دعای رضیت بالله razitobellah prayer

در مفاتیح الجنان نقل شده که از امام صادق علیه السلام پرسیدند:

شیعیان تو می گویند ایمان به دو قسم است

یکی مستقر و ثابت

 و دیگری ایمانی که زایل می شود

پس بیاموز به من دعایی را که هر وقت آن را بخوانم ایمان من کامل گردد و زایل نشود.

حضرت فرمود:بخوان بعد از هر نماز واجب دعای رضیت بالله را.

this is a prayer of shiite muslems (shia) to save & keep the faith to only god.this preyer to remember  the names of: islam prophet mohammed islam qoran kaaba & 12 imam of shiite

/ 0 نظر / 143 بازدید