۲۵ کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

 

مجله نودایران در پست‌های قبل نیز به معرفی کارت‌های ویزیت منحصر به فرد پرداخته بود که می‌توانید درلینک‌های زیر به مرور آنها بپردازید:

  • کارت ویزیت های بسیار زیبا ۲۰۱۰
  • کارت ویزیتهایی که از یادتان نخواهد رفت!
  • طرحی بسیار خلاقانه برای درج آدرس وب سایت در کارت ویزیت
  • کارت ویزیت خلاقانه بصورت پنجره نوت پد
Alex Timokhovsky Business Card 15 550x405 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد
 
Bookmark Design Business Card 3 550x356 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد
Elena Mirosedina Business Card 4 550x550 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد
The Imaginary Zebra Business Card 4 550x434 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد
Magdalena Aron Business Card 5 550x365 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد
Tip Toe Business Card 18 550x495 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد
Wooden Business Cards 13 550x341 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Rounded Letterpress Design 5 550x316 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Space Invaders Business Card 9 550x296 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Discovery Gateway Business Card 3 550x374 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Unique Creative Design 2 550x417 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Grafanna Business Card 7 550x398 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Plumber Business Card 14 550x379 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Creative Tagg Business Card 10 550x424 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Elena Mirosedina Business Card 6 550x366 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

V12 Studios Business Card 1 550x410 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Rugged Roasters Business Card 20 550x437 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Cider Press WoodWorks 16 550x733 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Bislr 2 550x282 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Lips Business Card 19 550x346 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Camera Shaped Design 8 550x328 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

Kittys Beauty Parlour Letterpress Business Cards 11 550x417 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد Grim Guitars Business Card 21 550x366 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

InTank Business Cards 12 550x446 25 کارت ویزیت فوق العاده خلاقانه و منحصربفرد

 
/ 0 نظر / 9 بازدید