برای داشتن بلندترین ساختمان دنیا، دو راه وجود دارد.

یا باید با تمام توان و روحیه و انرژی و ثروت خود، ساختمانی بسازید

یا باید...

تمام ساختمان های بلندتر از خود را تخریب کنید.

انتخاب با شماست...

 

پ.ن: ما و اطرافیان ما از کدام گروهیم؟

/ 0 نظر / 17 بازدید