سایت مهارتهای مطالعه و یادگیری

سایت مهارتهای مطالعه و یادگیری توسط Joe Landsberger به عنوان یک منبع عمومی/آموزشی رایگان نوشته و راه اندازی شده است. مطالب این سایت تاکنون به 39 زبان زنده دنیا ترجمه و در دسترس شمار زیادی از افراد در نقاط مختلف دنیا قرار گرفته است. 

 

    یادگیری آمادگی برای مطالعه انگیزش خود
  1. انگیزش خود/انگیزش خود
  2. انگیزش ذاتی و درونی /انگیزه های بیرونی
  3. انتخاب یک مربی/تعریف و انجام پروژه
  4. نظارت بر روند پیشرفت/نتیجه گیری

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید