کنفرانس بین‌المللی مدیریت سرمایه فکری

سرمایه‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌است. اما از آن‌جایی‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به‌حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌عنوان‌‌ یکی از ارزش‌افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌است. امروزه ضرورت توسعه‌ و مدیریت سرمایه‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌ی کسب و کار تبدیل شده‌و با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌است. از این‌رو کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری برپایه درک ضرورت پاسخ‌گویی به این نیاز ملی و منطقه‌ای، ١۲ و١٣ مهرماه سال ١٣٩۱ خورشیدی و در شهر زنجان برگزار خواهد شد. زنجان شهری تاریخی در ملتقای رشته کوه‌های زاگرس و البرز و شهری دانشگاهی در مسیر آسیا و اروپا است. استفاده از تابستان بسیار دل‌انگیز و خنک زنجان، باغ‌ها و مزارع فرحبخش، بازدید از بلندترین گنبد آجری جهان و تنها دانشگاه بدون دیوار ایران، علاوه بر فرصت مشارکت علمی برای میهمانان کنفرانس، امکان مناسبی را فرآهم خواهد ساخت.
پیوستار مخاطبان کنفرانس مدیران و کارگزاران بورس، مدیران ارشد و میانی و به خصوص مدیران مالی سازمان‌های دولتی و خصوصی، حسابداران، کارآفرینان، حقوقدانان، صاحبان ایده و اختراع، اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها هستند. برگزار کنندگان امیدوارند تا این کنفرانس بتواند در هدایت سازمان‌های دولتی و خصوصی ایرانی به سوی مدیریت و سنجش سرمایه‌ی فکری، مفید واقع گردد. به‌طور طبیعی طرح اول بار هر موضوع نظری جدید، می‌تواند چالش‌هایی را با خود به همراه داشته باشد. از این رو همکاری و اشتراک نظر و پیشنهاد علاقه‌مندان حوزه‌ی سرمایه‌ی فکری، می‌تواند در هرچه بهتر شدن این کنفرانس یاری رسان باشد.  دکتر جلیل خاوندکار در گفتگو با ایرنا: تولید ملی نیازمند توجه به فن آوری نوین در کشور است
دکتر جلیل خاوندکار از دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به عنوان مدیر فناوری برگزیده کشور شناخته شد.
کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری در رسانه ها
ارائه محورهای اصلی:
مفاهیم و چارچوب‌های سرمایه فکری
شناسایی، ارزیابی، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
سرمایه فکری و حقوق ، سرمایه فکری و جامعه، سرمایه فکری و اقتصاد، سرمایه فکری و مدیریت، سرمایه فکری و کارآفرینی

مفاهیم و چارچوب‌های سرمایه فکری:
سرمایه‌ انسانی؛
سرمایه ساختاری؛
سرمایه بازار ؛
سرمایه مشتری ؛
سرمایه علاقه داران؛
برند و علائم تجاری؛
سرمایه سازمانی؛
سرمایه فرآیندی؛
سرمایه نوآوری و نوپدید؛
سرمایه اجتماعی؛
سرمایه ارتباطاتی؛
سرمایه / دارائی دانشی و اطلاعاتی؛
مالکیت فکری؛
رویه های کسب و کار؛
پویایی سرمایه فکری؛
مزایا و محدودیت کاربرد نظریه سرمایه فکری؛
چیدمان راهبردی؛
نظام ملی نوآوری؛

