هدهد در آشیانه جغدها

این حکایت داستانی عرفانی- فلسفی دیگر از شیخ اشراق است که در آن با بیانی کنایه آمیز به مشکلات آگاهان و مصلحان جامعه در برخورد با متحجران می پردازد او این داستان را با مهمان شدن هدهد در خانه جغدها پی می گیرد.
هدهد در آشیانه جغدها
این داستان عرفانی از شیخ اشراق سهروردی است که درباره هدد و چند جغد است به حال وروز دانایان و عارفان حقیقی در میان جاهلان و متعصبان خشک مغز می پردازد.
 هدهد نماد عارفی است که با تیز بینی خود حقایق را در نور وروشنایی عقل و اندیشه به خوبی می بیند ولیکن در میان گروهی نادان گرفتار آمده که با هر نوع اندیشه و تعقل بیگانه اند سخنان عارف که بر گرفته از بصیرت و شناخت حق اوست بر متعصبان بیگانه با حقیقت گران می آید ونهایتا مخالفت و دشمنی آنها را  به همراه می آورد و عارف نیز که جان خود را در خطر می بیند نهایتا طریق تقیه در پیش می گیرد و...

/ 0 نظر / 36 بازدید