کلیپ فعالیت های روابط عمومی برای شهرت برند

 روابط عمومی یک تلاش یکپارچه برای رسیدن به شهرت سازمان است. در این راستا آژانس های روابط عمومی در دنیا فعالیت های فراوانی را انجام می دهند.
کلیپی که در ذیل مشاهده می کنید، برخی از فعالیت هایی که آژانس های روابط عمومی در دنیا برای ایجاد آگاهی از برند، انجام می دهند را نشان می دهد.


• مرحله اول فعالیت روابط عمومی 
در این مرحله روابط عمومی به شناسایی گروه های هدف می پردازد.
رویکرد رسانه ای را با توجه به بودجه و شرایط برند، تعیین می کنند.
پیام های کلیدی را طراحی می کنند.
هدف گذاری ها به طور مشخص در این مرحله انجام می شود.

• مرحله دوم فعالیت روابط عمومی
پیام رسانی و مفاهیم بررسی می شوند.

• مرحله سوم فعالیت روابط عمومی
در این مرحله آژانس روابط عمومی روابط رسانه ای برند را سازماندهی و اجرا می کند. این مرحله شامل موارد ذیل می شود:
1. مصاحبه ها
2. گزارش های خبری
3. افکار سنجی
4. رویدادها

• مرحله چهارم فعالیت روابط عمومی
در این مرحله روابط عمومی کمپین رسانه های اجتماعی را برگزار می کند و تمام راه هایی را که می توان از طریق این رسانه ها در افکار عمومی نفوذ کرده و شهرت برند شما را افزایش داد، مطالعه و اجرا می کند.
1. طراحی اینفوگرافیک ها
2. طراحی وبلاگ و مسائل سئو پی آر
3. حضور در شبکه های اجتماعی

• مرحله پنجم فعالیت روابط عمومی
در این مرحله طراحی و عکاسی ها انجام می شوند. این عکس ها، عکس های معمولی نیستند، بلکه با بهره گیری از دانش روانشناسی رنگ ها و فوتوژورنالیست تهیه می شوند.

• مرحله ششم فعالیت روابط عمومی
در این مرحله تولیدات سمعی و بصری مناسب برای ارائه محصول یا خدمت شما آماده می شود. تولید فیلم و مصاحبه ها در این بخش از فعالیت آژانس های روابط عمومی قرار می گیرد.
در مجموع این فعالیت ها در آژانس های روابط عمومی باعث می شود که برند شما از طریق کانال های مختلف ارتباطی برای مخاطبان شما که در مرحله اول شناسایی شده اند، ارائه شود. که این کار به آشنایی با برند و شهرت برند ختم می شود.

دریافت کلیپ

منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 24 بازدید