دفتر مدیریت استراتژی: راهی برای اجرای استراتژی

 

 • تدوین و بازنگری استراتژی. از جمله وظایف اولیه و بدیهی دفتر مدیریت استراتژی، توسعه و تدوین استراتژی شرکت و بازنگری بعدی آن است. دفتر مدیریت استراتژی باید مدیران، از آخرین تغییرات موثر بر استراتژی مطلع کرده و تمهیدات لازم را برای بازنگری دوره‌ای استراتژی با مشارکت مدیران ارشد شرکت فراهم سازد.
 • مدیریت نقشه استراتژی. دفتر مدیریت استراتژی مالک برنامه استراتژیک شرکت است و در این راستا چند وظیفه دارد.
  • اطمینان از ترجمه استراتژی‌های به روز شده به اهداف، معیارها، اهداف کمی و اقدامات در قالب نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن سازمان
  • برگزاری دوره‌های آموزشی با موضوع مدیریت کارت امتیازی متوازن و نقش‌آفرینی به عنوان منبع مرکزی سازمان برای هدایت، آموزش، تربیت و کمک به سایر مدیران واحدها
  • نظارت بر محاسبه شاخص‌ها، گزارش‌دهی و کسب اطمینان از صحت آن
  • اطمینان از انجام اقدام‌های استراتژیک و پایش پیشرفت آنها
 • هم‌سوسازی واحدهای سازمان. از جمله وظایف اصلی دفتر مدیریت استراتژی، توسعه و جاری‌سازی استراتژی در بدنه سازمان است. مسئولیت‌های این دفتر در فرایند هم‌سوسازی در زیر فهرست شده است.
  • مرتبط ساختن استراتژی‌ها و نقشه BSC سازمان به نقشه‌های استراتژی واحدهای پشتیبانی و عملیاتی سازمان
  • سازماندهی فرآیند بازنگری و تصویب نقشه‌های استراتژی واحدهای سازمان توسط مدیریت ارشد
 • ایجاد آگاهی استراتژیک. دفتر مدیریت استراتژی ارتباطات داخلی لازم را برای انتقال پیام‌های استراتژی، نقشه استراتژی، معیارها، اهداف کمی و اقدامات استراتژیک به کارکنان فراهم می‌کند. برای انجام این مهم دفتر باید اطمینان یابد که آموزش BSC در برنامه‌های آموزشی کارکنان لحاظ شده است.
 • مدیریت دانش. ایده‌ها برای بهبود شاخص‌های استراتژیک ممکن است در هر جای سازمان خلق و در واحدهای مختلف به کار گرفته شوند. دفتر استراتژی باید در این راستا موارد زیر را تسهیل کند.
  • تعیین و انتقال بهترین تجربه‌ها در سراسر سازمان
  • کمک به جریان ایده‌ها بین واحدهای سازمانی و واحدهای کسب و کار

ساختار اجرایی پایش استراتژی

بدیهی است پایش استراتژی توسط دفتر مدیریت استراتژی به این معنا نیست که تمامی فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری اطلاعات، محاسبه شاخص‌ها و در دفتر مدیریت استراتژی انجام می‌گیرد. برای این منظور باید ساختاری ایجاد شود و دفتر مدیریت استراتژی با فراهم آوردن کمک و راهنمایی لازم زمینه کارکرد مناسب این ساختار را ایجاد کند.

ساختار مناسب برای پایش و بازنگری استراتژی استفاده از کمیته‌های تخصصی است. توجه به این نکته ضروری است که با توجه به تعدد کمیته‌ها در بیشتر شرکت‌ها، به منظور پرهیز از تشکیل کمیته‌های موازی لازم است کمیته‌های موجود مورد بازبینی قرار گرفته و با واگذاری وظایفی که در ادامه می‌آید به کمیته‌های موجود از تشکیل کمیته‌های جدید پرهیز کرد. علاوه بر این، بازبینی کمیته‌های موجود به حذف کمیته‌های غیرضروری و ناموثر نیز کمک می‌کند. ذکر این نکته ضروری است که در ابتدا نیازی به تشکیل دفتر مدیریت استراتژی در نمودار سازمانی نیست. آنچه اهمیت دارد انجام وظایف آن در بخشی از سازمان به صورت منسجم است.

وظایف کمیته‌های تخصصی پیگیری و پایش شاخص‌های استراتژی در حوزه مربوطه است. مهم‌ترین وظایف این کمیته‌ها در زیر فهرست شده است.

 • بررسی وضعیت پایش شاخص‌ها با هدف اطمینان از دسترسی و جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌ها
 • بررسی میزان پیشرفت اجرای اقدام‌های مصوب و دریافت گزارش نتایج حاصل
 • بررسی مقدار شاخص، روند گذشته آن و مقایسه آن با هدف کمّی تعیین‌شده
 • تحلیل روند شاخص‌ها، دلایل تغییر/ثابت ماندن شاخص، موانع احتمالی عدم تحقق اهداف کمّی و یا اجرا نشدن اقدام‌ها  
 • پیشنهاد اقدام‌ها و راه‌کارهای جدید برای تحقق اهداف کمّی مورد انتظار
 • پیگیری تصویب بودجه و اجرای اقدام‌های جدید
 • تدوین گزارش عملکرد شاخص‌ها برای ارایه در جلسه کمیته راهبری

منبع:  نوشته گروه استراتژی مشاوران مدیریت آریانا

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

/ 0 نظر / 57 بازدید