کارآفرینی و مدیریت در کسب و کارهای کوچک

کتاب پیوست حاصل ماهها کار مداوم  است که در 732 صفحه به کارآفرینی و مدیریت در کسب و کارهای کوچک پرداخته است 
مترجم کتاب جناب آقای حمیدرضا کریمی آنرا به رایگان به علاقمندان تقدیم کرده است و با بزرگ منشی زیبایی نوشته اند
/ 0 نظر / 7 بازدید