شناسایی، ارزیابی، سنجش و حسابداری سرمایه فکری:
شناسایی دارائی‌های نامشهود؛
حسابداری سرمایه فکری و نامشهود؛
ارزش‌گذاری سرمایه فکری؛
سرمایه فکری و زنجیره ارزش؛
سنجش و ارزیابی سرمایه فکری؛
ارزیابی و سنجش دارایی‌های دانشی؛
ارزیابی و سنجش مالکیت فکری؛
سنجش برند؛
تحلیل اثر سرمایه فکری بر ارزش سهام؛
اظهارنامه‌ مالی و اظهارنامه سرمایه فکری؛
حسابداری سرمایه انسانی؛
تحلیل مدل‌ها‌، شاخص‌ها، سنجه‌ها و فاکتورهای سنجش سرمایه فکری؛
تحلیل مدل‌های سنجش مستقیم؛
تحلیل مدل‌های توصیفی سنجش؛
تحلیل مدل‌های سنجش مبتنی بر سرمایه بازار؛
تحلیل مدل‌های سنجش بازده دارایی؛
تحلیل مدل‌های سنجش کارت امتیازی؛
تحلیل مدل‌های سنجش تجسمی؛
تحلیل مدل‌های سنجش تجویزی؛
تحلیل مدل‌های سنجش دارایی‌های دانشی؛
روش‌های تنظیم ترازنامه، اظهارنامه و گزارش سرمایه فکری و نامشهود؛

سرمایه فکری و حقوق:
حقوق مالکیت فکری؛
بنیان حقوقی برند ها و علائم تجاری؛
تفاهم نامه ها و قرارداد ها؛
حق اختراع، ایده ، امتیازات انحصاری؛
قواعد همکاری بین سازمانی؛
مقررات زدایی؛

سرمایه فکری و جامعه:
سرمایه فکری و هویت؛
یادگیری تجربی؛
یادگیری مشارکتی؛
چارچوب‌های فنی اجتماعی؛
مدیریت اخلاق و فرهنگ؛
جامعه‌ی دانشی؛
نگاشت، تجزیه و تحلیل و شناخت‌شناسی شبکه اجتماعی؛
سرمایه فکری ‌و فرهنگ‌های قومی و ملی؛
سرمایه فکری و سیاست‌های ملی نوپردازی؛

سرمایه فکری و اقتصاد:
احصای سرمایه فکری ملی، منطقه‌ای و شهری؛
خصوصی‌سازی، آزادسازی و انحصار‌زدایی؛
سرمایه فکری و بازار سهام؛
اقتصاد دانشی؛
سرمایه فکری فرامرزی؛
سرمایه فکری و اقتصاد جهانی؛
مدیریت مالی و سرمایه فکری؛

سرمایه فکری و مدیریت:
منابع و دارایی‌های نامشهود؛
مدیریت برند؛
ارتباطات سازمانی و میان سازمانی؛
معماری سامانه‌ مدیریت سرمایه فکری؛
رهیافت‌های جدید در مدیریت دانش؛
مدیریت فنآوری؛
دانش مشتری؛
سازمان‌های یادگیرنده ؛
سازوکارهای اشتراک و خلق دانش؛
مدیریت سرمایه انسانی؛
مدیریت نوآوری و مالکیت فکری؛
مدیریت همکاری‌های بین سازمانی؛
مهارت‌های مدیر، رهبر و مرشد در اداره دانش سازمانی؛
مدیریت دانش میان فرهنگی؛

سرمایه فکری و کارآفرینی:
احصای سرمایه فکری دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی، تولیدی، بهداشتی،ورزشی، فرهنگی، هنری و... ؛
سرمایه فکری و ارزش‌ آفرینی ؛
فلسفه کسب و کار با رهیافت‌های سرمایه فکری؛
مطالعات موردی سرمایه فکری و مدیریت دانش؛
سرمایه فکری و فضای مجازی؛

 

رئیس افتخاری کنفرانس : دکتر رسول خدابخش
رئیس شورای سیاست گذاری کنفرانس: دکتر یوسف ثبوتی
دبیر کنفرانس: دکتر جلیل خاوندکار
 زمان و مکان برگزاری: ١۲ و ۱٣ مهرماه
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
 دبیرخانه کنفرانس :      02414155001
ایمیل :                             info@iicm.ir          
آدرس و کروکی محل برگزاری کنفرانس

/ 0 نظر / 20 بازدید