دانلود خلاصه کتابهای مدیریتی

دیف نام کتاب نویسنده مترجم اصل کتاب 1 تنها بی پروایان پایدارند اندروگرو عبدالرضا رضایی نژاد 2 تمایز یا نابودی جک تراوت میراحمد امیرشاهی 3 تحول روزابت کانتر عبدالرضا رضایی نژاد 4 پنج دشمن کار تیمی پاتریک لنچیونی فضل الله امینی 5 باباد دارا، بابای ندار رابرت کیوساکی، شارون لچن عبدالرضا رضایی نژاد 6 ساختن برای ماندن جیمز کالینز- جری پوراس فضل الله امینی 7 بی واسطه از دل مایکل دل عبدالرضا رضایی نژاد 8 استراتژی اثربخش وفا غفاریان- غلامرضا کیانی --- 9 کاتلر در مدیریت بازار فیلیپ کاتلر دکتر عبدالرضا رضایی‌نژاد 10 مدیران کهنه کار وارن بِنیس مهندس فضل‌الله امینی 11 جهانی شدن لستر تارو مهندس عزیز کیاوند 12 مدیریت از راه ارزشها کن بلانچارد مایکل او کانر دکتر حمید رضا فرتوک زاده 13 مدیریت برخود هیرم اسمیت مهندس کمال هدایت 14 خدایان مدیریت چارلز هندی آذر هوش کهزاد 15 ارزش گذاری سهام آسوات داموداران شرکت تامین سرمایه امین 16 درس هایی از آینده استان دیویس غلامحسین خانقائی 17 کلید های طلایی مدیریت منابع انسانی استیفن رابینز غلامحسین خانقائی 18 مدیریت در ابهام استان دیویس - کریستوفر میر غلامحسین خانقائی 19 مدیریت در جامعه آینده پیتر دراکر غلامحسین خانقائی 20 مدیریت نگرش جان ماکسول فضل اله امینی 21 گام نخست، رهیدن از قانونهای کهنه مارکوس باکینگهام عبدالرضا رضایی نژاد 22 کشف توانمندی ها مارکوس باکینگهام- دونالد کلیفتون عبدالرضا رضایی نژاد 23 صفت های بایسته یک رهبر جان ماکسول عزیز کیاوند 24 کسب و کار بر روی بال اندیشه بیل گیتس عبدالرضا رضایی نژاد 25 10 اصل اثر بخشی استراتژی غلامرضاکیانی --- 26 ثروت آفرینان پیروز لستر تارو عزیز کیاوند 27 استراتژی اثربخش وفا غفاریان -غلامرضا کیانی --- 23 بازآفرینی دولت دیوید اوزبرن- تد گبلر   فضل اله امینی

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

 Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید.

 

 

 
/ 0 نظر / 285 بازدید