راه های کلی مطالعه در خود چیست؟

در این رابطه انسان چون طبیبی حاذق باید بیماری های نفس خویش را دریابد و بامهارت و جدیت به درمان آن بپردازد. این گونه خودشناسی اساسی ترین رکن خودسازی و عروج به مقامات بلند معنوی است ; زیرا کسی که فاقد آن باشد عمری را در غفلت و بی خبری سپری خواهد کرد و چه بسا عمری با ملکات رذیله زندگی کند وبه سرای آخرت بشتابد بدون آن که ره توشه ای به همراه داشته باشد. در این رابطه کتاب های اخلاقی تا حدود زیادی می تواند راهنمای انسان باشد.


چند مقاله مرتبط:

نویسنده: محمد طباطبایی

منبع:  +

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

FEED

/ 0 نظر / 8 بازدید