خلاقیت در تصمیم گیری

خلاقیت برای همه مراحل تصمیم گیری مفید است، ولی برای تشخیص مسائل، تجزیه و تحلیل آن ها و کشف دلایلشان و جستجو برای راه حل های مختلف ضروری می باشد. در مفهوم حاضر خلاقیت به توانایی برای ایجاد کاری جدید و مفید بر می گردد. جدید به معنای کار یا ایده ای است که برای اولین بار ارائه شده و یا غیر قابل انتظار بوده است. مفید به معنای کار یا ایده ای ارزش زا است.

افراد خلاق ویژگی های شخصیتی و هوشی متفاوتی نسبت به همکاران غیر خلاق خود دارند. این اختلاف به دلیل ترکیبی از عوامل شخصیتی و شناختی می باشد. افراد خلاق انعطاف پذیری ذهنی بیشتری نسبت به دیگران دارند و این ویژگی به آن ها اجازه می دهد تا شیوه های سنتی نگریستن به مسائل را کنار بگذارند.
افراد خلاق در سراسر زندگی، کنجکاوی خود را حفظ می کنند. کنجکاوی آن ها به رشته تخصصی آن ها ختم نمی شود. در مقابل آن ها به دامنه وسیعی از دانش های مختلف علاقه دارند و برای حل هر معمایی شور و اشتیاق نشان می دهند. در ضمن باید گفت که افراد خلاق پذیرای احساسات، عواطف و دنیای اطراف خود هستند و نسبت به آن ها احساس مسئولیت می کنند. افراد خلاق قادرند به گونه ای متفاوت فکر کنند.
افراد خلاق دارای خود پنداری مثبت هستند. آن ها احساس خوبی نسبت به خودشان دارند ولی این احساس، به آن ها اعتماد به نفس کاذب نمی دهد. بنابراین افراد خلاق به علت داشتن اعتماد به نفس منطقی، بسیار انتقاد پذیرند.
تنهایی برای افراد خلاق مفید است زیرا شرایط را برای یافتن ایده های جدید فراهم می کند. با این حال بعضی مواقع خلاقیت در تعامل با دیگران تسهیل می شود.
افراد خلاق بسیار شوخ طبع، ریسک پذیر و پرشور، دارای پشتکار بالا و مقاوم در برابر ناکامی ها هستند.

دوازده اصل و تمرین مفید برای رشد خلاقیت:
1- دفتر مخصوص ثبت ایده های خود و دیگران داشته باشید.
2- هر روز یک سوال جدید مطرح کنید.
3- شایستگی های خود را در رشته تان حفظ کنید.
4- مطالعات خود را در حوزه هایی گسترش دهید که مستقیما با رشته مورد علاقه تان ارتباط ندارد.
5- از بکار گیری الگوهای خشک و غیر قابل انعطاف در انجام کارها خودداری کنید.
6- با وسعت نظر، ایده های دیگران را نیز به اندازه ایده های خود پذیرا باشید.
7- در مشاهده دقیق باشید.
8- به سرگرمی های خلاق بپردازید.
9- شوخ طبعی خود را افزایش دهید و به سادگی بخندید.
10- نگرشی ریسک پذیر داشته باشید.
11- شجاعت و اعتماد به نفس داشته باشید.
12- نحوه شناخت و درک خودتان را یاد بگیرید.
این پیشنهادات بیان می دارند که توسعه ی رفتار خلاقانه مستلزم وجود انضباط شخصی است. برای توسعه عادات جدید و ترک عادات کهنه باید روی هوش و عواطف خود کنترل کافی داشت.

منبع: روان شناسی کاربردی، اثر بخشی فردی و سازمانی. نوشته پروفسور اندرو جی دوبرین. ترجمه دکتر غلامرضا معمارزاده طهران و همکاران. انتشارات اندیشه های گهربار.1387.صفحات 133 تا 162  و  +

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 29 بازدید