هدف اولین گام مدیریت دانش

اولین گام برای شخصی که قصد دارد تا مدیریت دانش را پیاده سازی کند داشتن هدف است.

زمانی که در سازمانی مدیریت دانش شروع شود و هدفی برای آن تعیین نگردد جز هزینه برای سازمان سود دیگری ندارد.

در ابتدا ساخت جدولی که در آن تعاریف مدیریت دانش را وارد می کنیم الزامی است.گذشت زمان تعریف بهتری از مدریت دانش به ما می دهد.تعاریف را به همراه تاریخ های آنان در این جدول وارد کنید.اهداف خود را مرور کنیم.

اگر توانستیم به این سوال پاسخ دهیم که از اطلاعات ذخیره شده چه استفاده ای می خواهیم بکنیم؟ خیلی از مشکلات اولیه ما حل می شود.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید