بهترین دوست کیست؟

 از مرحوم فلسفی بشنوید

تاثیر دوست خوب و بد در زندگی امری اجتناب ناپذیر است.

چه بسا به فرموده امیر مؤمنان، حضرت علی (ع)،« همنشین خوب نعمت و همنشین بد، بلا و مصیبت است.»

مرحوم استاد محمدتقی فلسفی با بیانی موجز و شیرین، یکی از صفات دوست خوب را که منجر به شناخت او می شود، بیان کرده است.

سخنان این عالم ربانی در این باره را بشنوید.
منبع

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 6 بازدید