توافق گروهی

10 اقدام اساسی در راستای خلق توافق گروهی عبارتست از :

1- دخیل نمودن همه اعضا در فرآیند تصمیم‌گیری  . 

2- اجتناب از مباحثه کورکورانه بر سر طرح خود .

3-ارائه نکات روشن و منطقی. 

4- پی گیری نظرات مخالف و احترام بدان . 

5- با دقت گوش فرا دادن به نکات مطرح شده از جانب دیگران . 

6-بحث و تبادل نظر پیرامون مفروضات اساسی نظرات مخالف . 

7- تسلیم شدن در برابر آن دسته از نظراتی که از شالوده ای مستحکم برخوردارند
8- عدم تغییر نظر خود ، صرفا به دلیل جلوگیری از تنش . 

9- تغییر این دیدگاه که یا باید برنده شوید یا تن به شکست دهید.

10 - اجتناب از پیروی از رای اکثریت ، شیر یا خط کردن، چانه زنی ، متوسط گیری

منبع: دانشنامه اقتصاد و مدیریت

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید.

 

 

 
/ 0 نظر / 5 بازدید