مدیریت زمان

چه ایده بدی بوده دایره ساختن ساعت.

احساس میکنی همیشه فرصت تکرار هست:
قرار بود ساعت 11 یک ساعتی را صرف مطالعه کتاب کنی؛می بینی کتاب نخوانده 12 شده.

می گویی: اشکال نداره. فردا شب ساعت 11 میخوانم.

ساعت دروغ میگوید.زمان دور یک دایره نمی چرخد! 
زمان بر روی خط مستقیمی می دود. و هیچگاه، هیچگاه ؛ هیچگاه باز نمیگردد.


ایده ساختن ساعت به شکل دایره؛ایده جادوگری فریبکار بوده است.

ساعت خوب؛ ساعت شنی است! هر لحظه به تو نشان می دهد که دانه ای که افتاد دیگر باز نمی گردد. 
و به یادمان می آورد که زمان << خط مستقیم >> است نه << دایره >> و زمان رفته دیگر باز نمی گردد..

نه افسوس نه اصرار هیچ تاثیری بر این خط بی انتها ندارد..

آفتاب ایرونی را از اینجا دنبال کنید:

Tweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 با احترام به طبیعت، لطفا فقط در صورت لزوم از این پست پرینت بگیرید

 
/ 0 نظر / 9 بازدید