
4- جلوگیری از پراکندگی، تکرار فعالیت ها و جلوگیری از انجام دوباره مطالعات در کارهای مشابه
5- آشکار کردن نقص ها و نیازهای آماری و اطلاعاتی
6- مستندسازی مشکلات و تنگناها: برنامه ریزی بر اساس آنچه سازمان نیازمند آن است و ارائه راه حل های کاربردی برای حل مشکلات و تنگناهای سازمان
7- ثبت تاریخی، تحلیل، علمی تجارب، موفقیت ها، دستاوردها، مراحل رشد و سایر رویدادهای تعیین شده در سازمان
8- فراهم آمدن زمینه ثبت، گسترش و آموزش فرهنگ سازمان به نسلهای بعدی کارکنان و مدیران
9- فراهم شدن زمینه بروز رویدادهای گذشته و ایجاد امکان ارزیابی علمی نقاط قوت و ضعف سازمان
10-ابزاری برای الگو برداری بهترین تجربیات


·        دو بخش مهم در مستند سازی روابط عمومی
مستند سازی در روابط عمومی دو بخش عمده دارد:
1.      تولید مستندات با بهره گیری از ابزارهای نوشتاری، سمعی و بصری
2.      تهیه اطلاعات دقیق از اثر تولید شده


در مرحله اول روابط عمومی، بر مبنای سیاست های سازمان، اقدام به گردآوری، مستندات در مورد فعالیت های سازمان می کند. اما جمع آوری این  اطلاعات به تنهایی برای روابط عمومی بی فایده است، چراکه با افزایش حجم داده ها و اطلاعات، یافتن این اطلاعات به سختی امکان پذیر است، لذا روابط عمومی بایستی علاوه بر تولید مستند، اطلاعات کافی در مورد آن، گردآوری کرده و به مستند تولیدی ضمیمه کند.


سپس مستند تولید شده، باید بر مبنای سیاست های روابط عمومی با بهره گیری از یک سیستم طبقه بندی، نظم داده شود. با این کار، روابط عمومی در شرایط بحران، یا برخی مناسبت ها که نیازمند، این قبیل اطلاعات است می تواند به راحتی، اطلاعاتمورد نیاز خود را به دست آورد.
 
منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 7 بازدید