مفاهیم عمومی مدیریت

واژه

معادل انگلیسی

تعریف

استراتژی

Strategy

راهبرد یا استراتژی به طرح عملیاتی درازمدتی گفته می‌شود که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده باشد.

بحران ( سانحه)

Disaster

بحران یک واقعه ناگهانی است که باعث آشفتگی در اساس روابط و فعالیتهای معمول جامعه می‌‌شود. بحران را می‌‌توان یک حادثه مهیب و یا مجموعه وقایعی دانست که منجر به افزایش تعداد آسیب‌دیدگان، وارد آمدن تلفات و تخریب اموال، زیرساختها، خدمات اساسی و مبانی معیشتی در مقیاس بیش از ظرفیت‌های معمول جامعه شود. در اغلب موارد بحران را از دید حوادث غیرمترقبه توصیف می‌‌کنند. حادثه غیر مترقبه زمانی تبدیل به بحران می‌‌شود که برای مهار و مدیریت آن به منابع فراتر از منابع محلی احتیاج باشد. با این تعریف بحران معمولا منجر به نابودی و یا تخریب وسیعی می‌‌گردد.

پدافند غیرعامل

Passive Defense

به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به کارگیری جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکان یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فریبنده و سازه‌های امن می‌باشد

حادثه غیرمترقبه (اضطرار)

Emergency

یک حادثه غیرمترقبه یا موقعیت اضطراری، انحراف از رفتار و یا برنامه‌های قابل قبول و مورد انتظار است. به بیان دیگر وقوع موقعیتی استثنایی که طی آن مجموعه قادر به برآوردن نیازهایش نباشد و جان انسانها، دارایی‌ها و یا محیط زیست را به مخاطره اندازد.

شایستگی

Competency

شایستگی، رفتارهای قابل بروز فرد است که بر مبنای دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های او شکل گرفته و منجر به ایفای موفقیت‌آمیز نقش وی در سازمان می‌شود.

فرایند سازمانی

Business Process

منظور از فرایند در علوم مدیریتی همان فرایند سازمانی است که منظور از آن "زنجیره‌ای از فعالیت‌ها و توالی آن‌هاست که به صورت سری یا موازی درکنار یکدیگر قرارگرفته‌اند و با استفاده از زیرساخت‌ها و فناوری موجود در سازمان، مجموعه‌ای از ورودی‌ها را به مجموعه‌ای از خروجی‌ها تبدیل می‌کنند. هدف از این تبدیل، ارایه خدمت و یا اطلاعات به مشتریان درونی یا بیرونی سازمان است که منجر به ایجاد ارزش برای این‏ مشتریان‏ و در نهایت ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و ذی‌نفعان آن می‌شود. "

مدیریت

Management

مدیریت، به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع اعم از مادی و انسانی در برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‌گیرد.

مدیریت استراتژیک

Strategic Management

مدیریت استراتژیک عبارت است از فرایند تضمین دستیابی سازمان به فواید ناشی از به کارگیری استراتژی‌های مناسب. طبق این بیان، یک استراتژی مناسب مطابق با نیازمندی‌های یک سازمان در زمان مشخص تعریف می‌شود.

مهندسی ارزش

Value Engineering

مهندسی ارزش رویکردی خلاق ، گروهی ، سیستماتیک ، کارکردگرا و دارای کاربردی حرفه ای است که برای ارزیابی و بهبود ارزش در یک محصول ، طراحی یک وسیله ، طراحی سیستم ، اجرای پروژ های صنعتی و عمرانی و دیگر خدمات به کار گرفته می شود . در مهندسی ارزش هدف شناسایی کار آمد هزینه های غیر ضروری است ، یعنی هزینه هایی که نه به کیفیت ، نه به بهره برداری ، نه به عمر مفید ، نه به زیبایی ظاهری و نه به مشخصات درخواستی کارفرما مربوط می‌شود .

نگاشت فرایندها

Process Mapping

نگاشت فرایند، به فعالیت‌هایی اطلاق می شود که به شناسایی آنچه یک سازمان انجام می‌دهد به همراه شناسایی مسوول انجام آن و استانداردهای اجرای فعالیت‌ها، منجر می‌گردد. خروجی نگاشت فرایندها نقشه‌ها و مدل‌های گرافیکی از فرایندها (فعالیت‌ها و توالی‌آنها) است که اطلاعات ذیقیمتی از نحوه اجرای فرایند را ارائه می‌نماید.

مرجع : سایت گروه مشاوره مدیریت شرکت طرح نو اندیشان

/ 0 نظر / 21 بازدید