همایش بین المللی مدیریت

شرایط ثبت نام همایش بین الملی به سبک برایان تریسی

(Platinum: (VVIP
  • هزینه  950,000 تومان

  • فیلم همایش

  •  
  • عکس ویژه با اسطوره مدیریت برایان تریسی

  •  
  • رزرو صندلی میز دار در دو ردیف ابتدای سالن

  •  
 • پذیرایی ناهار با برایان تریسی
 

 

(Gold: (VIP
  • هزینه 650,000 تومان

 • رزرو صندلی میزدار
Silver

 

  • هزینه 450,000 تومان

 • رزرو صندلی بدون میز در طبقه پایین سالن بر اساس اولویت ثبت نام

 / 0 نظر / 5 بازدید