سومین سمینار ارزیابی عملکرد سازمانی

کلید موفقیت بهبود عملکرد سازمانی – برای هر اندازه سازمانی- تضمین این است که افراد زمان و انرژی بیشتری برای انجام فرایندهای ضروری مدیریت عملکرد صرف کنند، بدین معنی که بر روی اهداف فردی و تیمی، که پشتیبان اهداف سازمانی یا واحدی هستند، توافق کرده، عملکرد را بر اساس آن اهداف ارزیابی نموده و همچنین بر روی برنامه های عملیاتی مورد نیاز به منظور بهبود عملکرد و افزایش توانایی سازمان برای ارائه نتایج عملکردی بهتر، توافق کنند.

مدیریت عملکرد یک فرایند استراتژیک و یکپارچه است که از طریق بهبود عملکرد و توسعه قابلیت های افراد و تیم های کاری موجب موفقیت پایدار سازمان ها می شود. از اینرو سطوح بالای عملکرد سازمانی مبتنی بر درک روشن از ماموریت، استراتژی ها و اهداف سازمان می باشد. بر این اساس مدیریت و بهبود عملکرد بر توافق درباره اهداف، نیازمندی های دانشی، مهارت های فردی، شایستگی های سازمانی و برنامه های توسعه فردی و سازمانی مبتنی است. با این فرض صحیح، مدیریت عملکرد وسیله ای برای کسب نتایج بهتر از کل یک سازمان یا تیم ها وافراد آن از طریق درک و مدیریت کردن عملکرد در چارچوب توافق شده ای از اهداف برنامه ریزی شده، استانداردها و نیازمندی های شایستگی است.

لزوم شناخت این مولفه ها و سپس برنامه ریزی برای احصاء مناسب آنها، ما را بر آن داشته تا هر ساله به همراه جمعی از اساتید و مدیران این عرصه نسبت به برگزاری سمینار تخصصی پیش رو اقدام نماییم. امسال نیز، به یاری خداوند متعال، سومین سمینار را با رویکردی کاربردی و با محوریت اصول طراحی بهترین شاخص های ارزیابی و بهبود عملکرد تقدیم همه مخاطبین خواهیم کرد.

محورهای سخنرانی و ارائه موضوعات سمینار

اصول طراحی و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان

اصول ارزیابی فرایندهای سازمانی و طراحی شاخص های مرتبط

طراحی و تدوین شاخص‌های ارزیابی تکنولوژی سازمان

اصول طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد در سازمان های پروژه محور

طراحی مکانیزم ارزیابی و بهبود عملکرد مبتنی بر استراتژی های کسب و کار

فراخوان تجربیات موفق ارزیابی عملکرد سازمانی پیاده شده در سازمان http://www.pbita.com/

/ 0 نظر / 9 بازدید