چیزهایی که در مدرسه یاد نمی دهند!

در این که با سال ها سپری کردن عمر در مدرسه و دانشگاه چیزهای بسیاری یاد می گیریم شکی نیست. با این حال اگر کمی بیشتر فاصله بگیریم از این بازی هر روزه ی درس خواندن و مدرک گرفتن، و کمی بیشتر سبک سنگین کنیم سنگینی زمان و هزینه ای که صرف می شود در نظام آموزشی از یک سو و وزن آن چیزهایی که نصیب دانش آموزان و دانشجویان می شود از سوی دیگر، این سؤال هم جدی تر و مصرانه تر خود را به رخ ما می کشاند که به راستی این نظام آموزشی که قرار است یکایک کودکان، نوجوانان و جوانان را پرورش دهد برای فردایی که پیش روست و کمابیش پیش بینی ناپذیر، چه می کند؟

این هجوم عجیب و غریب برای درس خواندن (بخوانید مدرک گرفتن) قرار است به کجا بینجامد و این مؤسسات و بنگاه های عریض و طویل که «سیبیل مبارک» را با این «بند و بساط» راهیابی به دانشگاه برای اخذ یکی از این میلیون ها «مدرک دانشگاهی بالقوه» چرب می کنند، دقیقاً چه «چیز به درد بخوری» در کف مشتریان خود می گذارند؟ با این اوصاف و این تب و تاب مدرک، احتمالاً دور نیست آن زمانی که با انبوهی از بیکارانی مواجه شویم که در یک دست مدرک فوق لیسانس یا دکترا را نگه داشته اند  با دست دیگر دست نیاز به این سو و آن سو دراز کرده اند.

دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، واقعیت این است که نظام آموزشی کنونی به شدت ناکارآمد شده است و بیشتر به عرصه ای برای حیف و میل کردن همه چیز از پول و وقت و انرژی گرفته تا امید و آرزوی آدمیان (بخوانید طعمه هایش) تبدیل شده است که گام زدن در این راه احتمالاً چیزی جز هلاکت در پی نخواهد داشت.

البته شکی نیست که این مدارس و این دانشگاه ها خیلی چیزها برای دادن داشته اند و دارند اما آن کارکردی را که باید داشته باشند، ندارند؛ این که لذت زیستن و امکان زندگی کردن با کیفیت را به ما بیاموزانند، هدف مندی و پذیرش دیگری، گفت و گو و مهارت های تعاملی و همه آن مهارت هایی که کمک می کنند تا هر فردی در هر شرایطی بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد و تنها بر سر چارراه باد نایستاده باشد تا به هر آن سویی رود که باد او را با خود خواهد برد. در یک کلام، این مدارس ما را آن چنان که باید و شاید، «عاقل» بار نمی آورند. 

 منبع: ویژه نامه اندیشه روزنامه تهران امروز، پنج شنبه، 4 خرداد 1391

 

/ 0 نظر / 7 بازدید