معماری سازمانی

تعریف معماری سازمانی در طول سالهای اخیر دچار تغییر و تکامل شده است. قانون دولت الکترونیک امریکا در سال 2002 معنای معماری سازمانی را اینگونه تشریح می کند

 • یک پایگاه از اطلاعات استراتژیک که ماموریت را تعیین می کند
 • اطلاعاتی که برای انجام ماموریت لازم است
 • فناوری هایی که برای انجام ماموریت مورد احتیاج است
 • فرآیندهای انتقالی که برای پیاده سازی فناوری های جدید در پاسخگویی به تغییر نیازها لازم است

و شامل سه قسمت کلیدی می شود

 • (baseline) معماری موجود
 • (target) معماری مطلوب
 • (sequence) یک برنامه انتقالی

جان زکمن انگیزه اصلی خود از ارائه معماری سازمانی را "حل مشکل مربوط به پیچیدگی سیستم های اطلاعاتی و بهبود مدیریت بر آن" می داند  وی پیچیدگی را نه فقط از جنبه بزرگ شدن سیستم ها بلکه مربوط به عوامل متعددی نظیر توزیع شدگی جغرافیائی سیستم ها، نیاز به تغییرات سریع سیستم ها به  دلیل رشد سریع بازار تجارت، نیازمندیهای خاص و کلیدی شدن جایگاه فناوری اطلاعات در سازمانها می داند

 

تفاوت های معماری سازمانی با معماری سرویس گرا

 • تعیین وضعیت موجود یکی از اولین مراحل در معماری سازمانی به حساب می آید ولی در معماری سرویس گرا چندان به آن توجه نمی شود. شروع معماری سرویس گرا با یک پروژه در اندازه   کوچک آغاز می شود.
 • تمرکز هر دوی آنها بر وضعیت مطلوب است ولی با این تفاوت که معماری سازمانی بر موضوعات سطح بالا تاکید دارد ولی معماری سرویس گرا مبتنی بر استانداردهای سطوح پائین و فناوری  است
 • شالوده معماری سازمانی بر اساس چارچوب های شناخته شده ای چون زکمن است درحالیکه تاکنون چارچوبی برای معماری سرویس گرا ارائه نشده است.
 • در مراحل آخر که معمولا مربوط به انجام یکپارچگی است معماری سرویس گرا بر سطوح پائین و فنی تمرکز دارد در حالیکه معماری سرویس گرا به سطوح بالاتر می پردازد.
 • معماری سازمانی بر تعامل پذیری بین حرفه و فناوری تاکید دارد در حالیکه معماری سرویس گرا بر تعامل بین فناوری با فناوری متمرکز شده است.

 

شباهتهای معماری سازمانی با معماری سرویس گرا

 • بر فناوری اطلاعات در سطح گسترده و سازمانی تاکید دارند
 • از جمله مهمترین اهداف آنها تعامل پذیری و یکپارچگی است
 • اگرچه از سرچشمه ای مختلفی هستند ولی دارای اهدافی نزدیک به هم هستند
 • لایه های کسب و کار، سیستمهای اطلاعاتی و فناوری در هردو وجود دارد

می توان معماری سرویس گرا را بدون معماری سازمانی انجام داد ولی در اینصورت نمی توان از تمام پتانسیل های معماری سرویس گرا استفاده نمود. واژه "معماری" در معماری سرویس گرا با همان واژه در معماری سازمانی معانی متفاوتی دارد. مفهوم معماری در سرویس گرائی سبکی از رهیافت است که با نمونه های چون سبک سرویس دهنده – سرویس گیرنده یا سبک چند لایه در سیستم  های اطلاعاتی شباهت دارد و به نوعی مشخص کننده نوعی سبک در توسعه و طراحی سیستم های اطلاعاتی است، درحالیکه واژه معماری در معماری سازمانی بیان کننده نگاهی همه جانبه، بالا به  پائین و از دیدگاه های مختلف به جنبه ه ای مختلف سازمان بوده که نهایتا منجر به طبقه بندی و توصیف عناصر و اجزاء سازمان بصورت همه جانبه و فراگیر می شود.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید