شکار فیل توسط حرفه های مختلف

*ریاضیدان ها

ریاضیدانها به آفریقا می روند، هر موجودی که فیل نیست کنار می گذارند و سپس یکی از آنها را که باقی مانده است می گیرند.

البته ریاضیدانهای با تجربه، ابتدا سعی می کنند تا ثابت کنند حداقل یک فیل در آفریقا وجود دارد. آنگاه به آنجا می روند.

استادان ریاضی با تجربه، ابتدا ثابت می کنند حداقل یک فیل در آفریقا وجود دارد و سپس پیدا کردن و شکار آن را به عنوان تمرین برای دانشجو باقی می گذارند.

________________________

*مهندسان نرم افزار کامپیوتر

این دسته شکار فیل را بر اساس اجرای الگوریتم زیر انجام می دهند:

گام 1) برو به آفریقا.

گام 2) از دماغه رود نیل (جنوبی ترین نقطه آفریقا) شروع کن.

گام 3) به سمت شمال حرکت کن و هر منطقه را از غرب به شرق بپیما.

گام 4) در هر گذر،

الف – هر حیوانی را که می بینی شکار کن.

ب – آن را با فیل مقایسه کن.

ج – اگر با هم برابر بودند کار تمام است و گرنه برو به گام 3 .

برنامه نویسان با تجربه، ابتدا یک فیل را در قاهره (شمال آفریقا) قرار می دهند تا مطمئن شوند که الگوریتم فوق خاتمه می یابد.

________________________

*اقتصاددان ها

اقتصاددان ها فیلی را شکار نمی کنند زیرا اعتقاد دارند که با ایجاد بازار آزاد و دادن پول به اندازه کافی به فیلها، خودشان، خودشان را شکار می کنند.

________________________

*معاونین بخش مهندسی و تحقیق و توسعه

اینان خیلی سعی می کنند که فیلی را شکار کنند اما کارمندانشان به آنها اطمینان می دهند که تمام فیلهای موجود قبلا شکار شده اند.

________________________

*مامورین کنترل کیفیت

اینها به فیلها کاری ندارند بلکه دنبال اشتباهات سایر شکارچیان می گردند.

* راهکار مدیریت

/ 0 نظر / 6 بازدید