لطفا زیر تخت مشتری را بگردید!

آقای فیتزجرالد انجام میده چه کمکی به ما می کنه؟ اینبار اگر قرار است مشاوره بدهید به روش آقای فیتزجرالد عمل کنید:

۱- به حرفهای مشتری خوب گوش بدهید. بدون شک شما نمی خواهید از آن دسته از پزشکهایی باشید که در ۳۰ ثانیه اول نسخه را دست بیمار بدهید، می خواهید؟

۲- این حقیقت را در نظر بگیرید که مشاور قرار نیست جادو کند. مشاور پروفوسور بالتازار نیست. با چکاندن چند قطره روی زمین نمی توان معجزه کرد.

۳- حقیقت بعدی اینست که شما هرچقدر به حوزه صنعت مورد نظرتان مسلط باشید، باز هم به خوبی مشتری خود از جزییات کار آگاه نیستید و نمی توانید به آن میزان آشنا باشید.

۴- بعد از اینکه حقایق بالا را پذیرفتید، محترمانه زیر تخت خواب مشتری را بگردید. به این موضوع باور داشته باشید که مشتری راه حلها را برای مشکلات خود دارد اما آنقدر درگیر روزمرگی است که نمی تواند راه حلها را بخوبی کنار هم قرار دهد. حتی ممکن است مشتری بدرستی نداند که آنچه که دارد راه حل است. این هنر شماست که به همه جنبه های مشتری سرک بکشید و نشانه ها را پیدا کنید. این کاری است که آقای فیتز جرالد انجام می دهد. ایجاد یک فضای جدید با قطعات آشنا و موجود در خانه.

۵- شما بعنوان مشاور باید سعی کنید مشکلات و راه حلها را مثل قطعات پازل کنار هم بچینید تا مشتری به یک تصویر مطلوب برسد.

مهمترین مزیت اینکار اینست که مشتری با یک موضوع جدید روبرو نمی شود و پذیرش راه حل تا حدی برایش قابل قبول تر خواهد بود.

/ 0 نظر / 7 بازدید