شیرپوینت به عنوان زیرساختی برای مدیریت اطلاعات و دانش


 Information Workplace و چیزهایی که برای ایجاد آن لازم است
در سال 2005 تحلیلگران شرکت تحقیقاتی Forrester اصطلاح Information Workplace را که چشم اندازی از حوزه کاری آینده برای کارگران اطلاعات (Information Workers)  بود، ابداع کردند. آنها این اصطلاح را در هفت اصل تشریح کردند.
sharepoint.jpg

برای تحقق بخشیدن به این چشم انداز، سازمان ها به یک پلتفورم فناوری احتیاج دارند که مجموعه قابلیت های زیر را فراهم آورد:
•    content management
•    collaboration and communication
•    portal framework
•    pervasive business intelligence
•    office productivity
•    search
•    human-centric business process management
•    information rights management

انتخاب های استراتژیکی
برای انتخاب یک پلتفورم فناوری مناسب تا بر روی آن Information Workplace ایجاد شود، شما سه گزینه اساسی دارید:
1-    انتخاب بهترین نوع از محصولات برای هر قابلیت و ترکیب آنها
2-    انتخاب یک پلتفورم یکپارچه برای تمام قابلیت ها
3-    ترکیبی از دو حالت فوق
گزینه اول این مزیت را دارد که برای هر کدام از قابلیت های مورد نیاز بهترین محصول را خواهیم داشت. اما آیا واقعا در هر زمینه به بهترین ابزار احتیاج است؟ از طرف دیگر، در این حالت چندین فناوری مختلف از فروشندگان مختلف خواهیم داشت که ممکن است هر کدام استراتژی متفاوتی برای محصولاتشان داشته باشند که این باعث می شود ترکیب کردن آنها مشکل ، پر هزینه و وقت گیر باشد و همچنین کاربران مجبورند چندین فناوری متفاوت را یاد بگیرند.

اما گزینه دوم کم هزینه تر بوده و چون برای تمام قابلیت های مورد نیاز از یک پلتفورم فناوری استفاده می شود، بنابراین ترکیب کردن آنها آسان بوده و کاربران فقط لازم است با یک فناوری آشنایی داشته باشند. از طرف دیگر، انتخاب یک پلتفورم برای تمام قابلیت ها، ممکن است کارایی روش اول را که برای هر کدام از قابلیت های مورد نیاز بهترین محصول را ارائه می داد، نداشته باشد و شاید شما نخواهید تمام کارهای خود را با استفاده از محصولات یک فروشنده انجام دهید.

گزینه سوم به این صورت است که برای یک یا دو قسمت مهم، از روش اول بهترین محصول را انتخاب کرده و برای تمام قسمت های دیگر از یک پلتفورم متفاوت استفاده شود که همان روش دوم است. به عنوان مثال شاید یک بانک به این تیجه برسد که ویژگی های مدریت ثبت در شیرپوینت 2010 نیازهای آن را برآورده نمی کند و ترجیح دهد از یک ERDMS دیگر استفاده کند در حالی که همچنان برای  team collaboration و enterprise search از شیرپوینت استفاده کند.
اگر شما به این نتیجه رسیدید که از گزینه های دوم و سوم یعنی انتخاب یک زیرساخت تقریبا یکپارچه استفاده کنید، چالش بعدی شما این است که کدام نوع فناوری و فروشنده را باید انتخاب کنید. شیرپوینت سرور 2010 در حال حاضر یکی از گزینه های مناسب می باشد.

نتیجه گیری
برای پیاده سازی شیرپوینت باید آن را از نظر استراتژیکی مورد بررسی قرار داد تا از لحاظ تکنیکی. با در نظر گرفتن اهمیت اطلاعات و دانش در سازمان خود ، یک دید کلی از مدیریت آنها بدست آورده و یک استراتژی کسب و کار برای آن تعیین کنید، سپس نوع فناوری متناسب با آن استراتژی را انتخاب کنید. همانطور که ملاحظه کردید انتخاب نوع فناوری در مرحله آخر می باشد، بنابراین عجیب است که در بسیاری از موارد برای پیاده سازی شیرپوینت اولین کاری که انجام می شود انتخاب نوع فناوری است. آگاهی از ارتباط بین نوع اطلاعات و دانش با ویژگی های شیرپوینت یک حوزه تخصصی بشمار می رود که تعداد کمی از تیم های شیرپوینتی دارای افرادی با این تخصص می باشند.

/ 0 نظر / 14 بازدید